คำอธิบายของแพคเกจรวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Communicator 2007 R2: มิถุนายน 2552

สรุป

บทความนี้จะอธิบายปัญหาที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจรวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Office Communicator 2007 R2 ที่ระบุไว้เมื่อเดือนมิถุนายน 2552

บทนำ

ปัญหาที่แพคเกจการปรับปรุงนี้แก้ไขได้

แพคเกจการปรับปรุงนี้สามารถแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้:
 • มีการคำนวณวันหมดอายุสิทธิ์การใช้งานสำหรับ Office Communicator (OC) 2007 R2 Evaluation Edition ไม่ถูกต้อง ซึ่งทำให้ OC 2007 R2 Evaluation Edition หมดอายุในวันที่ 13 มิถุนายน 2552 การปรับปรุงนี้จะแก้ไขการคำนวณวันหมดอายุสิทธิ์การใช้งานสำหรับ OC 2007 R2 Evaluation Edition เมื่อดาวน์โหลดการปรับปรุงนี้ วันหมดอายุจะขึ้นอยู่กับวันที่ติดตั้งของ OC 2007 R2 อย่างถูกต้อง
การปรับปรุงนี้ยังรวมการปรับปรุงที่วางจำหน่ายก่อนหน้านี้ไว้ดังต่อไปนี้:
 • 971078 การดาวน์โหลดการปรับปรุงอัตโนมัติจะไม่เริ่มต้นบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้งาน Office Communicator 2007 R2 ที่ติดตั้ง 3.5.6907.9 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
 • 968504 คำอธิบายของการปรับปรุง Communicator 2007 R2 สำหรับ Microsoft Online Services (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
 • 968623 คุณจะได้พบเสียงแบบทางเดียวเมื่อใช้โทรศัพท์ LG-Nortel IP8540 หรือ Polycom CX700 ในการโทรแบบ Audio Video บน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
 • 968624 เหตุการณ์ที่เป็นข้อผิดพลาดจะเกิดขึ้นเมื่อคุณตัดการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้ Communicator 2007 R2 จากเครือข่าย: "รหัสเหตุการณ์: 3" หรือ "รหัสเหตุการณ์: 7" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
 • 968625 คำอธิบายของโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้การเปลี่ยนแปลงแรกสำหรับการผสานรวมของ Office Communicator 2007 R2 กับ Office รุ่นถัดไปหลังจากการเผยแพร่ Office 2007 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
 • 968628 Communicator 2007 R2 จะเก็บ Actual Remote Number (หมายเลขที่ถูกเรียก) สำหรับสายที่โทรออกไปยังผู้ติดต่อระยะไกล (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
 • 968631 แบบอักษรในหน้าต่างการสนทนาจะเล็กมากเมื่อคุณใช้ Office Communicator 2007 R2 ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน Windows Vista ซึ่งจะมี DPI (120 DPI) แบบละเอียดเมื่อใช้กับ Internet Explorer 8 ที่ติดตั้งไว้ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
 • 968632 คุณไม่สามารถคลิกเขตข้อมูลรหัสผ่านและป้อนรหัสผ่านได้ เมื่อคุณเข้าสู่ Office Communicator 2007 R2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
 • 968634 คำอธิบายของการปรับปรุง Office Communicator 2007 R2 เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับ Polycom (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
 • 968690 ใน Office Communicator 2007 R2 ผู้ใช้ A จะได้รับข้อความ "การส่งล้มเหลว" หลังจากการส่ง IM ไปยังผู้ใช้ B แม้ว่าผู้ใช้ B จะได้รับข้อความ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลการแพคเกจการปรับปรุง

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจ Communicator.msp ทันที วันที่วางจำหน่าย: มิถุนายน 2552

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งแพคเกจการปรับปรุง

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณอาจต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่ถ้ามีการทำงานที่ขึ้นต่อ Office Communicator ยังคงทำงานอยู่เมื่อคุณใช้การปรับปรุงนี้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่ถ้าคุณมี Outlook หรือ Office Communicator 2007 R2 ทำงานอยู่เมื่อใช้งานการปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

แพคเกจของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะแทนที่แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 971083

ข้อมูลเกี่ยวกับรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้แพคเกจการปรับปรุงในแพคเกจนี้ คุณไม่ต้องเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่มีแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นล่าสุดอย่างสมบูรณ์ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยแฟ้มที่คุณต้องมีไว้เฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุในบทความนี้

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นสากลใช้แพ็คเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น การหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ Time Zone ในเครื่องมือ Date and Time ใน Control Panel

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Appshapi.dll3.5.6907.9618,82403-Jun-200915:47x86
Communicator.exe3.5.6907.345,069,64803-Jun-200915:47x86
Lcwabext.dll3.5.6907.988,39203-Jun-200915:47x86
Ocapi.dll3.5.6907.227,609,68003-Jun-200915:47x86
Ocoffice.dll3.5.6907.9144,71203-Jun-200915:47x86
Privacypolicy.rtfNot Applicable203-Jun-200915:47Not Applicable
Rtmpltfm.dll3.5.6907.96,216,53603-Jun-200915:47x86
Uccp.dll3.5.6907.94,769,09603-Jun-200915:47x86
Uc.dll3.5.6907.225,851,97603-Jun-200915:47x86

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 972042 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 31 มี.ค. 2010 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม