กำหนดค่าโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นภายในเครื่องด้วยตนเองเมื่อคุณเตรียมอิมเมจของ Windows

บทนำ

บทความนี้จะบอกวิธีกำหนดค่าโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นภายในเครื่องด้วยตนเองเมื่อคุณสร้างอิมเมจ บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานระบบปฏิบัติการระบบใดระบบหนึ่งต่อไปนี้
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2

เมื่อคุณปรับใช้อิมเมจ การตั้งค่าโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นภายในเครื่องจะถูกนำไปใช้กับผู้ใช้ใหม่ทั้งหมดที่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

เมื่อต้องการกำหนดค่าโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นหรือโปรไฟล์ผู้ใช้ที่บังคับด้วยตนเอง คุณต้องกำหนดค่าโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นด้วยตนเองก่อน จากนั้น คุณจะสามารถคัดลอกโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้งานร่วมกันที่ถูกต้องเพื่อกำหนดให้โปรไฟล์ผู้ใช้เป็นโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นหรือโปรไฟล์ผู้ใช้ที่บังคับ

เมื่อมีการกำหนดค่าโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นด้วยตนเองตามที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ระบบจะสร้างโปรไฟล์ต้นทางขึ้นมาใหม่ในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานโดยผู้ใช้หลายคน ซึ่งจะเป็นวิธีการเดียวที่ได้รับการสนับสนุนเท่านั้นในการกำหนดค่าโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นด้วยตนเองสำหรับระบบปฏิบัติการของ Windows ถ้าคุณพยายามที่จะใช้วิธีการอื่นเพื่อกำหนดค่าโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นด้วยตนเอง อาจส่งผลให้มีข้อมูลส่วนเกินอยู่ในโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นรายการใหม่นี้ด้วย ข้อมูลส่วนเกินนี้อาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงกับโปรแกรมประยุกต์และเสถียรภาพของระบบ

หมายเหตุ บทความนี้จะใช้แทนขั้นตอนที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ทั้งหมดในการกำหนดค่าโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นภายในเครื่องด้วยตนเองเมื่อคุณเตรียมอิมเมจ

วิธีการกำหนดค่าโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นด้วยตนเองใน Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 R2

วิธีการเดียวที่ได้รับการสนับสนุนในการกำหนดค่าโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นด้วยตนเองคือการใช้พารามิเตอร์ Microsoft-Windows-Shell-Setup\CopyProfile ในแฟ้มคำตอบ Unattend.xml โดยแฟ้มคำตอบ Unattend.xml จะถูกส่งผ่านไปยังเครื่องมือการเตรียมระบบ (Sysprep.exe)

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดค่าโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นด้วยตนเอง

 1. เข้าสู่ระบบ Windows โดยใช้บัญชีผู้ดูแลที่มีอยู่แล้วภายในเครื่อง
  หมายเหตุ คุณไม่สามารถใช้บัญชีโดเมนสำหรับกระบวนการนี้
 2. เปิดแผงควบคุมบัญชีผู้ใช้ และลบบัญชีผู้ใช้ที่เพิ่มทั้งหมดออก ยกเว้นบัญชีผู้ใช้ระดับผู้ดูแลที่คุณใช้เข้าสู่ระบบ Windows
 3. กำหนดการตั้งค่าที่คุณต้องการคัดลอกในโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้น ซึ่งประกอบไปด้วยการตั้งค่าเดสก์ท็อป รายการโปรด และตัวเลือกของเมนู Start
  หมายเหตุ การกำหนดเมนู เริ่ม และ แถบงาน จะใช้ได้กับ Windows 7 เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: http://blogs.technet.com/askcore/archive/2010/03/16/how-to-customize-the-windows-7-start-menu-and-taskbar-using-unattend-xml.aspx
ขั้นตอนที่ 2: สร้างแฟ้ม Unattend.xml ที่มีพารามิเตอร์คัดลอกโปรไฟล์

สร้างแฟ้ม Unattend.xml ที่ประกอบด้วยพารามิเตอร์คัดลอกโปรไฟล์ (Microsoft-Windows-Shell-Setup\CopyProfile) เมื่อใช้พารามิเตอร์คัดลอกโปรไฟล์นี้ การตั้งค่าของผู้ใช้ที่กำลังเข้าสู่ระบบจะถูกคัดลอกไปยังโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้น พารามิเตอร์นี้ต้องได้รับการตั้งค่าเป็น "จริง" ในการส่งผ่านแบบเฉพาะ
Windows System Image Manager (Windows SIM) จะสร้างและจัดการแฟ้มคำตอบสำหรับการติดตั้ง Windows แบบอัตโนมัติในส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI)

แฟ้มคำตอบคือแฟ้มแบบ XML ที่ใช้ในระหว่างการติดตั้ง Windows เพื่อกำหนดค่าการติดตั้ง Windows ให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

ใช้เครื่องมือ Windows System Image Manager ในการสร้างแฟ้ม Unattend.xml เครื่องมือโปรแกรมจัดการอิมเมจระบบ Windows มีให้เป็นส่วนหนึ่งของ Windows Automated Installation Kit (Windows AIK) คุณสามารถขอรับ AIK สำหรับระบบปฏิบัติการของคุณจากเว็บไซต์ใดๆ ต่อไปนี้:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows AIK โปรดดูที่ Windows Automated Installation Kit (AIK) (en-US) คุณสามารถดูคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการสร้างแฟ้มคำตอบได้ที่ตัวช่วยแนะนำ ซึ่งรวมอยู่ใน Windows AIK สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างแฟ้มคำตอบ โปรดดูที่ การทำงานกับแฟ้มคำตอบใน Windows SIMขั้นตอนที่ 3: กำหนดค่าโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นด้วยตนเองในแฟ้ม Unattend.xml

 1. เปิดพร้อมท์คำสั่งด้วยสิทธิ์ผู้ดูแล ในการดำเนินการ ให้คลิก เริ่ม พิมพ์ cmd ลงในกล่องค้นหา คลิกขวาที่ cmd ในรายการโปรแกรม แล้วคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล
  หากคุณได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านผู้ดูแลหรือเพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือยืนยัน
 2. ที่พร้อมท์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
  %systemroot%\system32\sysprep\sysprep.exe /oobe /shutdown /generalize /unattend:c:\answerfile\unattend.xml
  หมายเหตุ: Sysprep.exe จะอยู่ในไดเรกทอรี %systemdrive%\Windows\System32\sysprep
 3. เมื่อต้องการยืนยันว่าคำสั่ง CopyProfile ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ให้เปิดแฟ้มต่อไปนี้: %systemroot%\panther\unattendgc\setupact.log
 4. ค้นหาบรรทัดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้ (ในขั้นตอน 'พิเศษ'):
  [shell unattend] CopyProfileDirectory from c:\Users\Administrator succeeded.
  [shell unattend] CopyProfile succeeded.

  โปรดทราบว่าบรรทัดนี้จะยืนยันว่าคำสั่ง CopyProfile ดำเนินการเรียบร้อยหรือไม่ และโปรไฟล์ผู้ใช้ใดที่จะถูกคัดลอกไปยังโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้น
 5. แสดงอิมเมจ
 6. ปรับใช้อิมเมจ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ Sysprep ในการเก็บข้อมูลและปรับใช้อิมเมจ โปรดดูที่ ข้อมูลอ้างอิงด้านเทคนิคของ Sysprep
หมายเหตุ
 • คุณต้องใช้สวิตช์ /generalize กับ sysprep.exe เพื่อให้สามารถใช้พารามิเตอร์คัดลอกโปรไฟล์ได้ ตัวเลือก /unattend ใช้สำหรับชี้ไปยังแฟ้ม Unattend.xml ที่ต้องการได้ ดังนั้น ในตัวอย่างนี้ แฟ้ม Unattend.xml จะอยู่ในโฟลเดอร์ c:\answerfile
 • โปรไฟล์ผู้ใช้ของผู้ดูแลระบบที่มีอยู่แล้วภายในจะถูกลบเมื่อคุณดำเนินการติดตั้ง Windows ใหม่ทั้งหมด หรือเมื่อคุณเรียกใช้เครื่องมือ Sysprep จะมีการดำเนินการการตั้งค่า CopyProfile ก่อนที่บัญชีผู้ดูแลระบบที่มีอยู่แล้วภายในจะถูกลบ ดังนั้น ค่าที่กำหนดเองใดๆ ที่คุณกำหนดจะแสดงในโปรไฟล์บัญชีผู้ใช้ใหม่ ซึ่งรวมถึงการตั้งค่าโปรไฟล์บัญชีผู้ดูแลระบบที่มีอยู่แล้วภายใน
 • ถ้ามีบัญชีผู้ใช้จำนวนมาก Windows sysprep อาจเลือกโปรไฟล์ที่ไม่คาดคิดในการคัดลอกไปยังโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความหมายเลข 2101557 ในฐานความรู้ของ Microsoft: การกำหนดค่าโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นด้วยตนเองทั้งหมดหายไป (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)
 • การกำหนดค่าเองบางอย่างเท่านั้นที่จะเผยแพร่ในโปรไฟล์ใหม่ การตั้งค่าบางอย่างจะถูกตั้งค่าใหม่ตามขั้นตอนเข้าสู่ระบบผู้ใช้ใหม่ ในการกำหนดค่าเหล่านี้ ให้ใช้สคริปต์หรือการตั้งค่านโยบายกลุ่มสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อคุณใช้ระบบการสร้างอิมเมจและการปรับใช้แบบอัตโนมัติ

 • เมื่อคุณใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Microsoft Deployment Toolkit หรือ System Center Configuration Manager คุณไม่จำเป็นต้องใช้การตั้งค่า CopyProfile เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง Sysprep ตามปกติเครื่องมือเหล่านี้จะแทนที่หรือเปลี่ยนแปลงแฟ้ม Unattend.xml เมื่อมีการปรับใช้อิมเมจในดิสก์ก่อนที่ระบบปฏิบัติการจะเริ่มต้นในครั้งแรกหลังจากที่คุณเรียกใช้คำสั่ง Sysprep ดังนั้น แฟ้ม Unattend.xml ที่ใช้ในขั้นตอนการปรับใช้ Microsoft Deployment Toolkit หรือ System Center Configuration Manager ต้องมีการตั้งค่า CopyProfile
 • ถ้าคุณตั้งค่า CopyProfile เป็น จริง เมื่อคุณเรียกใช้การติดตั้งจากสื่อการติดตั้ง Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2 ในระหว่างขั้นตอนการสร้างอิมเมจ อาจมีการคัดลอกการตั้งค่าโปรไฟล์ผู้ดูแลลงในโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นโดยไม่ตั้งใจ โดยทั่วไปการตั้งค่าโปรไฟล์ผู้ดูแลระบบจะอยู่ในแฟ้ม Install.wim ในสื่อการติดตั้ง

วิธีการเปลี่ยนโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นเป็นโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นของเครือข่ายใน Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 R2

เมื่อต้องการเปลี่ยนโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นเป็นโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นของเครือข่าย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ใช้บัญชีที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลในการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นแบบกำหนดเอง
 2. ใช้คำสั่ง เรียกใช้ เพื่อเชื่อมต่อกับโฟลเดอร์ NETLOGON ที่ใช้ร่วมกันของตัวควบคุมโดเมน ตัวอย่างเช่น เส้นทางอาจมีลักษณะดังต่อไปนี้:
  \\<Server_name>\NETLOGON
 3. สร้างโฟลเดอร์ใหม่ในโฟลเดอร์ NETLOGON ที่ใช้ร่วมกัน และตั้งชื่อว่า Default User.v2
 4. คลิก เริ่ม คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ คลิก คุณสมบัติ แล้วคลิก การตั้งค่าระบบขั้นสูง
 5. ภายใต้ User Profiles ให้คลิก Settings กล่องโต้ตอบ User Profiles จะแสดงรายการของโปรไฟล์ที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์
 6. เลือก Default Profile แล้วคลิกที่ Copy To
 7. ในกล่องข้อความ คัดลอกโปรไฟล์ไปที่ ให้พิมพ์พาธเครือข่ายของโฟลเดอร์โปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้น Windows ที่คุณสร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 3 เช่น พิมพ์พาธต่อไปนี้:
  \\<Server_name>\NETLOGON\Default User.v2
 8. ภายใต้ Permitted to use ให้คลิก Change พิมพ์ชื่อ Everyone แล้วคลิก OK
 9. คลิก OK เพื่อเริ่มคัดลอกโปรไฟล์
 10. ออกจากระบบคอมพิวเตอร์เมื่อกระบวนการคัดลอกดำเนินการเสร็จสิ้น

วิธีการเปลี่ยนโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นเป็นโปรไฟล์ผู้ใช้ที่บังคับใน Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 R2

คุณสามารถกำหนดค่าโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นภายในเครื่องเป็นโปรไฟล์ที่บังคับ ด้วยการดำเนินการนี้ คุณสามารถมีโปรไฟล์ศูนย์กลางได้หนึ่งโปรไฟล์เพื่อให้ผู้ใช้ทั้งหมดสามารถใช้งานได้ เมื่อต้องการดำเนินการ คุณต้องจัดเตรียมตำแหน่งโปรไฟล์ที่บังคับ คัดลอกโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นภายในเครื่องไปที่ตำแหน่งโปรไฟล์ที่บังคับ แล้วกำหนดค่าตำแหน่งโปรไฟล์ของผู้ใช้ให้ชี้ไปที่โปรไฟล์ที่บังคับ


ขั้นตอนที่ 1: จัดเตรียมตำแหน่งโปรไฟล์ที่บังคับ

 1. ในเซิร์ฟเวอร์ของแฟ้มศูนย์กลาง ให้สร้างโฟลเดอร์ใหม่หรือใช้โฟลเดอร์ที่มีอยู่ ที่คุณใช้สำหรับโปรไฟล์ผู้ใช้สำหรับการใช้งานข้ามเขต ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ชื่อโฟลเดอร์ "Profiles" ดังนี้:
  \Profiles
 2. ถ้าคุณสร้างโฟลเดอร์ใหม่ ให้แบ่งปันโฟลเดอร์ด้วยการใช้ชื่อที่เหมาะสมสำหรับองค์กรของคุณ
  หมายเหตุ สิทธิ์ในการใช้ร่วมกันสำหรับโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ที่มีโปรไฟล์ผู้ใช้สำหรับการใช้งานข้ามเขตต้องเปิดใช้งานสิทธิ์การควบคุมทั้งหมดสำหรับกลุ่ม ผู้ใช้ที่ได้รับรองความถูกต้องแล้ว สิทธิ์ในการใช้ร่วมกันสำหรับโฟลเดอร์ที่มีไว้เพื่อเก็บโปรไฟล์ผู้ใช้ที่บังคับควรเปิดใช้สิทธิ์ในการอ่านสำหรับกลุ่ม ผู้ใช้ที่ได้รับรองความถูกต้องแล้ว และเปิดใช้งานสิทธิ์การควบคุมทั้งหมดสำหรับกลุ่ม ผู้ดูแลระบบ
 3. สร้างโฟลเดอร์ใหม่ในโฟลเดอร์ที่สร้างหรือระบุไว้ในขั้นตอนที่ 1a ชื่อของโฟลเดอร์ใหม่นี้ควรเริ่มต้นด้วยชื่อการเข้าสู่ระบบของบัญชีผู้ใช้ ถ้าโปรไฟล์ผู้ใช้ที่บังคับมีให้สำหรับผู้ใช้เฉพาะราย ถ้าโปรไฟล์ผู้ใช้ที่บังคับมีให้สำหรับผู้ใช้มากกว่าหนึ่งราย ให้ตั้งชื่อโปรไฟล์ให้สอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น โดเมนต่อไปนี้มีโปรไฟล์ที่บังคับ และชื่อโฟลเดอร์เริ่มต้นด้วยคำว่า "mandatory":
  \Profiles\mandatory
 4. สิ้นสุดการตั้งชื่อโฟลเดอร์ด้วยการเพิ่ม .v2 หลังจากชื่อ ตัวอย่างที่ใช้ในขั้นตอนที่ 1c มีชื่อโฟลเดอร์ว่า "mandatory" ดังนั้น ชื่อสุดท้ายของโฟลเดอร์ต่อไปนี้สำหรับผู้ใช้รายนี้คือ "mandatory.v2":
  \Profiles\mandatory.v2
ขั้นตอนที่ 2: คัดลอกโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นไปที่ตำแหน่งโปรไฟล์ที่บังคับ

 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นภายในเครื่องที่กำหนดเองโดยใช้บัญชีที่มีข้อมูลประจำตัวผู้ดูแลระบบ
 2. คลิก เริ่ม คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ คลิก คุณสมบัติ แล้วคลิก การตั้งค่าระบบขั้นสูง
 3. ภายใต้ User Profiles ให้คลิก Settings กล่องโต้ตอบ User Profiles จะแสดงรายการของโปรไฟล์ที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์
 4. เลือก Default Profile แล้วคลิกที่ Copy To
 5. ในกล่องข้อความ คัดลอกโปรไฟล์ไปที่ ให้พิมพ์พาธเครือข่ายของโฟลเดอร์ผู้ใช้เริ่มต้น Windows ที่คุณสร้างขึ้นมาใน "ขั้นตอนที่ 1: จัดเตรียมตำแหน่งโปรไฟล์ที่บังคับ" ตัวอย่างเช่น ให้พิมพ์เส้นทางต่อไปนี้:
  \\<Server_name>\Profiles\mandatory.v2
 6. ภายใต้ Permitted to use ให้คลิก Change พิมพ์ชื่อ Everyone แล้วคลิก OK
 7. คลิก OK เพื่อเริ่มคัดลอกโปรไฟล์
 8. ออกจากระบบคอมพิวเตอร์เมื่อกระบวนการคัดลอกดำเนินการเสร็จสิ้น
 9. ในเซิร์ฟเวอร์ของแฟ้มศูนย์กลาง ให้ค้นหาโฟลเดอร์ที่คุณสร้างไว้ในส่วน "ขั้นตอนที่ 1: จัดเตรียมตำแหน่งโปรไฟล์ที่บังคับ""
 10. คลิก Organize แล้วคลิก Folder options
 11. คลิกแท็บ มุมมอง คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้ คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนส่วนขยายสำหรับชนิดแฟ้มที่รู้จัก คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนแฟ้มระบบปฏิบัติการที่ป้องกันไว้ คลิก ใช่ เพื่อบอกเลิกการเตือน แล้วคลิก ตกลง เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลง และปิดกล่องโต้ตอบ
 12. ค้นหาและคลิกขวาที่แฟ้ม NTUSER.DAT คลิก เปลี่ยนชื่อ แล้วเปลี่ยนชื่อแฟ้มเป็น NTUSER.MAN และกดปุ่ม ENTER
หมายเหตุ ก่อนหน้านี้คุณไม่สามารถคัดลอกโปรไฟล์โดยใช้รายการ แผงควบคุมของระบบ การคัดลอกไปที่ตัวเลือกโปรไฟล์เริ่มต้นนี้จะถูกปิดใช้งาน เนื่องจากอาจมีการเพิ่มข้อมูลที่จะทำให้โปรไฟล์ไม่สามารถใช้งานได้

ขั้นตอนที่ 3 จัดเตรียมบัญชีผู้ใช้

 1. ในฐานะผู้ดูแลระบบโดเมน ให้เปิดคอนโซลการจัดการผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ Active Directory จากคอมพิวเตอร์ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2008
 2. คลิกขวาที่บัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการใช้โปรไฟล์ผู้ใช้ที่บังคับ แล้วคลิก คุณสมบัติ
 3. คลิกที่แท็บ โปรไฟล์ พิมพ์เส้นทางเครือข่ายที่คุณสร้างไว้ในส่วน "ขั้นตอนที่ 1: จัดเตรียมตำแหน่งโปรไฟล์ที่บังคับ" ในกล่องข้อความของเส้นทางโปรไฟล์ แต่อย่าเพิ่ม ".v2" ที่ส่วนท้าย ในตัวอย่างของเรา เส้นทางจะมีลักษณะดังต่อไปนี้:
  \\<Server_name>\Profiles\mandatory
 4. คลิก ตกลง แล้วปิดคอนโซลการจัดการผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ Active Directory
ในขณะนี้ ผู้ใช้จะสามารถใช้โปรไฟล์ผู้ใช้ที่บังคับที่กำหนดเองได้แล้ว

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

ถ้าบทความนี้ไม่สามารถตอบคำถามของคุณ คลิกปุ่มนี้เพื่อส่งคำถามไปยังสมาชิกชุมชนรายอื่นที่ Microsoft Community:

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณมีปัญหาในการเข้าสู่ระบบโปรไฟล์ผู้ใช้ ให้คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้เพื่อดูบทความในเว็บไซต์ Microsoft:
แก้ไขโปรไฟล์ผู้ใช้ที่เสียหาย
สร้างบัญชีผู้ใช้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการกำหนดค่าโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นภายในเครื่องด้วยตนเองเมื่อคุณเตรียมอิมเมจสำหรับ Windows XP และ Windows Server 2003 ให้ดูบทความหมายเลข 959753 ในฐานความรู้ของ Microsoft: วิธีการกำหนดค่าโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นภายในเครื่องด้วยตนเองเมื่อคุณเตรียมอิมเมจของ Windows XP หรือ Windows Server 2003


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 973289 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 29 พ.ค. 2014 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม