MS09-073: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows XP, Windows 2000 และ Windows Server 2003: 8 ธันวาคม 2009

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนรักษาความปลอดภัย MS09-073 เมื่อต้องดูบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ เยี่ยมชมเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและการสนับสนุนสำหรับโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยนี้

ความช่วยเหลือในการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง: การสนับสนุน Microsoft Update

โซลูชันความปลอดภัยสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอที: การแก้ไขปัญหาและการสนับสนุนความปลอดภัย TechNet

ช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows จากไวรัสและมัลแวร์: โซลูชันไวรัสและศูนย์ความปลอดภัย

การสนับสนุนในท้องถิ่นตามประเทศของตน: การสนับสนุนในต่างประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงความปลอดภัยนี้

เมื่อแฟ้มมีนามสกุล ".doc" หรือ ".docx" แต่เนื้อหาเป็นแฟ้มข้อความล้วนหรือแฟ้มชนิดอื่นที่ไม่ได้เป็นแฟ้มไบนารี Microsoft Word และแฟ้มนั้นเปิดใน Microsoft Word คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ไม่เกินสามครั้ง ก่อนที่ Microsoft Office Word จะเปิดแฟ้มได้สำเร็จ:
Word ไม่สามารถเริ่มตัวแปลง mswrd632
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบสามารถยกเลิกการลงทะเบียนตัวแปลง mswrd632 ได้ หากต้องการให้เรายกเลิกการลงทะเบียนตัวแปลง mswrd632 ให้คุณ โปรดไปที่หัวข้อ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" แต่ถ้าคุณต้องการยกเลิกการลงทะเบียนตัวแปลง mswrd632 เอง โปรดไปที่หัวข้อ "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉัน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหานี้ แล้วคลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

สิ่งสำคัญ คุณ ต้อง ออกจาก Word และ Outlook และตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันเหล่านี้ถูกปิดก่อนที่จะใช้วิธีแก้ปัญหา Fix It

แก้ไขปัญหานี้

หมายเหตุ ตัวช่วยดำเนินการนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวเท่านั้น แต่การแก้ไขปัญหาแบบอัตโนมัติจะทำงานใน Windows รุ่นที่ใช้ภาษาอื่นเช่นกันหมายเหตุ หากคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

การเปลี่ยนแปลงนี้จะถอนการลงทะเบียนตัวแปลง และปิดใช้งาน สำหรับโปรแกรมประยุกต์ของบริษัทอื่น และ Microsoft Office อย่างมีประสิทธิภาพ Microsoft Office จะใช้ตัวแปลงข้อความของตนเองเพื่อเปิดแฟ้มชนิดเหล่านี้

หลังจากที่คุณเรียกใช้วิธีแก้ปัญหา Fix It คุณอาจเห็นข้อความเพิ่มเติมเมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้มของคุณ:
 • คุณอาจเห็นกล่องโต้ตอบการแปลงแฟ้มที่มีลักษณะต่อไปนี้:  ข้อความนี้ปรากฏเมื่อ Word จดจำชนิดของแฟ้ม คุณควรตรวจสอบนามสกุลชื่อแฟ้มของแฟ้ม เพื่อให้แน่ใจว่าใช้นามสกุลของชื่อแฟ้มที่ Word รู้จัก ข้อความนี้สามารถปรากฏขึ้นถ้าเสียหายของแฟ้มที่คุณพยายามที่จะเปิด การแก้ไข แฟ้ม Word ที่เสียหายทำตามข้อมูลที่ให้ไว้ในการแสดงหัวข้อย่อยถัดไป

 • คุณอาจจะได้รับข้อความที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:
  Word ไม่สามารถอ่านเอกสารนี้ อาจเกิดความเสียหาย

  ข้อความนี้แสดงแฟ้มที่เสียหาย ทำตามข้อมูลในบทความต่อไปนี้ใน Microsoft Knowledge Base เพื่อพยายามกู้คืนแฟ้มของคุณ

  สำหรับ Word 2003 และรุ่นก่อนหน้า:
  826864 วิธีการแก้ไขปัญหาเอกสาร Word ที่เสียหาย (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)
  สำหรับ Word 2007 และ Word 2010
  918429 วิธีแก้ไขเอกสารที่เสียหายใน Word 2007 และใน Word 2010
หลังจากที่คุณเรียกใช้ Fix นั้นโซลูชันด้านบน คุณก็จบบทความนี้

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการยกเลิกการลงทะเบียนตัวแปลง mswrd632 ด้วยตัวเอง ให้แก้ไขรีจิสทรีดังนี้

 1. ออกจาก Word และ Outlook และตรวจสอบว่า พวกเขาจะถูกปิดก่อนที่คุณดำเนินการไปยังขั้นตอนถัดไป
 2. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit แล้วคลิก ตกลง
 3. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:

  • สำหรับรุ่น 32 บิตของ Windows:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\Text Converters\Import\MSWord6.wpc
  • สำหรับรุ่น 64 บิตของ Windows:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Shared Tools\Text Converters\Import\MSWord6.wpc
 4. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก ลบ

  สิ่งสำคัญ คุณต้องลบคีย์รีจิสทรีนี้ ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อ ขั้นตอนเหล่านี้จะไม่ทำงาน

 5. คลิก ใช่
 6. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
การเปลี่ยนแปลงนี้จะถอนการลงทะเบียนตัวแปลง และปิดใช้งาน สำหรับโปรแกรมประยุกต์ของบริษัทอื่น และ Microsoft Office อย่างมีประสิทธิภาพ Microsoft Office จะใช้ตัวแปลงข้อความของตนเองเพื่อเปิดแฟ้มชนิดเหล่านี้

หลังจากที่คุณทำตามขั้นตอนในการยกเลิกการลงทะเบียนตัวแปลง mswrd632 ด้วยตัวเองแล้ว คุณอาจเห็นข้อความเพิ่มเติมเมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้มของคุณ ดังนี้
 • คุณอาจเห็นกล่องโต้ตอบการแปลงแฟ้มที่มีลักษณะต่อไปนี้:  ข้อความนี้ปรากฏเมื่อ Word จดจำชนิดของแฟ้ม คุณควรตรวจสอบนามสกุลชื่อแฟ้มของแฟ้ม เพื่อให้แน่ใจว่าใช้นามสกุลของชื่อแฟ้มที่ Word รู้จัก ข้อความนี้สามารถปรากฏขึ้นถ้าเสียหายของแฟ้มที่คุณพยายามที่จะเปิด การแก้ไขปัญหาแฟ้ม Word ที่เสียหาย ทำตามข้อมูลที่ให้ไว้ในการแสดงหัวข้อย่อยถัดไป

 • คุณอาจจะได้รับข้อความที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:
  Word ไม่สามารถอ่านเอกสารนี้ อาจเกิดความเสียหาย

  ระบุว่า แฟ้มที่เสียหาย ทำตามข้อมูลในบทความต่อไปนี้ใน Microsoft Knowledge Base เพื่อพยายามกู้คืนแฟ้มของคุณ

  สำหรับ Word 2003 และรุ่นก่อนหน้า:
  826864 วิธีการแก้ไขปัญหาเอกสาร Word ที่เสียหาย (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)
  สำหรับ Word 2007 และ Word 2010
  918429 วิธีแก้ไขเอกสารที่เสียหายใน Word 2007 และใน Word 2010

การเปลี่ยนแปลงด้านการทำงานที่เกิดจากโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

โปรแกรมการรักษาความปลอดภัยนี้มีการปรับใช้การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม สำหรับวิธีการที่ Windows และคอมโพเนนต์ของบุคคลที่สามใช้งาน Word 6.0/95 สำหรับ Windows และ Macintosh กับตัวแปลง RTFค่าเริ่มต้นจะกำหนดให้ระบบปฏิบัติการ Windows XP SP2, Windows XP SP3 และ Windows Server 2003 SP2 มีการป้องกัน WordPad จากการแยกวิเคราะห์ Word 6.0 และเอกสาร Write ไว้อยู่แล้ว โดยใช้วิธีปิดตัวแปลงข้อความนี้ นอกจากนี้ กลไกนี้มีการปรับใช้บนแพลตฟอร์มอื่น ๆ เมื่อมีการติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัย 885836 (การกระดานข่าวความปลอดภัย MS04-041) บนแพลตฟอร์มเหล่านี้ เมื่อคุณเปิดเอกสาร Word สำหรับ Windows 6.0 ใน WordPad คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้

ไม่สามารถโหลดแฟ้ม Word สำหรับ Windows 6.0
เขียนมีการแยกวิเคราะห์แฟ้มเป็นแฟ้มข้อความล้วน แต่ไม่มีข้อความที่จะแสดงขึ้น ลักษณะการทำงานนี้ได้อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 870883ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้จะบังคับใช้กลไกนี้เคร่งครัดมากขึ้น ในขณะนี้การจำกัดจะมีผลกับแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ใช้ตัวแปลง Word 6.0 ที่มีอยู่ใน Windows ในฐานะส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชัน WordPad โดยค่าเริ่มต้น แอพลิเคชันของบุคคลที่สามสามารถไม่ใช้ตัวแปลงเพื่อแยกวิเคราะห์แฟ้มรูปแบบเก่าถ้าผู้ดูแลระบบจำเป็นต้องใช้ Word 6.0/95 สำหรับ Windows และ Macintosh กับตัวแปลง RTF คุณก็สามารถเปิดใช้งานตัวแปลงอีกครั้งโดยการเพิ่มรายการรีจิสทรี AllowConversion ที่มีค่า DWORD เป็น 1 โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit แล้วคลิก ตกลง
 2. ค้นหาแล้วคลิกคีย์ย่อยรีจิสทรีต่อไปนี้ หรือ สร้างถ้าไม่มีก็


  • สำหรับรุ่น 32 บิตของ Windows:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Wordpad
  • สำหรับรุ่น 64 บิตของ Windows:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Wordpad
 3. บนเมนู แก้ไข ให้ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก ค่า DWORD
 4. พิมพ์ AllowConversion สำหรับชื่อของ DWORD จากนั้นกด ENTER
 5. คลิกขวาที่ AllowConversion แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน
 6. ในกล่อง ข้อมูลค่า พิมพ์ 1 แล้วคลิก ตกลง
 7. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
หลังจากที่คุณกำหนดค่าคีย์รีจิสทรีนี้เป็น 1 แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามก็จะสามารถโหลดโปรแกรม Word 6.0/95 สำหรับ Windows และ Macintosh ไปยังตัวแปลง RTF ได้ โปรดระวังว่า การตั้งค่ารีจิสทรีคีย์นี้เอาออกการป้องกันที่ถูกเพิ่ม โดยโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยนี้ ดังนั้นจึงควรจะทำก็ต่อเมื่อคุณเชื่อถือแหล่งที่มาของแฟ้มที่โหลดโดยตัวแปลงนี้ คุณยังสามารถปิดใช้งานตัวแปลงนี้ โดยการตั้งค่าคีย์รีจิสทรีเป็น 0

หากค่ารีจิสทรี AllowConversion ไม่ได้กำหนดไว้เป็น 1 หรือไม่มีอยู่ และถ้าคอมโนเนนต์ของ Windows หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามพยายามที่จะเปิดแฟ้ม Word 6.0 โดยใช้ Word 6.0/95 สำหรับ Windows และ Macintosh กับตัวแปลง RTF แฟ้มก็จะไม่เปิด และจะมีกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ของการปรับปรุงความปลอดภัยนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น หากต้องการทราบความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม
สำหรับ Windows XP รุ่น 86 ที่สนับสนุนทั้งหมด

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Html32.cnv2003.1100.8166321,88829-Jul-200914:00Not ApplicableSP3SP3GDR
Msconv97.dll2003.1100.8165.0119,64829-Jul-200914:01x86SP3SP3GDR
Mswrd6.wpc2009.10.31.10187,39220-Nov-200911:14Not ApplicableSP3SP3GDR
Mswrd632.wpc2009.10.31.10187,39220-Nov-200909:01Not ApplicableSP3SP3GDR
Mswrd8.wpc2009.10.31.10279,55220-Nov-200911:14Not ApplicableSP3SP3GDR
Mswrd832.cnv2003.1100.8313.0215,89628-Aug-200908:47Not ApplicableSP3SP3GDR
Write.wpc2009.10.31.1089,60020-Nov-200911:14Not ApplicableSP3SP3GDR
Write32.wpc2009.10.31.1089,60020-Nov-200909:01Not ApplicableSP3SP3GDR
Html32.cnv2003.1100.8165.0321,88829-Jul-200914:00Not ApplicableSP3SP3QFE
Msconv97.dll2003.1100.8165.0119,64829-Jul-200914:01x86SP3SP3QFE
Mswrd6.wpc2009.10.31.10187,39220-Nov-200910:30Not ApplicableSP3SP3QFE
Mswrd632.wpc2009.10.31.10187,39220-Nov-200909:01Not ApplicableSP3SP3QFE
Mswrd8.wpc2009.10.31.10279,55220-Nov-200910:30Not ApplicableSP3SP3QFE
Mswrd832.cnv2003.1100.8313.0215,89628-Aug-200908:47Not ApplicableSP3SP3QFE
Write.wpc2009.10.31.1089,60020-Nov-200910:30Not ApplicableSP3SP3QFE
Write32.wpc2009.10.31.1089,60020-Nov-200909:01Not ApplicableSP3SP3QFE

สำหรับรุ่นที่สนับสนุนทั้งหมดของ Windows 2000

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Html32.cnv2003.1100.8165.0321,88821-Aug-200910:10Not Applicable
Msconv97.dll2003.1100.8165.0119,64821-Aug-200910:09x86
Mswrd6.wpc2009.10.31.10187,39225-Nov-200908:16Not Applicable
Mswrd632.wpc2009.10.31.10187,39225-Nov-200908:11Not Applicable
Mswrd8.wpc2009.10.31.10279,55231-Aug-200908:37Not Applicable
Mswrd832.cnv2003.1100.8313.0215,89631-Aug-200908:41Not Applicable
Write.wpc2009.10.31.1089,60025-Nov-200908:16Not Applicable
Write32.wpc2009.10.31.1089,60025-Nov-200908:11Not Applicable

สำหรับ Windows Server 2003 รุ่น 32 บิต ที่รองรับทั้งหมด

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Html32.cnv2003.1100.8166321,88829-Jul-200913:53Not ApplicableSP2SP2GDR
Msconv97.dll2003.1100.8165.0119,64829-Jul-200913:53x86SP2SP2GDR
Mswrd6.wpc2009.10.31.10187,39220-Nov-200914:05Not ApplicableSP2SP2GDR
Mswrd632.wpc2009.10.31.10187,39220-Nov-200910:39Not ApplicableSP2SP2GDR
Mswrd8.wpc2009.10.31.10279,55220-Nov-200914:05Not ApplicableSP2SP2GDR
Mswrd832.cnv2003.1100.8313.0215,89629-Aug-200904:40Not ApplicableSP2SP2GDR
Write.wpc2009.10.31.1089,60020-Nov-200914:05Not ApplicableSP2SP2GDR
Write32.wpc2009.10.31.1089,60020-Nov-200910:39Not ApplicableSP2SP2GDR
Html32.cnv2003.1100.8165.0321,88829-Jul-200913:53Not ApplicableSP2SP2QFE
Msconv97.dll2003.1100.8165.0119,64829-Jul-200913:53x86SP2SP2QFE
Mswrd6.wpc2009.10.31.10187,39220-Nov-200912:04Not ApplicableSP2SP2QFE
Mswrd632.wpc2009.10.31.10187,39220-Nov-200910:39Not ApplicableSP2SP2QFE
Mswrd8.wpc2009.10.31.10279,55220-Nov-200912:04Not ApplicableSP2SP2QFE
Mswrd832.cnv2003.1100.8313.0215,89629-Aug-200904:40Not ApplicableSP2SP2QFE
Write.wpc2009.10.31.1089,60020-Nov-200912:04Not ApplicableSP2SP2QFE
Write32.wpc2009.10.31.1089,60020-Nov-200910:39Not ApplicableSP2SP2QFE

สำหรับ Windows Server 2003 และ Windows XP Professional x64 Edition รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mswrd6.wpc2009.10.31.10252,92822-Nov-200907:32Not ApplicableSP2SP2GDR
Mswrd8.wpc2009.10.31.10383,48822-Nov-200907:32Not ApplicableSP2SP2GDR
Write.wpc2009.10.31.10116,22422-Nov-200907:32Not ApplicableSP2SP2GDR
Whtml32.cnv2003.1100.8165.0321,88822-Nov-200907:32Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wmsconv97.dll2003.1100.8165.0119,64822-Nov-200907:32x86SP2SP2GDR\WOW
Wmswrd6.wpc2009.10.31.10187,39222-Nov-200907:32Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wmswrd632.wpc2009.10.31.10187,39222-Nov-200907:32Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wmswrd8.wpc2009.10.31.10279,55222-Nov-200907:32Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wmswrd832.cnv2003.1100.8313.0215,89622-Nov-200907:32Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wwrite.wpc2009.10.31.1089,60022-Nov-200907:32Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wwrite32.wpc2009.10.31.1089,60022-Nov-200907:32Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Mswrd6.wpc2009.10.31.10252,92822-Nov-200907:28Not ApplicableSP2SP2QFE
Mswrd8.wpc2009.10.31.10383,48822-Nov-200907:28Not ApplicableSP2SP2QFE
Write.wpc2009.10.31.10116,22422-Nov-200907:28Not ApplicableSP2SP2QFE
Whtml32.cnv2003.1100.8165.0321,88822-Nov-200907:28Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wmsconv97.dll2003.1100.8165.0119,64822-Nov-200907:28x86SP2SP2QFE\WOW
Wmswrd6.wpc2009.10.31.10187,39222-Nov-200907:28Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wmswrd632.wpc2009.10.31.10187,39222-Nov-200907:28Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wmswrd8.wpc2009.10.31.10279,55222-Nov-200907:28Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wmswrd832.cnv2003.1100.8313.0215,89622-Nov-200907:28Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wwrite.wpc2009.10.31.1089,60022-Nov-200907:28Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wwrite32.wpc2009.10.31.1089,60022-Nov-200907:28Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW

สำหรับ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium ที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mswrd6.wpc2009.10.31.10488,44825-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR
Mswrd664.wpc2009.10.31.10488,44825-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR
Mswrd8.wpc2009.10.31.10733,18425-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR
Mswrd864.wpc2009.10.31.10733,18425-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR
Write.wpc2009.10.31.10193,02425-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR
Write64.wpc2009.10.31.10193,02425-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR
Whtml32.cnv2003.1100.8165.0321,88825-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wmsconv97.dll2003.1100.8165.0119,64825-Nov-200903:25x86SP2SP2GDR\WOW
Wmswrd6.wpc2009.10.31.10187,39225-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wmswrd632.wpc2009.10.31.10187,39225-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wmswrd8.wpc2009.10.31.10279,55225-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wmswrd832.cnv2003.1100.8313.0215,89625-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wwrite.wpc2009.10.31.1089,60025-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wwrite32.wpc2009.10.31.1089,60025-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Mswrd6.wpc2009.10.31.10488,44825-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE
Mswrd664.wpc2009.10.31.10488,44825-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE
Mswrd8.wpc2009.10.31.10733,18425-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE
Mswrd864.wpc2009.10.31.10733,18425-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE
Write.wpc2009.10.31.10193,02425-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE
Write64.wpc2009.10.31.10193,02425-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE
Whtml32.cnv2003.1100.8165.0321,88825-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wmsconv97.dll2003.1100.8165.0119,64825-Nov-200903:22x86SP2SP2QFE\WOW
Wmswrd6.wpc2009.10.31.10187,39225-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wmswrd632.wpc2009.10.31.10187,39225-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wmswrd8.wpc2009.10.31.10279,55225-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wmswrd832.cnv2003.1100.8313.0215,89625-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wwrite.wpc2009.10.31.1089,60025-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wwrite32.wpc2009.10.31.1089,60025-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 973904 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 17 มิ.ย. 2014 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม