วิธีใช้ Bing Translator เพื่อดูเพจที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์แบบแสดงคู่กันกับเพจต้นฉบับ


บทความนี้อธิบายวิธีใช้ Bing Translator เพื่อแปลบทความฐานความรู้ (KB) ของ Microsoft ต้นฉบับภาษาอังกฤษ

คุณสามารถใช้ Bing Translator สำหรับบทความ KB ของ Microsoft หรือเนื้อหาใดก็ได้ในเว็บ

อ่านฉบับแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของบทความ Microsoft KB โดยใช้เครื่องมือดูแบบแสดงคู่กันของ Bing Translation

เมื่อต้องการอ่านบทความ KB ของ Microsoft โดยใช้เครื่องมือดูแบบแสดงคู่กันของ Bing Translation โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

หมายเหตุ การเชื่อมโยงบน Bing Translator อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้อง กลับสู่ฉบับแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของบทความ KB หรือฉบับภาษาอังกฤษของบทความ KB จากนั้นลองใช้การเชื่อมโยงอีกครั้ง
 1. เปิดบทความ KB ของ Microsoft ฉบับแปลด้วยคอมพิวเตอร์
 2. คลิกไอคอนการแสดงแบบแสดงคู่กันบนมุมด้านซ้ายบนของบทความ KB ที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์


  คุณจะได้รับเพจที่มีลักษณะคล้ายต่อไปนี้ใน Bing Translator

แปลบทความ KB โดยใช้ Windows Internet Explorer 8

เมื่อต้องการแปลบทความ KB โดยใช้ Internet Explorer 8 ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เปิดบทความภาษาอังกฤษ จากนั้นคลิกขวาที่ใดก็ได้ในข้อความของบทความนั้น
 2. คลิก Translate with Bing หรือ Translate with Live Search
 3. คุณจะได้รับเพจที่มีลักษณะคล้ายต่อไปนี้ใน Bing Translator
 4. คุณสามารถเลือกภาษาอื่นด้วยการคลิก Translate บนเมนู Language
 5. เมื่อต้องการสลับภาษา "from" และ "to" ให้คลิกลูกศร ระหว่างเมนูแบบหล่นลงของภาษา
 6. เมื่อต้องการเปลี่ยนการแสดงข้อความต้นฉบับและฉบับแปล ให้คลิกมุมมองอื่นถัดจากเมนูแบบหล่นลงของภาษา
นอกจากนี้คุณยังสามารถแปลเว็บเพจอื่น โดยใช้วิธีการเดียวกัน

แปลบทความ KB โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์อื่น

 1. เปิดบทความภาษาอังกฤษ
 2. คัดลอก URL จากแถบที่อยู่สำหรับบทความ
 3. เรียกดูไปที่ Bing Translator
 4. วาง URL ที่คุณคัดลอกในขั้นตอนที่ 2 ลงในกล่อง Enter text or webpage URL
 5. คุณจะได้รับเพจที่มีลักษณะคล้ายต่อไปนี้ใน Bing Translator
 6. คุณสามารถเลือกภาษาอื่นด้วยการคลิก Translate บนเมนู Language
 7. เมื่อต้องการสลับภาษา "from" และ "to" ให้คลิกลูกศร ระหว่างเมนูแบบหล่นลงของภาษา
 8. เมื่อต้องการเปลี่ยนมุมมอง ให้คลิกมุมมองอื่นถัดจากเมนูแบบหล่นลงของภาษา
นอกจากนี้คุณสามารถแปลเว็บเพจอื่นโดยใช้วิธีเดียวกัน

เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้ประสบการณ์ในการแปลด้วยคอมพิวเตอร์ที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ ขณะนี้คุณสามารถทดลองใช้เอ็นจิน Microsoft Translation (เบต้า) ของเราเพื่ออ่านบทความ KB ที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ในเครื่องมืออ่านแบบแสดงคู่กัน

ข้อมูลอ้างอิง