เมื่อคุณพยายามเปิดใช้งาน คุณได้รับข้อผิดพลาด 0xC004F074 พร้อมคำอธิบาย "Key Management Server (KMS) ไม่พร้อมใช้งาน"

นำไปใช้กับ: Windows 7 Service Pack 1Windows 7 EnterpriseWindows 7 Enterprise N

ที่มา: ฝ่ายสนับสนุน Microsoft

อาการ


เมื่อพยายามเปิดใช้งาน Windows 7 หรือเครื่องไคลเอ็นต์ Windows Server 2008 R2 KMS คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้:


0xC004F074 พร้อมคำอธิบาย "เซิร์ฟเวอร์การจัดการคีย์ (KMS) ไม่พร้อมใช้งาน"


ขณะเดียวกัน รายการต่อไปนี้อาจได้รับการบันทึกไว้ในบันทึกเหตุการณ์ KMS บนไคลเอ็นต์ KMS และโฮสต์ KMS

ในบันทึกเหตุการณ์แอพพลิเคชันบนไคลเอนต์ KMS คุณจะเห็นเหตุการณ์ต่อไปนี้:

ชื่อบันทึก: แอพพลิเคชัน
ที่มา: Microsoft-Windows-Security-SPP
วันที่:

รหัสเหตุการณ์: 12288
ประเภทงาน: ไม่มี
ระดับ: ข้อมูล
คำสำคัญ: คลาสสิก
ผู้ใช้: N/A
คอมพิวเตอร์:

คำอธิบาย:
ไคลเอนต์ส่งการร้องขอการเปิดใช้งานไปยังเครื่องบริการการจัดการคีย์
ข้อมูล:
0xC004F06C, 0x00000000, <โฮสต์ KMS FQDN>:1688, 36f27b39-2fd5-440b-be67-a09996d27a38, 2010/09/29 17:52, 0, 2, 41760, 68531fb9-5511-4989-97be-d11a0f55633f, 5

ในบันทึกเหตุการณ์ของแอพพลิเคชันบนโฮสต์ KMS คุณจะเห็นเหตุการณ์ต่อไปนี้:

ชื่อแฟ้มบันทึก: บริการการจัดการคีย์
ที่มา: Microsoft-Windows-Security-Licensing-SLC
วันที่:

รหัสเหตุการณ์: 12290
ประเภทงาน: ไม่มี
ระดับ: ข้อมูล
คำสำคัญ: คลาสสิก
ผู้ใช้: N/A
คอมพิวเตอร์:
คำอธิบาย:
ประมวลผลการร้องขอการเปิดใช้งานแล้ว
ข้อมูล:
0xC004F06C,5,<ชื่อไคลเอ็นต์ KMS>,36f27b39-2fd5-440b-be67-a09996d27a38,2010/9/29 21:46,0,2,41520,68531fb9-5511-4989-97be-d11a0f55633f

สาเหตุ


ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการสนับสนุนรุ่นระหว่างไคลเอนต์ KMS และเครื่องโฮสต์ KMS ไม่ตรงกัน

โดยส่วนใหญ่ เราจะพบปัญหานี้เมื่อโฮสต์ KMS กำลังทำงานอยู่บน Windows Server 2003 หรือ Windows Server 2008 และไคลเอ็นต์ KMS ทำงานอยู่บน Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 ต้องปรับปรุงโฮสต์ KMS ที่ทำงานบน Windows Server 2003 และโฮสต์ KMS ที่ทำงานบน Windows Server 2008 เพื่อให้สามารถเปิดใช้งานไคลเอนต์ KMS บน Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 

ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเครื่องไคลเอ็นต์ KMS กับเครื่องโฮสต์ KMS มีเวลาแตกต่างกัน

ข้อผิดพลาด 0xC004F06C ในส่วนข้อมูลอาจเกิดขึ้นได้ หากระบบบนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์กับระบบบนโฮสต์ KMS มีเวลาแตกต่างกันมากกว่า 4 ชั่วโมง ขอแนะนำให้คุณใช้แหล่งเวลา Network Time Protocol (NTP) หรือบริการ Active Directory เพื่อซิงค์เวลาระหว่างคอมพิวเตอร์ ระบบจะใช้เวลาร่วมกันระหว่างโฮสต์ KMS และคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ตามเวลามาตรฐานสากล (UTC)

การแก้ไขปัญหา


หากคุณกำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 เป็นโฮสต์ KMS คุณต้องปรับปรุงดังนี้:


968915 การปรับปรุงพร้อมติดตั้ง Key Management Service (KMS) 1.2 สำหรับ Windows Server 2003 Service Pack 1 (S968915) และ Windows Server 2003 รุ่นใหม่หากคุณกำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 เป็นโฮสต์ KMS คุณต้องปรับปรุงดังนี้:  

968912 มีการปรับปรุงที่ใช้ได้กับ Windows Vista และ Windows Server 2008 ที่สนับสนุนการเปิดใช้งาน KMS สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 เพิ่มเติม


โปรดตรวจสอบว่าเวลาของระบบบนไคลเอ็นต์และโฮสต์ KMS ตรงกัน

โซนเวลาที่ตั้งค่าไว้ในคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ไม่ส่งผลกระทบต่อการเปิดใช้งานเนื่องจากเป็นไปตาม UTC.. 

เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อซิงค์เวลาบนไคลเอ็นต์ใหม่

w32tm /resync


ข้อมูลเพิ่มเติม


หากต้องกาารข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานแบบหลายเครื่องและรหัสข้อผิดพลาดอื่นๆ โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/en-us/windows/dd197314.aspx

วิธีแก้ไขปัญหารหัสข้อผิดพลาดการเปิดใช้งานแบบหลายเครื่องบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7, Windows Server 2008 และ Windows Vista
http://support.microsoft.com/kb/938450/th

คำจำกัดความรับผิด


MICROSOFT และ/หรือผู้จำหน่ายไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันต่อความเหมาะสม ความเชื่อถือได้ หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลในเอกสารและกราฟิกที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์นี้ (“เนื้อหา”) ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เนื้อหาอาจมีความไม่ถูกต้องทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์ และอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า


MICROSOFT และ/หรือผู้จำหน่ายปฏิเสธความรับผิดและสละสิทธิ์การรับรอง การรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมด ทั้งโดยชัดแจ้ง โดยนัยหรือโดยกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับรอง การรับประกันหรือเงื่อนไขของสิทธิ์ การไม่ละเมิด เงื่อนไขหรือคุณภาพความพึงพอใจ ความสามารถในการจำหน่าย และความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดที่เกี่ยวกับเนื้อหานี้ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต