ไดรฟ์ดีวีดีไม่ทำงานหลังจากที่คุณติดตั้ง Windows 7

อาการ

หลังจากติดตั้ง Windows 7 ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงไดรฟ์ดีวีดี หรือคุณจะสามารถเข้าถึงไดรฟ์ดีวีดีได้เป็นระยะๆ เท่านั้น

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากคุณใช้ไดรฟ์ดีวีดีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ในคอมพิวเตอร์:
 • Sony BC-5100S DVD
 • Sony BC-5600S DVD
 • TSST TS-L633B DVD+/-RW

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการต่อไปนี้ตามอาการที่ปรากฏ

วิธีที่ 1: ตรวจสอบการปรับปรุงเฟิร์มแวร์

เมื่อต้องการตรวจสอบการปรับปรุงเฟิร์มแวร์ที่ใช้งาน โปรดติดต่อผู้ผลิตไดรฟ์ดีวีดี

วิธีที่ 2: ปิดการใช้งานคุณลักษณะ Adaptive Link Power Management (ALPM)

หากคุณไม่พบการปรับปรุงเฟิร์มแวร์ ให้ปิดการใช้งานคุณลักษณะ Adaptive Link Power Management (ALPM) ในคอมพิวเตอร์ ในการดำเนินการดังกล่าว โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้
หมายเหตุ ALPM เป็นคุณลักษณะที่จะกำหนดให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เข้าสู่สภาวะสลีปหลังจากเวลาที่ไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นเวลา 100 มิลลิวินาที ซึ่งเป็นคุณลักษณะประหยัดพลังงาน หลังจากคุณปิดการใช้งาน ALPM คุณจะสามารถกำหนดค่าไดรฟ์ให้รันในแผนการใช้พลังงานหนึ่งในสามแผน: ประสิทธิภาพ จัดสมดุล และประหยัดพลังงาน แต่คุณไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการประหยัดพลังงานเพิ่มเติมที่ ALPM มีให้
 1. คลิก เริ่ม คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก เบ็ดเตล็ด คลิกขวา พร้อมท์คำสั่ง และจากนั้นคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล
 2. ที่พร้อมท์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งหกรายการต่อไปนี้ตามลำดับที่ปรากฏ กด ENTER หลังคำสั่งแต่ละคำสั่ง
  • powercfg.exe -setacvalueindex 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0
  • powercfg.exe -setdcvalueindex 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0
  • powercfg.exe -setacvalueindex 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0
  • powercfg.exe -setdcvalueindex 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0
  • powercfg.exe -setacvalueindex a1841308-3541-4fab-bc81-f71556f20b4a 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0
  • powercfg.exe -setdcvalueindex a1841308-3541-4fab-bc81-f71556f20b4a 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 975270 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 22 ต.ค. 2009 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม