คุณไม่สามารถเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์สำหรับการกู้คืนของ OEM ในเมนูตัวเลือกการกู้คืนระบบ หลังจากที่คุณปรับรุ่นจาก Windows Vista เป็น Windows 7

อาการ

คุณมีคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Windows Vista ไว้แล้วโดยผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ หลังจากที่คุณปรับรุ่นจาก Windows Vista เป็น Windows 7 ในคอมพิวเตอร์นี้ คุณพบว่าโปรแกรมประยุกต์สำหรับการกู้คืนที่เป็นของผู้ผลิตโดยเฉพาะไม่สามารถใช้งานได้ในเมนู ตัวเลือกการกู้คืนระบบ

หมายเหตุ สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มาพร้อมกับการติดตั้ง Windows Vista ไว้แล้ว ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์บางรายจะโหลด Windows Recovery Environment (หรือตัวเลือกการกู้คืนระบบในหัวข้อ UI และวิธีใช้) ไว้ล่วงหน้าในระบบ เครื่องมือ Windows RE เหล่านี้จะได้รับการกำหนดให้รวมโปรแกรมประยุกต์สำหรับการกู้คืนที่เป็นของผู้ผลิตโดยเฉพาะ ซึ่งจะสามารถเข้าถึงได้จากเมนูเครื่องมือ Windows RE

สาเหตุ

เมื่อระบบเหล่านี้ได้รับการปรับรุ่นเป็น Windows 7 ตัวเลือกของ Windows RE ที่ผู้ผลิตโหลดไว้ล่วงหน้าจะแทนที่ด้วย Windows RE ที่สามารถทำงานร่วมกับ Windows 7 ได้

การแก้ไข

เมื่อต้องการรับโปรแกรมประยุกต์สำหรับการกู้คืนที่เป็นของผู้ผลิตโดยเฉพาะสำหรับ Windows 7 โปรดติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีติดต่อกับผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณ โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ต่อไปนี้: Microsoft ให้รายละเอียดสำหรับการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ ดังกล่าว เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับความสนับสนุนทางเทคนิคได้ รายละเอียดสำหรับการติดต่อนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลสำหรับการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 975321 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 22 ต.ค. 2009 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม