คอมพิวเตอร์ของคุณอาจค้างหรือเริ่มต้นการทำงานใหม่เป็นหน้าจอสีดำที่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด "0xc0000034" หลังจากคุณติดตั้ง Service Pack 1 บน Windows 7 หรือ Windows 2008 R2

อาการ

คุณติดตั้ง Service Pack 1 (SP1) บนคอมพิวเตอร์ที่มี Windows 7 หรือ Windows 2008 R2 หลังจากติดตั้งชุด Service Pack แล้ว คอมพิวเตอร์อาจค้างหรือเริ่มต้นการทำงานใหม่ หากคอมพิวเตอร์เริ่มต้นการทำงานใหม่ คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายๆ กับข้อความต่อไปนี้ที่ปรากฏบนหน้าจอสีดำ:
 
!! 0xc0000034 !! 142/53007 (_0000000000000000.cdf-ms)

หมายเหตุ หากคุณเริ่มต้นการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดแบบเิดิม

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้พยายามจะติดตั้ง Service Pack โดยไม่ได้เริ่มต้นการทำงานเครื่องใหม่เพื่อให้การติดตั้งเสร็จสิ้น แต่ทำการติดตั้งการปรับปรุงอื่นๆ แล้วจึงเริ่มต้นการทำงานของเครื่องใหม่ ปัญหานี้ยังอาจเกิดขึ้นได้ถ้า Service Pack ถูกติดตั้งพร้อมกับการปรับปรุงอื่นๆ เมื่อใช้ WSUS

ในระหว่างการติดตั้ง Service Pack คุณลักษณะการบริการของ Windows จะรักษารายการของการดำเนินการที่จะกระทำ คุณลักษณะบางอย่างจะถูกดำเนินการทันที ในขณะที่บางอย่างจะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อเริ่มระบบใหม่แล้วเท่านั้น รายการดังกล่าว ได้แก่ Primitive Operation Queue (POQ) การดำเนินการ POQ ที่จำเป็นต้องทำในระหว่างการเริ่มระบบใหม่จะถูกเก็บไว้ใน pending.xml ในสถานการณ์สมมติที่แสดงถึงความล้มเหลว ระบบพยายามจะดำเนินการ POQ ให้เสร็จสมบูรณ์สองครั้ง ความพยายามครั้งที่สองของ POQ จะล้มเหลว (เนื่องจากได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว) และทำให้เกิดข้อผิดพลาด "0xc0000034" Windows จะพิจารณาการบล็อกความล้มเหลวใดๆ ในขั้นนี้ของการติดตั้ง และคุณลักษณะการบริการจะหยุดเครื่องไม่ให้ดำเนินการต่อ

ถ้าคุณไม่ใช่ผู้ใช้ขั้นสูงและกำลังพบข้อผิดพลาดนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 ให้คลิกการเชื่อมโยงด้านล่างเพื่อดูขั้นตอนการกู้คืนบนเว็บไซต์ Microsoft:

วิธีการแก้ไข "ข้อผิดพลาด 0xc0000034" หลังจากติดตั้ง Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

ขั้นตอนเชิงป้องกัน

เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้น ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุงในบทความ KB ต่อไปนี้

การปรับปรุงที่ป้องกันข้อความแสดงข้อผิดพลาด "0xC0000034" เมื่อคุณพยายามจะติดตั้ง Windows 7 SP1 หรือ Windows Server 2008 R2 SP1 พร้อมใช้งาน

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนในวิธีการด้านล่าง

การลบรายการ POQ ออกจาก Pending.xml

วิธีนี้จะแก้ไขปัญหาโดยการสร้างและเรียกใช้สคริปต์ .vbs หลังจากที่คุณสร้างและรันสคริปต์ .vbs เรียบร้อยแล้ว การติดตั้ง Windows 7 Service Pack 1 ควรจะเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ

 • สคริปต์ .vbs นี้ ใช้ได้กับโค้ดข้อผิดพลาด 0xc0000034 เท่านั้น อย่าใช้สคริปต์นี้ในการแก้ไขปัญหาอื่นที่นอกเหนือจากข้อผิดพลาด 0xc0000034 
 • เราขอแนะนำให้คุณใช้วิธีนี้ หากคุณเป็นผู้ใช้ขั้นสูง
 • ในการใช้วิธีนี้ เราขอแนะนำให้คุณเข้าใช้คอมพิวเตอร์เครื่องที่สองและอุปกรณ์สื่อแบบถอดได้ อย่างเช่น ธัมบ์ไดรฟ์ USB
ก่อนเริ่มดำเนินการ

ก่อนเริ่มดำเนินการ ให้ติดตั้งดังต่อไปนี้:
 • ติดตั้งคอมพิวเตอร์เครื่องที่สองโดยให้มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต คุณจะใช้คอมพิวเตอร์เครื่องที่สองในการสร้างแฟ้มสคริปต์ (.vbs) ในการสร้างแฟ้มสคริปต์ (.vbs) คุณจะคัดลอกข้อความสำหรับสคริปต์จากบทความฐานความรู้นี้
 • ติดตั้งอุปกรณ์สื่อแบบถอดได้ อย่างเช่น ธัมบ์ไดรฟ์ USB คุณจะคัดลอกแฟ้มสคริปต์ (.vbs) ที่คุณสร้างไปยังอุปกรณ์สื่อแบบถอดได้ คุณจะถ่ายโอนแฟ้มสคริปต์ (.vbs) ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา
หมายเหตุ หากคุณไม่สามารถเข้าใช้คอมพิวเตอร์เครื่องที่สองและอุปกรณ์สื่อแบบถอดได้ คุณสามารถสร้างแฟ้มสคริปต์ (.vbs) บนคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหาได้ โดยให้คุณไปที่ ตัวเลือกการกู้คืนระบบ เปิดพรอมต์คำสั่ง แล้วเริ่มใช้งาน Notepad จากพรอมต์คำสั่ง คุณจะสร้างแฟ้มสคริปต์ (.vbs) ด้วยตนเอง โดยการพิมพ์ข้อความสำหรับสคริปต์จากบทความฐานความรู้นี้ จากนั้นคุณจะบันทึกแฟ้มสคริปต์ (.vbs) ไว้ที่ฮาร์ดไดรฟ์ภายในเครื่องของคุณ จากนั้นคุณจะสามารถรันสคริปต์เพื่อให้ขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์

ส่วนที่ 1: สร้างแฟ้มสคริปต์ (.vbs)

โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:
 1. ติดตั้งคอมพิวเตอร์เครื่องที่สองโดยให้มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
 2. เปิด Notepad
 3. คัดลอกและวางข้อความต่อไปนี้ลงใน Notepad

  Dim xmlDoc, node, nodeList, fileName, backupFileName, numberOfPOQNodes

  Set xmlDoc = CreateObject("Microsoft.XMLDOM")

  If Wscript.Arguments.Count = 0 Then

  WScript.echo("Error! ไม่มีการระบุแฟ้ม XML")

  W
  script.quit

  End If

  fileName = WScript.Arguments(0)

  backupFileName = Left(fileName, InStrRev(fileName, ".") - 1) & "_backup.xml"

  If Not xmlDoc.load(fileName) Then

  WScript.echo("Failure loading XML file " & fileName & ".")

  Wscript.quit

  End If

  xmlDoc.save(backupFileName)

  Set nodeList = xmlDoc.documentElement.selectNodes("POQ")

  numberOfPOQNodes = nodeList.Length

  สำหรับแต่ละโหนดในรายการโหนด

  xmlDoc.documentElement.removeChild(node)

  Next

  xmlDoc.save(fileName)

  Set xmlDoc = Nothing

  WScript.echo(numberOfPOQNodes & " โหนด POQ ถูกเอาออก สคริปต์เสร็จสมบูรณ์")
 4. คลิก แฟ้ม แล้วคลิก บันทึกเป็น
 5. ตั้งชื่อแฟ้ม Script.vbs และบันทึกแฟ้มลงในอุปกรณ์แบบถอดได้ อย่างเช่น ธัมบ์ไดรฟ์ USB

ส่วนที่ 2: รันแฟ้มสคริปต์ (.vbs)

หมายเหตุ ขั้นตอนดังต่อไปนี้เป็นการอนุมานว่าคุณได้บันทึกแฟ้มสคริปต์ (.vbs) ลงในธัมบ์ไดรฟ์ USB แล้ว หากคุณใช้อุปกรณ์สื่อแบบถอดได้ชนิดอื่น ขั้นตอนอาจมีความแตกต่างเล็กน้อย

โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เริ่มต้นการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณอีกครั้ง แล้วเริ่มกดปุ่ม F8 ที่แป้นพิมพ์ คุณต้องกด F8 ก่อนที่โลโก้ของ Windows จะปรากฏ หากโลโก้ของ Windows ปรากฏ คุณต้องลองใหม่ด้วยการรอจนกระทั่งพร้อมท์การเข้าสู่ระบบ Windows ปรากฏขึ้น แล้วจึงปิดระบบการทำงาน ก่อนเริ่มต้นระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่
  หมายเหตุ:ในคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการกำหนดค่าสำหรับการบูตด้วยหลายระบบปฏิบัติการ คุณสามารถกดปุ่ม F8 เมื่อปรากฏเมนูการบูตขึ้น
 2. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือก ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของคุณ ในบริเวณ ตัวเลือกการเริ่มต้นขั้นสูง แล้วกด Enter หากคุณได้รับพร้อมท์ ให้เลือกการติดตั้ง Windows 7 ที่จะ่ซ่อมแซม และคลิก ถัดไป
 3. เลือภาษาและวิธีการป้อนข้อมูลของแป้นพิมพ์ จากนั้นคลิก Next
 4. เลือกชื่อผู้ใช้ พิมพ์รหัสผ่านของคุณ แล้วคลิก OK
 5. ภายใต้ ตัวเลือกการกู้คืนระบบ จดบันทึกอักษรของไดรฟ์ Windows 7 ในบรรทัดด้านล่างของ เลือกเครื่องมือการกู้คืนระบบ

  ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจพบบางอย่างที่คล้ายกันกับอักษรดังต่อไปนี้

  ระบบปฏิบัติการ: Windows 7 on (C:) <VolumeName>

  หมายเหตุ ในตัวอย่างนี้อักษรของไดรฟ์ Windows 7 คือ C
 6. ภายใต้ตัวเลือกการกู้คืนระบบ คลิกพรอมต์คำสั่ง
 7. ใส่สื่อแบบถอดได้ที่มีแฟ้มสคริปต์ (.vbs) ที่คุณได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้ใน PC
 8. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้ค้นหาไดรฟ์และไดเรกทอรีที่มีแฟ้มสคริปต์ (.vbs) ที่คุณได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้

  ยกตัวอย่างเช่น หากคุณบันทึกแฟ้ม script.vbs ที่คุณสร้างไว้ที่รากของธัมบ์ไดรฟ์ USB และอักษรของไดรฟ์ที่เกี่ยวเนื่องกับธัมบ์ไดรฟ์ USB คือไดรฟ์ “E” คุณจะพิมพ์ดังต่อไปนี้ที่พรอมต์คำสั่ง แล้วกด Enter

  E:

  หมายเหตุ หากคุณไม่แน่ใจว่าไดรฟ์ใดมีสื่อแบบถอดได้ คุณสามารถใช้ Diskpart เพื่อแสดงรายการไดรฟ์ ในการรัน Diskpart ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
  1. พิมพ์ Diskpart แล้วกด Enter
  2. พิมพ์ List volume แล้วกด Enter
  3. จดบันทึกไดรฟ์ที่มีสื่อแบบถอดได้ที่มีแฟ้มสคริปต์ (.vbs) ซึ่งคุณได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้ สมมติว่าคุณใช้ธัมบ์ไดรฟ์ USB จะมีการแสดงรายการชนิดของไดรฟ์เป็น “Removable”
  4. ในการออกจาก Diskpart พิมพ์ Exit แล้วกด Enter

 9. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งดังต่อไปนี้ แล้วกด Enter:

  Cscript Script.vbs <Windows _7_drive_letter>:\Windows\winsxs\pending.xml

  ในกรณีที่ <Windows _7_drive_letter> เป็นอักษรของไดรฟ์ที่ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ติดตั้งอยู่

  จะมีการรันแฟ้ม Script.vbs หลังจากดำเนินการสคริปต์เสร็จสมบูรณ์ คุณอาจเห็นข้อความที่คล้ายกันกับข้อความต่อไปนี้

  โหนด 2 POQ ถูกลบทิ้ง สคริปต์เสร็จสมบูรณ์
 10. ในการออกจากพรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์ Exit และกด Enter
 11. เริ่มต้นการทำงานของคอมพิวเตอร์อีกครั้ง การติดตั้ง Service Pack 1 ควรจะเสร็จสมบูรณ์
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 975484 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 26 ก.ย. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม