เครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชันของ HP และซอฟต์แวร์คุณลักษณะทั้งหมดของ HP หรือโซลูชันโปรแกรม ควบคุมพื้นฐานของ HP จะไม่ทำงานตามที่คาดไว้หลังจากที่คอมพิวเตอร์ปรับรุ่นจาก Windows Vista เป็น Windows 7

นำไปใช้กับ: Windows 7 Service Pack 1Windows 7 EnterpriseWindows 7 Home Basic

อาการ


สำหรับเครื่องพิมพ์เฉพาะเครื่อง

คุณปรับรุ่นจาก Windows Vista เป็น Windows 7 บนคอมพิวเตอร์ที่มีโซลูชันซอฟต์แวร์คุณลักษณะทั้งหมดของ HP หรือการแก้ไขปัญหาโปรแกรมควบคุมพื้นฐานของ HP ติดตั้ง ไว้ แล้ว คุณสังเกตเห็นว่า เครื่องพิมพ์ของ HP Multifunction (MFP) ไม่ทำงานตามที่คาดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปุ่มที่มีอยู่จริงบนแผงปุ่มด้านหน้าของเครื่องพิมพ์ Multifunction หยุดการตอบสนอง อุปกรณ์มีรู้จักอย่างถูกต้อง และจะแสดงขึ้นตามที่ติดตั้ง อย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์ HP ไม่เริ่มทำงาน และรายงานว่า ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ ดังนั้น คุณจึงไม่สามารถพิมพ์ สแกน หรือคัดลอก

หมายเหตุ ถ้าการแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์คุณลักษณะทั้งหมดของ HP หรือการแก้ไขปัญหาโปรแกรมควบคุมพื้นฐานของ HP ไม่ได้ติดตั้งก่อนการปรับรุ่นคอมพิวเตอร์เป็น Windows 7 การพิมพ์ และการสแกนฟังก์ชันพื้นฐานที่ควรจะแสดง เพื่อเรียกฟังก์ชันพิเศษจาก MFP ของพวกเขา ผู้ใช้สามารถติดตั้งโซลูชันซอฟต์แวร์คุณลักษณะทั้งหมดของ HP หรือการแก้ไขปัญหาโปรแกรมควบคุมพื้นฐานของ HP หลังจากการปรับรุ่นคอมพิวเตอร์เป็น Windows 7บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 64-บิต หน้าจอแสดงเกี่ยวกับภาพดิจิทัลของ HP ไม่สามารถเริ่มการทำงาน และไอคอนปรากฏในพื้นที่แจ้งเตือน นอกจากนี้ เมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานของศูนย์แก้ไขปัญหาของ HP คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถเปิดศูนย์แก้ไขปัญหา

ไม่พบอุปกรณ์

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ใช้การปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความนี้

สำหรับเครื่องพิมพ์เครือข่าย

เครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันและเครื่องพิมพ์เครือข่ายประสบปัญหาที่อธิบายไว้สำหรับเครื่องพิมพ์เฉพาะเครื่อง ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ท้องถิ่นที่มีศูนย์แก้ไขปัญหาของ HP ที่ติดตั้ง และจากนั้น คุณปรับรุ่นคอมพิวเตอร์เป็น Windows 7
 • ถ้าการ MFP HP ทางกายภาพเชื่อมต่อกับ และใช้ร่วมกันจากคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 และคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ จะมีผลกระทบเฉพาะ Windows 7 คอมพิวเตอร์ที่อัพเกรดจาก Vista และมีการแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์คุณลักษณะทั้งหมดของ HP หรือการแก้ไขปัญหาโปรแกรมควบคุมพื้นฐานของ HP ติดตั้งก่อนที่จะปรับรุ่นเป็น Windows 7
 • ถ้าเป็นการเชื่อมต่อกับ และใช้ร่วมกันจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 ที่ได้ปรับรุ่นจาก Windows Vista และที่มีการแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์คุณลักษณะทั้งหมดของ HP หรือการแก้ไขปัญหาโปรแกรมควบคุมพื้นฐานของ HP ติดตั้งก่อนที่จะปรับรุ่นเป็น Windows 7 MFP HP จริง คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันจะมีผลกระทบ
เครื่องพิมพ์บนเครือข่ายอาจพบอาการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:
 • การพิมพ์ทำงานจากแอพลิเคชัน แต่ไม่มีฟังก์ชันศูนย์แก้ไขปัญหาของ HP (ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบสถานะหมึก) สามารถสื่อสารกับเครื่องพิมพ์
 • กำลังสแกนไม่ทำงานเลยเนื่องจากใช้บริการ HP พิเศษสำหรับการสแกน
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ใช้การปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความนี้ นอกจากนี้ ดาวน์โหลด และติดตั้งซอฟต์แวร์อุปกรณ์ของ HP ที่เหมาะสมสำหรับ Windows 7 จากhttp://www.HP.com

สาเหตุ


ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากจำเป็นต้องใช้ไลบรารีจะไม่ถูกโยกย้ายจาก Windows Vista เป็น Windows 7 ไม่ มีไลบรารีจำเป็น ซอฟต์แวร์ไม่สามารถสื่อสารกับอุปกรณ์มัลติฟังก์ชัน ความพยายามในการถอนการติดตั้ง หรือติดตั้งซอฟต์แวร์ HP ไม่สามารถแก้ปัญหา

การแก้ปัญหา


การปรับปรุง Windows

การปรับปรุงพร้อมใช้งานจากในเว็บไซต์ Windows Update โปรแกรมปรับปรุงนี้แทนแฟ้มที่หายไปและบางรายการรีจิสทรีบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เมื่อต้องการแก้ไขสถานการณ์สมมติเครื่องพิมพ์ใช้งานไม่ได้สำหรับ HP เมื่อต้องการขอรับการปรับปรุง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มstart btton คลิกแผงควบคุมและจากนั้น คลิกระบบและความปลอดภัย
 2. ภายใต้Windows Updateคลิกตรวจหาโปรแกรมปรับปรุง

หมายเหตุ ในระหว่างการติดตั้ง การปรับปรุงไม่สร้างรายการในส่วนของการติดตั้งการปรับปรุง ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการถอนการติดตั้งโดยไม่ตั้งใจ

สิ่งสำคัญ นี่เป็น Windows รุ่นที่ปรับปรุงอย่างเดียวจาก Microsoft แบบสแตนด์อโลนได้จาก HP

การปรับปรุงจาก HP

HP ได้ทำการปรับปรุงนี้พร้อมใช้งานบนเว็บไซต์การสนับสนุนของ HP ที่ลิงค์ต่อไปนี้:
ทำตามคำแนะนำบนไซต์นั้นเพื่อดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุง

สถานะ


Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม


ถอนการติดตั้งการปรับปรุง

เมื่อต้องการถอนการติดตั้งการปรับปรุง คุณต้องรันคำสั่งถอนการติดตั้งที่พร้อมท์คำสั่ง เมื่อต้องการถอนการติดตั้งการปรับปรุง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
หมายเหตุ ถอนการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ หรือการคืนค่าระบบของคุณเป็นวันก่อนหน้านั้นเปลี่ยนเป็นปัญหาอธิบายไว้ในส่วน "อาการ" เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา การปรับปรุงได้ให้ติดตั้งใหม่
 1. เริ่มการทำงานของพร้อมท์คำสั่ง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
  1. คลิกเริ่มstart btton พิมพ์cmdในกล่องเริ่มการค้นหาคลิกขวาcmd.exeในรายการโปรแกรมและจากนั้น คลิกเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล
   หมายเหตุ หากคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ หรือ เพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือทำการยืนยัน
 2. พิมพ์คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการของคุณ และจากนั้น กด ENTER

  • สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows รุ่น 32 บิต พิมพ์ต่อไปนี้ และกด ENTER:
   msiexec / ถอนการติดตั้ง {859D40CF-8491-44AD-8FA8-7389CB418C64 }

  • สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 64 บิต พิมพ์ต่อไปนี้ และกด ENTER:
   msiexec / ถอนการติดตั้ง {9301985B-D116-4A93-A93D-94580084FF86 }
 3. ออกจากพร้อมรับคำสั่งเมื่อมีการถอนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
หมายเหตุ เมื่อต้องการดูว่า คอมพิวเตอร์ของคุณกำลังเรียกใช้ Windows รุ่น 32 บิต หรือ 64 บิตหรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มstart btton คลิกแผงควบคุมและจากนั้น คลิกระบบและความปลอดภัย
 2. ภายใต้ระบบคุณสามารถดูชนิดของระบบ

ยังคง ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างไร


หากบทความนี้ไม่ตอบคำถามของคุณ คลิกปุ่มนี้เพื่อก่อให้เกิดคำถามของคุณกับสมาชิกคนอื่น ๆ ของชุมชนที่ชุมชน Microsoft:


ถ้าคุณต้องการดูคำตอบของประเด็นที่เกี่ยวข้อง คลิกที่ลิงค์ต่อไปนี้เพื่อดูหัวข้อในการ Communityforum ของ Microsoft:
ข้อมูลและการแก้ไขในเอกสารนี้แสดงถึงมุมมองปัจจุบันของ Microsoft Corporation ปัญหาเหล่านี้ ณวันเผยแพร่ โซลูชันนี้จะพร้อมใช้งาน ผ่าน Microsoft หรือผู้ให้บริการของบริษัทอื่น Microsoft ไม่ได้แนะนำผู้ให้บริการอื่น ๆ หรือการแก้ไขอื่น ๆ ที่บทความนี้อาจกล่าวถึงใด ๆ อาจมีผู้ให้บริการอื่น ๆ หรือโซลูชันของบริษัทอื่นที่บทความนี้ไม่ได้อธิบายไว้ เนื่องจาก Microsoft ต้องตอบสนองต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนไป ข้อมูลนี้ควรไม่สามารถแปลเป็น ข้อผูกมัดที่ Microsoft Microsoft ไม่สามารถรับประกัน หรือรับรองความถูกต้อง ของข้อมูลใด ๆ หรือโซลูชันใด ๆ ที่มีการนำเสนอ โดย Microsoft หรือผู้ให้บริการของบริษัทอื่นใด ๆ ดังกล่าว

Microsoft ไม่รับประกันและละเว้นการรับรอง การรับประกัน และเงื่อนไขทั้งหมดทั้งโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับรอง การรับประกัน หรือเงื่อนไขของชื่อเรื่อง การไม่ละเมิด เงื่อนไขความพอใจ ความพร้อมขาย และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการ โซลูชัน ผลิตภัณฑ์ หรือวัสดุ หรือข้อมูลใดๆ ในทุกกรณี Microsoft จะไม่รับผิดในโซลูชันของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงบทความนี้