ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และสำหรับ Windows Server 2008 R2

บทนำ

Service Pack 1 (SP1) สำหรับ Windows 7 และสำหรับ Windows Server 2008 R2 มีให้บริการแล้วในขณะนี้ Service Pack นี้เป็นการปรับปรุงสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ซึ่งจะจัดการปัญหาเกี่ยวกับคำติชมของลูกค้าและคู่ค้า

SP1 สำหรับ Windows 7 และสำหรับ Windows Server 2008 R2 เป็นชุดการปรับปรุงสำหรับ Windows ที่รวบรวมไว้ในโปรแกรมการปรับปรุงที่ติดตั้งเพียงตัวเดียว

Windows 7 SP1 จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณทำงานได้อย่างปลอดภัยและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น Windows Server 2008 R2 SP1 นำเสนอชุดนวัตกรรมที่ครอบคลุมการจำลองเสมือนระดับองค์กร ซึ่งรวมถึงความสามารถในการจำลองเสมือนใหม่ๆ สำหรับใช้กับ Dynamic Memory และ Microsoft RemoteFX

ผู้ใช้ที่เป็นผู้บริโภคสามารถอ่านข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Windows 7 SP1 ได้ที่เว็บไซต์ของ Microsoft:

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีขอรับ Service Pack 1

Windows 7 Service Pack 1

หากต้องการรับ Windows 7 SP1 ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

Windows 2008 R2 Service Pack 1

หากต้องการรับ Windows 2008 R2 SP1 ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

วิธีขอรับการสนับสนุนสำหรับ Service Pack 1

การสนับสนุนสำหรับ Windows 7 Service Pack 1

ผู้ใช้ที่เป็นผู้บริโภคสามารถใช้ Microsoft Community เพื่ออภิปรายถึงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Windows 7 SP1 หากต้องการดำเนินการนี้ ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT สามารถใช้ Windows 7 IT Pro Forum อภิปรายประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Windows 7 SP1 หากต้องการดำเนินการนี้ ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: หากต้องการขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือเกี่ยวกับ Windows 7 SP1 ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: หมายเหตุ หากต้องการความช่วยเหลือออนไลน์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาการติดตั้ง SP1 ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

ตัวเลือกการสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT สามารถใช้ Windows 7 IT Pro Forum อภิปรายประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Windows Server 2008 R2 SP1 หากต้องการดำเนินการนี้ ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: หากต้องการรับการสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2008 R2 SP1 ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

วิธีการรับข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัยที่รวมอยู่ใน Service Pack 1

หากต้องการดูรายการโปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัยที่รวมอยู่ใน SP1 ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
โปรแกรมแก้ไขด่วน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 SP1 และโปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัย

หมายเหตุ ในปัจจุบัน รายการโปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัยมีให้บริการแต่เฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Service Pack 1

ผู้ใช้กลุ่มลูกค้าทั่วไปสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่นำเสนอใน Windows 7 SP1 ได้ที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และผู้ใช้ขั้นสูง สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ เช่น บันทึกย่อประจำรุ่น และคำแนะนำในการปรับใช้ SP1 ได้ที่เว็บไซต์ของ Microsoft TechNet ต่อไปนี้:หมายเหตุ หลังจากที่คุณใช้ Service Pack 1 การตั้งค่าการเริ่มต้นระบบของ DHCP Client Service จะเปลี่ยนจากปิดใช้งานเป็นอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความ Microsoft Knowledge Base (KB) หมายเลข 2684965 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KB 2684965 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2684965 คุณสมบัติ Startup Type ใน DHCP Client service ถูกเปลี่ยนเป็นอัตโนมัติใน Windows 7 หรือใน Windows Server 2008 R2


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 976932 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 8 ม.ค. 2017 - ฉบับแก้ไข: 1

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2

คำติชม