Step by Step: วิธีการปรับแต่งให้ Windows 7 ทำการ Login อัตโนมัติ

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความนี้เขียนโดยคุณ Suttipan Passorn ตำแหน่ง Management Infrastructure MVP หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.mvpskill.com/th/ คุณ Suttipan Passorn เป็นผู้ดูแล.

บทนำ

สำหรับผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยมากนัก เช่นนักเล่นเกมส์บน พีซี หรือระบบคอมพิวเตอร์ส่วนตัว (อยู่ที่บ้าน) และใช้งานโดยไม่จำเป็นจะต้องแบ่งให้ผู้อื่นใช้งานร่วมด้วย หรือ ไม่มีข้อมูลสำคัญอะไรให้ต้องคำนึงถึงมากนัก การปรับแต่งให้ระบบ Windows 7 ทำการ Login ให้อัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดเครื่อง จะช่วยเพิ่มความเร็วในการเรียกใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

วิธีทำ

 1. เรียกโปรแกรมสำหรับช่วยปรับแต่งโดยใช้คำสั่ง netplwiz หรือคำสั่ง control userpasswords2 ที่ Search Box ตรง Start Menu หรือหากต้องการเรียกจาก Run Box ให้ใช้ปุ่มลัดโดย กดปุ่ม Windows + R พร้อมกัน
  (ดูตัวอย่างการพิมพ์คำสั่งจากสองรูปด้านล่าง)
  01

  02

 2. หลังจากพิมพ์คำสั่งแล้วกดปุ่ม Enter เรียบร้อยจะพบหน้าจอของการปรับแต่ง User Account ดังรูปด้านล่าง
  03

 3. ให้เอาเครื่องหมายเช็คถูก ออกจากแถบ Users must enter a user name password to use this computer. จากนั้นกดปุ่ม Apply เพื่อเริ่มบังคับใช้
 4. หลังจากกดปุ่ม Apply เพื่อบังคับใช้แล้วจะพบหน้าจอขึ้นมายืนยันรหัสผ่านเพื่อทำการช่วย Login แบบอัตโนมัติ ในแถบ Automatically Log On ให้ทำการใส่ Password ของ Users Account ที่ต้องการให้ระบบทำการ Login อัตโนมัติให้ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง
  04

การปฏิเสธความรับผิดเนื้อหาแนวทางแก้ปัญหาจากประชาคม

MICROSOFT CORPORATION และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่ได้เป็นตัวแทนรับรองถึงความเหมาะสม ความเชื่อถือได้ หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในที่นี้ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ได้รับการนำเสนอ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการให้การรับประกันใดๆ MICROSOFT และซัพพลายเออร์ของบริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและภาพกราฟิคนี้ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการจัดจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การทำงานที่คล้ายคลึงกับผลงานบุคคล กรรมสิทธิ์ และการไม่ล่วงละเมิด คุณตกลงเป็นการเฉพาะด้วยว่า ไม่ว่าในกรณีใด MICROSOFT และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่รับผิดชอบภาระใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม จากการใช้งานอย่างหนัก อุบัติเหตุ ความเสียหายเฉพาะกรณี หรือที่เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าแบบใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการสูญเสียการใช้ การสูญหายของข้อมูลหรือกำไร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในที่นี้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานจากการติดต่อ การล่วงละเมิด ความประมาท ภาระหนี้สิน หรือในทางอื่นใด แม้ว่า MICROSOFT หรือซัพพลายเออร์รายใดของบริษัท จะได้รับการแจ้งถึงความเสียดายที่อาจเป็นไปได้นั้นแล้วก็ตาม
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 977271 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 18 พ.ค. 2010 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม