Step by Step: วิธีการสร้างปุ่มเรียกโปรแกรมด้วยการ “ตรึงโปรแกรมกับแถบงาน”

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความนี้เขียนโดยคุณ Smith Suksmith ตำแหน่ง Solutions Architect MVP คุณ Smithเป็นหนึ่งในคณะกรรมการก่อตั้งสมาคม Thailand Embedded System Association หรือ TESA ในประเทศไทยและ International Associated of Software Architect Thailand Chapter หรือ IASA นอกจากนี้คุณ Smith ยังเป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคให้แก่องค์กรหลายแห่งทั้งภาครัฐ และเอกชนโดยให้ความช่วยเหลือในการสร้างระบบ Autonomous-internetwork ผ่าน Web Service

บทนำ

คุณสามารถตรึงโปรแกรมเข้ากับแถบงานได้โดยตรง เพื่อทำให้คุณสามารถเปิดโปรแกรมนั้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องเรียกดูโปรแกรมในเมนูเริ่ม
วิธีการตรึงโปรแกรมเข้ากับแถบงานสามารถทำได้หลายวิธี บทความนี้จะนำเสนอวิธีการต่างๆ ทีละขั้นตอน

ขั้นตอนการตรึงโปรแกรมกับแถบงาน

ให้คลิก[เริ่ม] แล้วเรียกดูรายการของโปรแกรมที่ท่านต้องการตรึงเข้ากับแถบงาน จากนั้นคลิกขวาที่รายการโปรแกรมนั้นๆ แล้วเลือก [ตรึงกับแถบงาน]
01

ลากโปรแกรม (ไฟล์ Exe) หรือทางลัด (เช่น notepad.lnk) ไปบนพื้นที่ว่างบนแถบงาน ในตำแหน่งที่ต้องการ จนกระทั่งแถบข้อความ “ตรึงไว้กับแถบงาน” แสดงขึ้น แล้ววางลง (ดูภาพด้านล่าง)
02

ถ้าโปรแกรมที่ต้องการตรึงกำลังทำงานอยู่แล้ว ให้คลิกขวาที่ไอคอนของโปรแกรมดังกล่าวบนแถบงาน (หรือลากไอคอนไปทางเดสก์ท็อป) แล้วเลือก [ตรึงโปรแกรมนี้เข้ากับแถบงาน]
03

ข้อสังเกตุ
  1. ท่านสามารถเรียกโปรแกรมที่ถูกตรึงไว้กับแถบงานด้วยการใช้คีย์บอร์ดทางลัด โดยการกด [ปุ่ม Windows] และหมายเลข (ตั้งแต่ 1 ถึง 0) ตามลำดับของโปรแกรมที่ถูกตรึงไว้บนแถบงาน
  2. รายการของโปรแกรมที่ตรึงไว้กับแถบงานจะถูกเก็บไว้ที่แฟ้มระบบที่ถูกซ่อนอยู่ที่ [System Drive]\Users\[User-Name]\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar

การปฏิเสธความรับผิดเนื้อหาแนวทางแก้ปัญหาจากประชาคม

MICROSOFT CORPORATION และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่ได้เป็นตัวแทนรับรองถึงความเหมาะสม ความเชื่อถือได้ หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในที่นี้ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ได้รับการนำเสนอ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการให้การรับประกันใดๆ MICROSOFT และซัพพลายเออร์ของบริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและภาพกราฟิคนี้ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการจัดจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การทำงานที่คล้ายคลึงกับผลงานบุคคล กรรมสิทธิ์ และการไม่ล่วงละเมิด คุณตกลงเป็นการเฉพาะด้วยว่า ไม่ว่าในกรณีใด MICROSOFT และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่รับผิดชอบภาระใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม จากการใช้งานอย่างหนัก อุบัติเหตุ ความเสียหายเฉพาะกรณี หรือที่เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าแบบใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการสูญเสียการใช้ การสูญหายของข้อมูลหรือกำไร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในที่นี้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานจากการติดต่อ การล่วงละเมิด ความประมาท ภาระหนี้สิน หรือในทางอื่นใด แม้ว่า MICROSOFT หรือซัพพลายเออร์รายใดของบริษัท จะได้รับการแจ้งถึงความเสียดายที่อาจเป็นไปได้นั้นแล้วก็ตาม
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 977275 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 8 เม.ย. 2010 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม