Step by Step: ดูรายละเอียดของแบตเตอร์รี่สำหรับโน้ตบุก

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความนี้เขียนโดยคุณ Patpong Buparat ตำแหน่ง Developer Security MVP คุณ Patpong เป็นหนึ่งในคณะกรรมการก่อตั้งสมาคม International Associated of Software Architect Thailand Chapter หรือ IASA และ Software Process Improvement Network หรือThailand SPIN (Software Process Improvement Network) และยังเป็นนักเขียนให้นิตยสาร PC Magazine ในประเทศไทยด้วย PC Magazine Thailand

บทนำ

ใน Windows7 ได้เพิ่มคำสั่งที่ใช้ในการวินิจฉัยระบบจัดการพลังงานของแบตเตอรี่ในโน้ตบุก (Power Efficiency Diagnostics Report) ในรายงานนี้เราสามารถดูรายละเอียดของแบตเตอร์รี่ได้ด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

 1. คลิก [เริ่ม] , [โปรแกรมทั้งหมด], [เบ็ดเตล็ด] แล้วคลิกขวาที่ [พร้อมท์คำสั่ง] คลิก [เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล]
  01

 2. ใน คุณต้องการอนุญาตโปรแกรมต่อไปนี้ให้ทำงานเปลี่ยนแปลงกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้หรือไม่ คลิก [ใช่]
  02

 3. พิมพ์ข้อความด้านล่างใน พร้อมพ์คำสั่ง
  powercfg -energy

  03

 4. ระบบจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างรายงานขึ้นมาที่ c:\Windows\system32\energy-report.html
  04

 5. เปิดรายงานโดย คลิก [เริ่ม] และพิมพ์ข้อความด้านล่างลงใน [ค้นหาโปรแกรมและแฟ้ม]
  c:\Windows\system32\energy-report.html

  05

 6. ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดของแบตเตอร์รีได้จากรายงาน Power Efficiency Diagnostics Report
  06

การปฏิเสธความรับผิดเนื้อหาแนวทางแก้ปัญหาจากประชาคม

MICROSOFT CORPORATION และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่ได้เป็นตัวแทนรับรองถึงความเหมาะสม ความเชื่อถือได้ หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในที่นี้ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ได้รับการนำเสนอ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการให้การรับประกันใดๆ MICROSOFT และซัพพลายเออร์ของบริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและภาพกราฟิคนี้ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการจัดจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การทำงานที่คล้ายคลึงกับผลงานบุคคล กรรมสิทธิ์ และการไม่ล่วงละเมิด คุณตกลงเป็นการเฉพาะด้วยว่า ไม่ว่าในกรณีใด MICROSOFT และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่รับผิดชอบภาระใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม จากการใช้งานอย่างหนัก อุบัติเหตุ ความเสียหายเฉพาะกรณี หรือที่เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าแบบใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการสูญเสียการใช้ การสูญหายของข้อมูลหรือกำไร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในที่นี้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานจากการติดต่อ การล่วงละเมิด ความประมาท ภาระหนี้สิน หรือในทางอื่นใด แม้ว่า MICROSOFT หรือซัพพลายเออร์รายใดของบริษัท จะได้รับการแจ้งถึงความเสียดายที่อาจเป็นไปได้นั้นแล้วก็ตาม
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 977277 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 8 เม.ย. 2010 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม