Step by Step: ปุ่มแสดงหน้าจอ (Show desktop) ใน Windows7

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความนี้เขียนโดยคุณ Patpong Buparat ตำแหน่ง Developer Security MVP คุณ Patpong เป็นหนึ่งในคณะกรรมการก่อตั้งสมาคม International Associated of Software Architect Thailand Chapter หรือ IASA และ Software Process Improvement Network หรือThailand SPIN (Software Process Improvement Network) และยังเป็นนักเขียนให้นิตยสาร PC Magazine ในประเทศไทยด้วย PC Magazine Thailand

บทนำ

ใน Windows7 มีการเปลี่ยนตำแหน่งของ ปุ่มแสดงหน้าจอ (Show Desktop) ไปอยู่ยังมุมล่างขวา โดยวิธีการแสดงหน้าจอนั้นจะมีอยู่สองส่วนคือแบบอัตโนมัติ และแบบที่ผู้ใช้ต้องคลิกเมาส์ โดยผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของปุ่มแสดงหน้าจอได้
01

ข้อมูลเพิ่มเติม

  1. เมื่อผู้ใช้นำเมาส์ไปชี้ที่มุมขวาล่างของหน้าจอระบบจะแสดงคำแนะนำ แสดงเดสก์ท๊อป
    02

  2. ถ้าวางเมาส์ค้างไว้ 1 วินาที ระบบก็จะแสดงเดสก์ท็อปให้เห็นแบบชั่วคราวโดยจะยังเห็นขอบของวินโดว์ต่างๆ ที่เปิดอยู่ และจะกลับสู่สภาพเดิมเมื่อเลื่อนเมาส์ออก
    03

  3. หากต้องการเปลี่ยนระบบการแสดงเดสก์ท็อปไม่ให้แสดงโดยอัตโนมัติสามารถทำได้ โดยการคลิกขวาที่ปุ่ม [แสดงเดสก์ท็อป] แล้วคลิกที่ [มองที่เดสก์ท็อป] ระบบก็จะเปลี่ยนเป็นแบบที่ผู้ใช้ต้องคลิกที่ปุ่มเพื่อแสดงหน้าจอ
    04

  4. หากต้องการเปลี่ยนกลับเป็นแบบอัตโนมัติสามารถทำได้โดยการทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4

การปฏิเสธความรับผิดเนื้อหาแนวทางแก้ปัญหาจากประชาคม

MICROSOFT CORPORATION และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่ได้เป็นตัวแทนรับรองถึงความเหมาะสม ความเชื่อถือได้ หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในที่นี้ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ได้รับการนำเสนอ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการให้การรับประกันใดๆ MICROSOFT และซัพพลายเออร์ของบริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและภาพกราฟิคนี้ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการจัดจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การทำงานที่คล้ายคลึงกับผลงานบุคคล กรรมสิทธิ์ และการไม่ล่วงละเมิด คุณตกลงเป็นการเฉพาะด้วยว่า ไม่ว่าในกรณีใด MICROSOFT และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่รับผิดชอบภาระใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม จากการใช้งานอย่างหนัก อุบัติเหตุ ความเสียหายเฉพาะกรณี หรือที่เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าแบบใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการสูญเสียการใช้ การสูญหายของข้อมูลหรือกำไร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในที่นี้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานจากการติดต่อ การล่วงละเมิด ความประมาท ภาระหนี้สิน หรือในทางอื่นใด แม้ว่า MICROSOFT หรือซัพพลายเออร์รายใดของบริษัท จะได้รับการแจ้งถึงความเสียดายที่อาจเป็นไปได้นั้นแล้วก็ตาม
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 977278 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 8 เม.ย. 2010 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม