Step by Step: วิธีการติดตั้งเครือข่ายไร้สายใน Windows 7

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความนี้เขียนโดยคุณ Rames Gantanant ตำแหน่ง ASP/ASP.NET MVP และคุณ Ramesยังได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งเป็น Microsoft Regional Director - Thailand มาตั้งแต่ปี 2547 และเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญด้านโครงสร้างระบบในอุตสาหกรรมไอทีของไทยโดยเฉพาะเรื่องของ Workflow Foundation และเทคโนโลยี .Net

บทนำ

ลองนึกภาพว่าคุณกำลังนั่งเล่นอินเตอร์เน็ทอยู่ในห้องนั่งเล่นคุยกับเพื่อนในขณะอยู่ในห้องนอนหรือสั่งพิมพ์ไปที่เครื่องพรินเตอร์ที่บริษัทของคุณ
เครือข่ายไร้สายเปิดโอกาสให้พวกเรามีความสะดวกสบายและการติดตั้งก็สะดวกสบายบทความนี้จะแสดงให้คุณเห็นการติดตั้งแบบง่ายๆ

เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม

การติดตั้งเครือข่ายไร้สายนั้น คุณควรจะมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
 • ระบบอินเตอร์เน็ทและโมเดม
 • ระบบอินเตอร์เน็ทที่มีความเร็วสูงอาทิเช่น Digital Subscriber Line (DSL)
  หรือเคเบิ้ลเน็ตเวอร์คเป็นระบบที่ใช้แพร่หลายมากที่สุด
  คุณสามารถสมัครสมาชิกได้จากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ทหรือเรียกว่า Internet Service Provider (ISP) ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ISP
  ก็อาจจะเป็นบริษัทที่ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานของคุณนั่นเองหรือถ้าเป็นเคเบิ้ลเน็ตเวอร์คก็จะเป็นบริษัทเคเบิ้ลทีวี ซึ่งโดยทั่วไปแล้วบริษัท ISP จะให้ทั้ง broadband modem และติดตั้งให้คุณด้วย ISP บางรายก็อาจจะติดตั้ง broadband router พร้อมเครือข่ายไร้สายให้คุณด้วย หาก ISP ใดไม่ได้ให้อุปกรณ์ดังกล่าว
  คุณสามารถซื้อได้ที่ร้านขายคอมพิวเตอร์ทั่วๆไป

  ตัวอย่างภาพของ Cable Modem (ซ้าย) หรือ Broadband Router (ขวา)

เราเตอร์พร้อมเครือข่ายไร้สาย
เราเตอร์ทำหน้าที่ส่งข้อมูลระหว่างเครือข่ายเน็ตวอร์คของคุณกับอินเตอร์เน็ท
เมื่อคุณมีระบบเราเตอร์พร้อมเครือข่ายไร้สายแล้วนั้น
คุณก็สามารถต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับเน็ตเวอร์คโดยใข้สัญญาณวิทยุแทนที่จะใช้เป็นแบบสาย โดยเทคโนโลยีนี้ก็จะมีให้เลือกมากมายอาทิเช่น 802.11a, 802.11b, 802.11g และ 802.11n บทความนี้แนะนำว่าคุณควรจะใช้แบบ 802.11g หรือ 802.11n เพราะมีความเร็วสูงและให้สัญญาณดีที่สุด

เน็ตเวอร์คการ์ดระบบไร้สาย
เน็ตเวอร์คการ์ดเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ติดอยู่กับเครื่องของคุณและใช้ในการเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างเครื่องของคุณกับระบบเครือข่ายไร้สาย ปัจจุบันนี้เครื่องโน้ตบุ้คโดยส่วนใหญ่แล้วจะมาพร้อมกับเน็ตวอร์คการ์ดแบบไร้สายอยู่แล้ว วิธีการตรวจสอบว่าคุณมีการ์ดดังกล่าวอยู่หรือไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
 1. เปิด Device Manager โดยการกดปุ่ม Start แล้วไปที่ Control Panel และ System and Security ภายใต้ System ให้กด Device Manager คุณอาจจะต้องพิมพ์ administrator password และยืนยันอีกครั้งหากระบบต้องการตรวจสอบข้อมูล
 2. ดับเบิ้ลคลิ้กไปที่ Network Adapters
 3. หา Network Adapter ที่มีชื่อด้วยคำว่า wireless

  Device Manager แสดงเน็ตเวอร์คการ์ดไร้สาย
  หากเครื่องของคุณต้องการเน็ตเวอร์คการ์ดไร้สาย คุณสามารถซื้อได้ตามร้านคอมพิวเตอร์ทั่วไป ถ้าเป็นประเภท universal serial bus (USB) ก็จะมีขนาดเล็กและง่ายต่อการติดตั้ง
  ประเภทของการ์ดก็ควรจะเป็นแบบเดียวกับเราเตอร์ไร้สายของคุณซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ G หรือ A

  ตัวอย่างเน็ตเวอร์คการ์ดแบบไร้สาย

ติดตั้งโมเด็มและอินเตอร์เน็ท
เมื่อคุณมีอุปกรณ์พร้อมเรียบร้อยสิ่งที่จะต้องทำต่อไปคือการติดตั้งโมเด็มและอินเตอร์เน็ทโดยคุณสามารถดูตามคู่มือการติดตั้งที่มาพร้อมกับโมเด็มของคุณ

วางเราเตอร์ไว้ที่ไหนดี
เกล็ดน่ารู้เกี่ยวกับตำแหน่งของเราเตอร์คือ
 • วางเราเตอร์ตรงกลางบ้านของคุณเพื่อให้สัญญาณแรงทั่วบ้านของคุณ
 • วางเราเตอร์ให้อยู่เหนือพื้นและหลี่กเลี่ยงจากกำแพงและตู้เหล็ก
 • 802.11g ใช้สัญญาณ 2.4Ghz
  ดังนั้นอุปกรณ์ประเภทโทรศัพท์บ้านไร้สายซึ่งใช้ช่วงความถี่สัญญาณเดียวกันอาจจะรบกวนสัญญาณของคุณได้ คุณสามารถหลีกเลี่ยงโดยใช้สัญญาณความถี่ที่สูงขึ้น อาทิเช่น 5.8Ghz

การรักษาความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายเน็ตเวอร์คไร้สายของคุณ
การรักษาความปลอดภัยสำหรับเครื่อข่ายไร้สายของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะสัญญาณไร้สายของคุณจะสามารถไปไกลนอกเหนือจากที่บ้านของคุณเอง
ดังนั้นการปกป้องเน็ตเวอร์คเพื่อไม่ให้บุคคลไม่พึงประสงค์สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เก็บอยู่ในเครื่องของคุณหรือใช้สัญญาณของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณควรจะทำดังต่อไปนี้
 1. ปกป้องเราเตอร์ของคุณโดยเปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยครั้ง
 2. ติดตั้งคีย์สำหรับเน็ตเวอร์คของคุณ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้
  1. เปิด Network and Sharing Center โดยการกดไปที่ปุ่ม Start และไปที่ Control Panel และไปกดที่ Network and Sharing Center
  2. กด Setup a new connection or network
  3. กด Setup a new network และกด Next
   Wizard ก็จะทำการติดตั้งชื่อเน็ตเวอร์คพร้อมคีย์รักษาความปลอดภัย ซึ่งหากเราเตอร์ของคุณรองรับระบบ Wi-Fi Protected Access (WPA หรือ WPA2) เราแนะนำว่าคุณควรใช้แบบ WPA2 เพราะจะปกป้องได้ดีกว่าแบบ WPA หรือ Wired Equivalent Privacy (WEP)

   คุณควรจะจดคีย์รักษาความปลอดถัยเอาไว้ในที่ปลอดภัย
  4. ใช้ firewall เพื่อเป็นการปกป้องเครื่องคอมพิวเตอร์จากแฮกเกอร์หรือซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์ คุณควรจะเปิด firewall ไว้สำหรับเครื่องทุกเครื่อง

การต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ไปในเครือข่ายไร้สาย
หากคุณต้องการต่อเครื่องโน้ตบุ้คหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณกับเครือข่ายไร้สายคุณควรจะทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 1. กดปุ่มขวาที่เน็ตเวอร์คไอคอน หรือ ในหน้าจอด้านขวาล่าง
 2. ในรายการเน็ตเวอร์ค เลือกเน็ตเวอร์คที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
 3. ใส่คีย์รักษาความปลอดภัยของคุณ

เท่านี้คุณก็จะสามารถท่องโลกอินเตอร์เน็ทจากบ้านของคุณได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย

การปฏิเสธความรับผิดเนื้อหาแนวทางแก้ปัญหาจากประชาคม

MICROSOFT CORPORATION และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่ได้เป็นตัวแทนรับรองถึงความเหมาะสม ความเชื่อถือได้ หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในที่นี้ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ได้รับการนำเสนอ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการให้การรับประกันใดๆ MICROSOFT และซัพพลายเออร์ของบริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและภาพกราฟิคนี้ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการจัดจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การทำงานที่คล้ายคลึงกับผลงานบุคคล กรรมสิทธิ์ และการไม่ล่วงละเมิด คุณตกลงเป็นการเฉพาะด้วยว่า ไม่ว่าในกรณีใด MICROSOFT และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่รับผิดชอบภาระใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม จากการใช้งานอย่างหนัก อุบัติเหตุ ความเสียหายเฉพาะกรณี หรือที่เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าแบบใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการสูญเสียการใช้ การสูญหายของข้อมูลหรือกำไร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในที่นี้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานจากการติดต่อ การล่วงละเมิด ความประมาท ภาระหนี้สิน หรือในทางอื่นใด แม้ว่า MICROSOFT หรือซัพพลายเออร์รายใดของบริษัท จะได้รับการแจ้งถึงความเสียดายที่อาจเป็นไปได้นั้นแล้วก็ตาม
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 977279 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 8 เม.ย. 2010 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม