PC Talk - ไม่พบ Windows Photo Gallery, Windows Movie Maker และ Windows

blurb

บทสนทนานี้อธิบายถึงปัญหาในการหา Windows Photo Gallery, Windows Movie Maker, และ Windows Calendar ใน Windows 7. เพื่อแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องไปที่เว็บไซต์ Windows Live แล้วดาวน์โหลดโปรแกรม Windows Live

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-panic.gif

ฉันซื้อคอมพิวเตอร์ที่มี Windows 7 ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องด้วย PC แต่ฉันหาโปรแกรม Windows Photo Gallery เหมือนกับที่ฉันเคยมีในคอมพิวเตอร์ Windows Vista ของฉันไม่พบ!

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-explain.gif

โปรแกรม Windows Photo Gallery, Windows Movie Maker และ Windows Calendar ไม่รวมอยู่ใน Windows 7.

คุณจำเป็นต้องใช้โปรแกรมที่มีคุณสมบัติคล้ายกันแทนโปรแกรมเหล่านั้น

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-sad.gif

ดูเหมือนว่าฉันไม่มีโปรแกรมอื่นใดที่มีคุณสมบัติคล้ายโปรแกรมเหล่านั้นเลย และฉันก็ใช้โปรแกรม Windows Photo Gallery และ Windows Calendar อยู่เป็นประจำ เพราะเป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์มาก

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-notice.gif

ดังนั้น คุณก็ควรใช้โปรแกรม Windows Live แทน.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-question.gif

โปรแกรม Windows Live?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-standard.gif

โปรแกรม Windows Live เป็นชุดของบริการและผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์จาก Microsoft. คุณสามารถไปดาวน์โหลดโปรแกรม Photo Gallery และ Movie Maker ได้ฟรี โดยไปที่ เว็ปไซต์ Windows Live.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-wonder.gif

ให้ฉันคลิก [ดาวน์โหลด] ที่หน้าจอนี้หรือ?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-smile.gif

ใช่แล้ว เมื่อหน้าต่าง “ดาวน์โหลดแฟ้ม” ปรากฏขึ้น ให้คลิก [Run] ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมจะเริ่มขึ้นในไม่ช้า

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-say.gif

หน้าต่างจะปรากฏขึ้น แล้วให้ "เลือกโปรแกรมที่คุณต้องการติดตั้ง

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-standard.gif

มีโปรแกรมต่างๆ หลายโปรแกรมที่มีประโยชน์ รวมถึง Photo Gallery ที่คุณต้องการด้วยมี. ทำไมคุณไม่ติดตั้งโปรแกรมเหล่านั้นทั้งหมดในครั้งเดียวเลย?

คลิกเลือกในช่องทำเครื่องหมาย เพื่อเลือกโปรแกรมที่คุณต้องการติดตั้ง แล้วคลิก [Install] เพื่อเริ่มทำการติดตั้ง.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-question.gif

ฉันไม่เห็นมีโปรแกรม Windows Calendar ให้เลือกเลย เกิดอะไรขึ้น?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-explain.gif

เพราะว่าโปรแกรม Windows Live Mail
ได้รวมคุณสมบัติเกี่ยวกับปฏิทินเข้าไปด้วยแล้ว คุณสามารถใช้โปรแกรม Windows Live Mail แทนโปรแกรม Windows Calendar ได้เลย

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-say.gif

ฉันเข้าใจแล้ว ตอนนี้ที่หน้าจอฉันปรากฏหน้าต่าง “Welcome to Windows Live!” ขึ้นมาแล้ว

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-smile.gif

คลิก [Close] เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-wonder.gif

แล้วฉันจะสามารถเรียกใช้โปรแกรม Windows Live Photo Gallery ได้อย่างไร?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-standard.gif

ให้คลิกปุ่ม [เริ่ม] แล้วคลิก [โปรแกรมทั้งหมด]


คลิก [Windows Live]แล้วคลิก [Windows Photo Gallery]


คุณสามารถเรียกใช้ “Windows Live Photo Gallery Help” เพื่อเรียนรู้การใช้งานเกี่ยวกับ Windows Live Photo Gallery ได้

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-exclamation.gif

แล้วฉันก็สามารถที่จะเรียกใช้โปรแกรมอื่นๆ ของ Windows Live ได้จากตรงนี้ เช่นกัน ได้ใช่ไหม?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-smile.gif

ใช่แล้ว ขอให้สนุกกับการใช้โปรแกรมต่างๆ ของ Windows Live
การปฏิเสธความรับผิดเนื้อหาแนวทางแก้ปัญหาจากประชาคม

MICROSOFT CORPORATION และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่ได้เป็นตัวแทนรับรองถึงความเหมาะสม ความเชื่อถือได้ หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในที่นี้ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ได้รับการนำเสนอ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการให้การรับประกันใดๆ MICROSOFT และซัพพลายเออร์ของบริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและภาพกราฟิคนี้ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการจัดจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การทำงานที่คล้ายคลึงกับผลงานบุคคล กรรมสิทธิ์ และการไม่ล่วงละเมิด คุณตกลงเป็นการเฉพาะด้วยว่า ไม่ว่าในกรณีใด MICROSOFT และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่รับผิดชอบภาระใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม จากการใช้งานอย่างหนัก อุบัติเหตุ ความเสียหายเฉพาะกรณี หรือที่เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าแบบใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการสูญเสียการใช้ การสูญหายของข้อมูลหรือกำไร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในที่นี้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานจากการติดต่อ การล่วงละเมิด ความประมาท ภาระหนี้สิน หรือในทางอื่นใด แม้ว่า MICROSOFT หรือซัพพลายเออร์รายใดของบริษัท จะได้รับการแจ้งถึงความเสียดายที่อาจเป็นไปได้นั้นแล้วก็ตาม
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 977657 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 29 ต.ค. 2014 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม