PC Talk – วิธีการวินิจฉัย และแก้ไขปัญหาใน Windows Vista

blurb

สถานการณ์สมมตินี้ปากอธิบายวิธีการวินิจฉัย และแก้ไขปัญหาใน Windows Vista โดยใช้ Microsoft Automated Troubleshooting Services

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-sad1.gif

ฉันไม่ได้ยินเสียงใด ๆ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉันเลย ไม่ทราบว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้น !

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-notice1.gif

เมื่อคุณมีปัญหากับ Windows Vista คุณควรลองใช้ตัวช่วยในการแก้ไขปัญหาที่มีมาให้คือ "Microsoft Automated Troubleshooting services"

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-question1.gif

ฉันใช้ตัวช่วยนี้ได้อย่างไร?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif

คุณสามารถเข้าถึง “Microsoft Automated Troubleshooting Services” in Internet Explorer.

เมื่อปรากฏหน้าจอขึ้นมาบนอินเทอร์เนตให้ คลิกเพื่อเลือกประเภทของปัญหา เวลานี้ คุณมีปัญหาเกี่ยวกับด้านเสียงให้คลิกที่ ฮาร์ดแวร์ และเสียง จากเมนูทางด้านซ้าย และคลิกที่ปัญหาด้านเสียง และเสียง หรือไม่มีเสียงดังนั้น

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-wonder1.gif

พบปัญหา "อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ตรวจไม่พบ หรือไม่ทำงาน" ปรากฏขึ้น ควรฉันคลิกเรียกใช้เดี๋ยวนี้หรือไม่

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-standard1.gif

ใช่ครับ จากนั้นให้ติดตั้งตัวช่วยเพิ่มเติม ตัวโปรแกรมถึงจะเริ่มทำงาน คุณจะเห็นแถบข้อมูลแสดงด้านบน ให้เลือกตัวเลือก “Install the add-on to all users in the computer” ดูจากรูปตัวอย่างด้านล่างได้เลยครับ

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-yes1.gif

ดูเหมือนว่าโปรแกรมเล่นเพลงและบันทึกเสียงจะโผล่ขึ้นมา

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-smile1.gif

จากนั้นให้คุณคลิกเลือกที่ Detect problems and apply the fixes for me (Recommended).

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-say1.gif

มีข้อความแสดงว่า อุปกรณ์ตัวใหนที่ต้องการให้ช่วยแก้ไขปัญหา ตอนนี้ฉันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้นฉันคลิกเลือกไปที่ปุ่มSpeakers or headphones จากนั้นเลือก Next.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-standard1.gif

เพียงเท่านี้การแก้ไขปัญหาก็จบเรียบร้อย ดูเหมือนว่าอุปกรณ์เล่นเสียงจะถูกปิดชั่วคราวไว้เท่านั้น ให้คลิกเลือก Next เพื่อดำเนินการต่อไป. ตอนนี้คุณได้ยินเสียงจากคอมพิวเตอร์ของคุณหรือยังครับ ?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-smile1.gif

โอ้ ! ตอนนี้ระบบเสียงใช้ได้เรียบร้อยแล้ว จากนั้นฉันเลือกตอบคำถามว่าปัญญาได้ถูกแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif

จากนี้ไป หากคุณพบปัญหาอื่น ๆ อีกคุณสามารถเรียกใช้งาน Microsoft Automated Troubleshooting Services ได้ตลอดเวลา ดังนั้นผมแนะนำว่า คุณควรบันทึกลิงค์ของเวปเก็บไว้เพื่อที่หากเกิดปัญหาจะได้เรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-say1.gif

เพื่อเป็นการบันทึกลิงค์ของเวปเก็บไว้ ฉันเลือกที่ปุ่ม Favorites จากนั้นคลิก Add to Favorites.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-smile1.gif

ถูกต้องครับ. หลังจากหน้าจอถัดไปให้คลิก Add เพื่อให้เสร็จสิ้น

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-smile1.gif

ครั้งต่อไป หากเกิดปัญหา ฉันสามารถเลือกใช้ Microsoft Automated Troubleshooting ได้จาากเมนู favorites ฉันจะได้เก็บไว้ใช้เวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของฉันมีปัญหาภายหลังได้อย่างรวดเร็ว
การปฏิเสธความรับผิดเนื้อหาแนวทางแก้ปัญหาจากประชาคม

MICROSOFT CORPORATION และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่ได้เป็นตัวแทนรับรองถึงความเหมาะสม ความเชื่อถือได้ หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในที่นี้ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ได้รับการนำเสนอ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการให้การรับประกันใดๆ MICROSOFT และซัพพลายเออร์ของบริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและภาพกราฟิคนี้ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการจัดจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การทำงานที่คล้ายคลึงกับผลงานบุคคล กรรมสิทธิ์ และการไม่ล่วงละเมิด คุณตกลงเป็นการเฉพาะด้วยว่า ไม่ว่าในกรณีใด MICROSOFT และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่รับผิดชอบภาระใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม จากการใช้งานอย่างหนัก อุบัติเหตุ ความเสียหายเฉพาะกรณี หรือที่เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าแบบใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการสูญเสียการใช้ การสูญหายของข้อมูลหรือกำไร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในที่นี้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานจากการติดต่อ การล่วงละเมิด ความประมาท ภาระหนี้สิน หรือในทางอื่นใด แม้ว่า MICROSOFT หรือซัพพลายเออร์รายใดของบริษัท จะได้รับการแจ้งถึงความเสียดายที่อาจเป็นไปได้นั้นแล้วก็ตาม
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 977659 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 29 ต.ค. 2014 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม