Step by Step: วิธีการคืนค่าโปรแกรมเบ็ดเตล็ดมาตรฐานใน Windows 7

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความนี้เขียนโดยคุณ Patpong Buparat ตำแหน่ง Developer Security MVP คุณ Patpong เป็นหนึ่งในคณะกรรมการก่อตั้งสมาคม International Associated of Software Architect Thailand Chapter หรือ IASA และ Software Process Improvement Network หรือThailand SPIN (Software Process Improvement Network) และยังเป็นนักเขียนให้นิตยสาร PC Magazine ในประเทศไทยด้วย PC Magazine Thailand

บทนำ

ในกรณีที่เราได้ถอนการติดตั้งโปรแกรมเบ็ดเตล็ดมาตรฐานที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Windows 7 ไปแล้ว หากต้องการที่จะเรียกโปรแกรมเบ็ตเตล็ดนั้นกลับมาเราสามารถคืนค่าให้โปรแกรมเบ็ดเตล็ดได้
00_01

ข้อมูลเพิ่มเติม

 1. คลิกปแล้วคลิกที่ [เริ่ม], [แผงควบคุม]
  00_02

 2. คลิกที่ [พื้นหลังของเดสก์ท๊อป]
  00_03

 3. ที่หน้าต่าง ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล ในหมวดของ โปรแกรมเบ็ดเตล็ดบนเดสก์ท๊อป คลิกใช้สามารถเลือกพื้นหลังของเดสก์ท๊อปได้ตามชอบ [คืนค่าโปรแกรมเบ็ดเตล็ดบนเดสก์ท๊อปที่ติดตั้งด้วย Windows]
  00_04

 4. ระบบจะทำการคืนค่าโปรแกรมเบ็ดเตล็ดและแสดงข้อความ “โปรแกรมเบ็ดเตล็ดทั้งหมดที่ติดตั้งโดย Windows และผู้ดูแลได้รับการคืนค่า”
  00_05

การปฏิเสธความรับผิดเนื้อหาแนวทางแก้ปัญหาจากประชาคม

MICROSOFT CORPORATION และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่ได้เป็นตัวแทนรับรองถึงความเหมาะสม ความเชื่อถือได้ หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในที่นี้ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ได้รับการนำเสนอ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการให้การรับประกันใดๆ MICROSOFT และซัพพลายเออร์ของบริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและภาพกราฟิคนี้ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการจัดจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การทำงานที่คล้ายคลึงกับผลงานบุคคล กรรมสิทธิ์ และการไม่ล่วงละเมิด คุณตกลงเป็นการเฉพาะด้วยว่า ไม่ว่าในกรณีใด MICROSOFT และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่รับผิดชอบภาระใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม จากการใช้งานอย่างหนัก อุบัติเหตุ ความเสียหายเฉพาะกรณี หรือที่เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าแบบใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการสูญเสียการใช้ การสูญหายของข้อมูลหรือกำไร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในที่นี้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานจากการติดต่อ การล่วงละเมิด ความประมาท ภาระหนี้สิน หรือในทางอื่นใด แม้ว่า MICROSOFT หรือซัพพลายเออร์รายใดของบริษัท จะได้รับการแจ้งถึงความเสียดายที่อาจเป็นไปได้นั้นแล้วก็ตาม
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 977875 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 8 เม.ย. 2010 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม