Step by Step: ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับการสร้าง System Repair Disc ใน Windows 7

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความนี้เขียนโดยคุณ Rames Gantanant ตำแหน่ง ASP/ASP.NET MVP และคุณ Ramesยังได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งเป็น Microsoft Regional Director - Thailand มาตั้งแต่ปี 2547 และเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญด้านโครงสร้างระบบในอุตสาหกรรมไอทีของไทยโดยเฉพาะเรื่องของ Workflow Foundation และเทคโนโลยี .Net

บทนำ

คุณสามารถสร้าง System Repair Disc ใน Windows 7 เพื่อป้องกันปัญหาการบู้ทใน Windows 7 ซึ่งในตัว repair disc ก็จะมีไฟล์ที่จำเป็นสำหรับการซ่อมแซมในกรณีที่คุณไม่สามารถบู้ทใน Windows 7 ได้
หมายเหตุ: หากคุณไม่มี System Repair Disc คุณก็สามารถที่ใช้แผ่นติดตั้ง CD/DVD ของ Windows 7 เพื่อใช้ในการบู้ทเพื่อซ่อมแซม Windows 7 ได้ด้วยเช่นเดียวกัน

ขั้นตอนการสร้าง System Repair Disc

  1. ไปที่ Backup and Restore โดยการกดปุ่ม Start, แล้วกดไปที่ Control Panel, และกดไปที่ System and Maintenance และกดปุ่ม [Backup and Restore]
  2. ในแถบด้านซ้ายกดไปที่ [Create a system repair disc]


  3. ใส่แผ่นเปล่า CD/DVD แล้วกดปุ่ม [Create Disc]หมายเหตุ
คุณอาจจะต้องใช้แผ่นติดตั้ง CD/DVD ของ Windows 7 ในกรณีที่ Windows 7 ต้องการไฟล์บางส่วนในการสร้าง System Repair Disc

การปฏิเสธความรับผิดเนื้อหาแนวทางแก้ปัญหาจากประชาคม

MICROSOFT CORPORATION และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่ได้เป็นตัวแทนรับรองถึงความเหมาะสม ความเชื่อถือได้ หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในที่นี้ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ได้รับการนำเสนอ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการให้การรับประกันใดๆ MICROSOFT และซัพพลายเออร์ของบริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและภาพกราฟิคนี้ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการจัดจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การทำงานที่คล้ายคลึงกับผลงานบุคคล กรรมสิทธิ์ และการไม่ล่วงละเมิด คุณตกลงเป็นการเฉพาะด้วยว่า ไม่ว่าในกรณีใด MICROSOFT และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่รับผิดชอบภาระใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม จากการใช้งานอย่างหนัก อุบัติเหตุ ความเสียหายเฉพาะกรณี หรือที่เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าแบบใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการสูญเสียการใช้ การสูญหายของข้อมูลหรือกำไร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในที่นี้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานจากการติดต่อ การล่วงละเมิด ความประมาท ภาระหนี้สิน หรือในทางอื่นใด แม้ว่า MICROSOFT หรือซัพพลายเออร์รายใดของบริษัท จะได้รับการแจ้งถึงความเสียดายที่อาจเป็นไปได้นั้นแล้วก็ตาม
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 979628 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 4 ส.ค. 2010 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม