Step by Step: ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับการ Activate Windows 7

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความนี้เขียนโดยคุณ Rames Gantanant ตำแหน่ง ASP/ASP.NET MVP และคุณ Ramesยังได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งเป็น Microsoft Regional Director - Thailand มาตั้งแต่ปี 2547 และเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญด้านโครงสร้างระบบในอุตสาหกรรมไอทีของไทยโดยเฉพาะเรื่องของ Workflow Foundation และเทคโนโลยี .Net

บทนำ

การ Activate Windows 7 มีจุดประสงค์ก็เพื่อลงทะเบียน Windows 7 ของท่านเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิเช่นการอัพเดตผลิตภัณฑ์หรือการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ

ขั้นตอนการ Activate Windows 7

หากคุณมิได้ทำการ Activate Windows 7 ในระหว่างการติดตั้งตอนแรก คุณก็ยังสามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อทำการ Activate Windows 7
  1. ไปที่ System โดยการกดปุ่ม [Start], แล้วกดไปที่ [Control Panel], และกดไปที่ [System]


  2. กดปุ่ม [Activate Windows now]


  3. กดปุ่ม Activate Windows online now ระบบจำการติดต่อกับไมโครซอฟต์ online เพื่อทำการ Activate Windows 7 ของคุณ


  4. หน้าจอด้านล่างแสดงถึงขั้นตอนการ Activate Windows 7 ที่ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว


การปฏิเสธความรับผิดเนื้อหาแนวทางแก้ปัญหาจากประชาคม

MICROSOFT CORPORATION และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่ได้เป็นตัวแทนรับรองถึงความเหมาะสม ความเชื่อถือได้ หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในที่นี้ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ได้รับการนำเสนอ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการให้การรับประกันใดๆ MICROSOFT และซัพพลายเออร์ของบริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและภาพกราฟิคนี้ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการจัดจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การทำงานที่คล้ายคลึงกับผลงานบุคคล กรรมสิทธิ์ และการไม่ล่วงละเมิด คุณตกลงเป็นการเฉพาะด้วยว่า ไม่ว่าในกรณีใด MICROSOFT และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่รับผิดชอบภาระใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม จากการใช้งานอย่างหนัก อุบัติเหตุ ความเสียหายเฉพาะกรณี หรือที่เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าแบบใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการสูญเสียการใช้ การสูญหายของข้อมูลหรือกำไร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในที่นี้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานจากการติดต่อ การล่วงละเมิด ความประมาท ภาระหนี้สิน หรือในทางอื่นใด แม้ว่า MICROSOFT หรือซัพพลายเออร์รายใดของบริษัท จะได้รับการแจ้งถึงความเสียดายที่อาจเป็นไปได้นั้นแล้วก็ตาม
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 979629 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 5 ต.ค. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Starter

คำติชม