Step by Step: การคืนค่าแฟ้มข้อมูลใน Windows 7

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความนี้เขียนโดยคุณ Patpong Buparat ตำแหน่ง Developer Security MVP คุณ Patpong เป็นหนึ่งในคณะกรรมการก่อตั้งสมาคม International Associated of Software Architect Thailand Chapter หรือ IASA และ Software Process Improvement Network หรือThailand SPIN (Software Process Improvement Network) และยังเป็นนักเขียนให้นิตยสาร PC Magazine ในประเทศไทยด้วย PC Magazine Thailand

บทนำ

การสำรองข้อมูลถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ แต่มักถูกผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มองข้ามไป ผู้ใช้จะมองเห็นความสำคัญของการสำรองข้อมูลก็ต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น และต้องการที่จะเรียกข้อมูลเดิมกลับคืนมา เมื่อเราได้มีการทำการสำรองข้อมูลไว้ก่อนแล้ว การคืนค่าแฟ้มข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลเดิมคืนมาก็เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่สำคัญ ตัว Windows 7 เองได้เตรียมโปรแกรมสำหรับสำรองข้อมูลและการคืนค่าแฟ้มข้อมูลที่พัฒนาความสามารถขึ้นจาก Windows เวอร์ชั่นก่อนมาก เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ใช้อีกทางหนึ่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

 1. คลิก [เริ่ม], [แผงควบคุม]
  01

 2. ในหน้าต่างของการ ปรับตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกที่ [สำรองข้อมูลคตอร์ของคุณ]อมพิวเ
  02

 3. ในหน้าต่างของการ สำรองข้อมูลหรือคืนค่าแฟ้มของคุณ คลิกที่ [คืนค่าแฟ้มของฉัน]
  03

 4. ขั้นต่อไปคือการเลือกแฟ้มข้อมูลที่เราต้องการจะคืนค่าซึ่งเราสามารถเรียกดูหรือค้นหาได้โดยการกดปุ่ม [ค้นหา], [เรียกดูแฟ้ม] , หรือ [เรียกดูโฟลเดอร์]เมื่อได้แฟ้มข้อมูลตามที่ต้องการแล้วจึงกดปุ่ม [ถัดไป]
  04

 5. ในการคืนค่าแฟ้มข้อมูลเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้นำแฟ้มที่คืนค่านั้นไปเก็บไว้ที่ใด ในตำแหน่งที่ตั้งดั้งเดิม หรือ ในตำแหน่งที่ตั้งดังต่อไปนี้ ที่เรากำหนดเอง เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่เราต้องการแล้วกดปุ่ม [คืนค่า]
  05

 6. ระบบจะทำการคืนค่าแฟ้มของคุณตามที่ร้องขอเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบก็จะแจ้งว่า แฟ้มของคุณได้รับการคืนค่าแล้ว คุณสามารถกดที่ลิงค์ ดูแฟ้มที่คืนค่า เพื่อไปที่แฟ้มที่ได้รับการคืนค่าแล้ว หรือกดปุ่ม [เสร็จสิ้น] เพื่อจบการคืนค่า
  06

การปฏิเสธความรับผิดเนื้อหาแนวทางแก้ปัญหาจากประชาคม

MICROSOFT CORPORATION และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่ได้เป็นตัวแทนรับรองถึงความเหมาะสม ความเชื่อถือได้ หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในที่นี้ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ได้รับการนำเสนอ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการให้การรับประกันใดๆ MICROSOFT และซัพพลายเออร์ของบริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและภาพกราฟิคนี้ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการจัดจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การทำงานที่คล้ายคลึงกับผลงานบุคคล กรรมสิทธิ์ และการไม่ล่วงละเมิด คุณตกลงเป็นการเฉพาะด้วยว่า ไม่ว่าในกรณีใด MICROSOFT และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่รับผิดชอบภาระใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม จากการใช้งานอย่างหนัก อุบัติเหตุ ความเสียหายเฉพาะกรณี หรือที่เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าแบบใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการสูญเสียการใช้ การสูญหายของข้อมูลหรือกำไร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในที่นี้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานจากการติดต่อ การล่วงละเมิด ความประมาท ภาระหนี้สิน หรือในทางอื่นใด แม้ว่า MICROSOFT หรือซัพพลายเออร์รายใดของบริษัท จะได้รับการแจ้งถึงความเสียดายที่อาจเป็นไปได้นั้นแล้วก็ตาม
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 979927 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 5 ต.ค. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม