Step by Step: การสำรองข้อมูลใน Windows 7

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความนี้เขียนโดยคุณ Patpong Buparat ตำแหน่ง Developer Security MVP คุณ Patpong เป็นหนึ่งในคณะกรรมการก่อตั้งสมาคม International Associated of Software Architect Thailand Chapter หรือ IASA และ Software Process Improvement Network หรือThailand SPIN (Software Process Improvement Network) และยังเป็นนักเขียนให้นิตยสาร PC Magazine ในประเทศไทยด้วย PC Magazine Thailand

บทนำ

การสำรองข้อมูลถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ แต่มักถูกผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มองข้ามไป การสำรองข้อมูลสามารถทำได้หลายวิธี การใช้โปรแกรมสำรองข้อมูลก็ถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายอีกวิธีหนึ่ง นอกเหนือไปจากการใช้โปรแกรมสำรองข้อมูลจากผู้ผลิตรายอื่น ตัว Windows 7 เองก็มีโปรแกรมสำหรับสำรองข้อมูลที่พัฒนาความสามารถขึ้นจาก Windows เวอร์ชั่นก่อนมาก เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ใช้อีกทางหนึ่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

 1. คลิก [เริ่ม], [แผงควบคุม]
  01

 2. ในหน้าต่างของการ ปรับตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกที่ [สำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ของคุณ]
  02

 3. ในหน้าต่างของการ สำรองข้อมูลหรือคืนค่าแฟ้มของคุณ คลิกที่ [ตั้งค่าการสำรองข้อมูล]
  03

 4. ขั้นต่อไปคือการเลือกปลายทางของการสำรองข้อมูล ซึ่ง Windows 7
  ไม่ยอมให้เราสำรองข้อมูลลงบนฮาร์ดไดรฟ์ที่เป็นตัวระบบของ Windows 7 เอง ดังนั้นเราจะไม่เห็นไดรฟ์ C: และทาง Windows 7 แนะนำให้บันทึกข้อมูลลงบนฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกถึงจะดีที่สุด เมื่อเลือกฮาร์ดไดรฟ์ได้แล้วจึงกดปุ่ม [ถัดไป]
  04

 5. หน้าต่อไปคือการเลือกข้อมูลที่ต้องการจะสำรองซึ่งเราสามารถเลือก ให้ Windows เลือก (แนะนำ) เพื่อให้ Windows ตัดสินใจให้ว่าไฟล์ใดสำคัญสำหรับเราหรือสำคัญสำหรับระบบ
  เพื่อให้เราสามารถเลือกไฟล์ที่เราต้องการจะทำการสำรองข้อมูลเอง จากนั้นจึงกดปุ่ม [ถัดไป]
  05

 6. ในกรณีที่เราต้องการที่จะเลือกไฟล์ในการสำรองข้อมูลเองหน้าจอนี้คือการเลือกไฟล์ที่เราต้องการ จากนั้นจึงกดปุ่ม[ถัดไป]
  06

 7. เมื่อเลือกไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงผลการ ตรวจสอบการตั้งค่าสำรองข้อมูลของคุณ เพื่อสรุปความต้องการในการสำรองข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง หากเราต้องการตั้งกำหนดการให้ระบบทำการสำรองข้อมูลเป็นประจำ เราสามารถทำได้โดยการกด [เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลา]
  07

 8. เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้ระบบนั้นทำการสำรองข้อมูลบ่อยเท่าใด ในวันใด หรือเวลาเท่าไร จากนั้นจึงกดปุ่ม [ตกลง]
  08

 9. ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องในหน้า ตรวจสอบการตั้งค่าการสำรองข้อมูลของคุณ อีกครั้งหนึ่ง จากนั้นจึงกดปุ่ม[บันทึกการตั้งค่าและเรียกใช้การสำรองข้อมูล]
  09

 10. ระบบจะเริ่มทำการสำรองข้อมูลตามที่ได้กำหนดค่าไว้ เราสามารถดูรายละเอียดของการสำรองข้อมูลโดยการกดปุ่ม [ดูรายละเอียด]
  10

 11. ระบบจะแสดงสถาณะการสำรองข้อมูลว่าทำงานไปถึงขั้นไหนแล้ว
  11

 12. เมื่อระบบทำการสำรองข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราสามารถเข้าไปดูยังตำแหน่งที่เราเลือกไว้สำหรับการสำรองข้อมูล เราจะเห็นไฟล์ที่สร้างขึ้นจากการสำรองข้อมูล 2 ไฟล์ กับอีก 1 โฟลเดอร์ของการทำอิมเมจ
  12

การปฏิเสธความรับผิดเนื้อหาแนวทางแก้ปัญหาจากประชาคม

MICROSOFT CORPORATION และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่ได้เป็นตัวแทนรับรองถึงความเหมาะสม ความเชื่อถือได้ หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในที่นี้ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ได้รับการนำเสนอ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการให้การรับประกันใดๆ MICROSOFT และซัพพลายเออร์ของบริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและภาพกราฟิคนี้ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการจัดจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การทำงานที่คล้ายคลึงกับผลงานบุคคล กรรมสิทธิ์ และการไม่ล่วงละเมิด คุณตกลงเป็นการเฉพาะด้วยว่า ไม่ว่าในกรณีใด MICROSOFT และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่รับผิดชอบภาระใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม จากการใช้งานอย่างหนัก อุบัติเหตุ ความเสียหายเฉพาะกรณี หรือที่เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าแบบใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการสูญเสียการใช้ การสูญหายของข้อมูลหรือกำไร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในที่นี้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานจากการติดต่อ การล่วงละเมิด ความประมาท ภาระหนี้สิน หรือในทางอื่นใด แม้ว่า MICROSOFT หรือซัพพลายเออร์รายใดของบริษัท จะได้รับการแจ้งถึงความเสียดายที่อาจเป็นไปได้นั้นแล้วก็ตาม
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 979928 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 5 ต.ค. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate

คำติชม