Step by Step: วิธีการสร้างและใช้งาน previous versions เบื้องต้น

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความนี้เขียนโดยคุณ Suttipan Passorn ตำแหน่ง Management Infrastructure MVP หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.mvpskill.com/th/ คุณ Suttipan Passorn เป็นผู้ดูแล.

บทนำ

previous versions เป็นคุณสมบัติใหม่ที่มีมาจาก Windows Vista จนถึง Windows 7 โดยที่คุณสมบัติคือความสามารถใช้การคืนค่าของไฟล์หรือโฟล์เดอร์ไปยังจุดแรกที่ถูกบันทึกไว้. โดยหลังจากที่เปิดการใช้งาน previous versions เรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการบันทึกค่าของไฟล์และโฟล์เดอร์ที่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ.

วิธีเปิดใช้งาน Previous Versions

 1. คลิกที่ปุ่ม เพื่อเข้าสู่ Control Panel
 2. ที่ Control Panel เลือกเปิด Menu ที่เรียกว่า System
  01

 3. ที่แถบเมนูของ System ให้เลือกคลิกต่อไปที่ System Protectionนมาแก้ไขค่า
  02

 4. หลังจากเปิด System Protection แล้วจะพบว่ามี Disk ให้เราเรื่องเพื่อทำการ Enable Previous Version ให้สังเกตุตรงแถบ Protection Settings ว่ามี Disk ลูกใหนเปิด หรือ ปิด Previous Version อยู่
  03

 5. สมมุติจากตัวอย่างด้านล่าง หากต้องการเปิด Previous Version ที่ Disk Drive D: ให้เลือกกดที่ D: แล้วเลือก Configure
  04

 6. เลือกปรับแต่งค่า Previous Version เป็น Restore system settings and previous versions of files จากนั้นทำการเลือกพื้นที่ที่ต้องการสำรองไว้เพื่อให้ Windows ทำการจัดการอัตโนมัติต่อไป (ค่าของ Disk สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมทีหลังได้) จากนั้นกด OK เพื่อดำเนินการต่อ
  05

 7. หลังจากเปิดการใช้งาน Previous Version เรียบร้อยแล้ว ทำการทดสอบโดยบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ทั้งไฟล์ และโฟล์เดอร์ จากนั้นเราสามารถเรียกคืนข้อมูลย้อนกลับไป Version ก่อนหน้านี้ได้ตามรูป คลิกขวาที่โฟล์เดอร์เป้าหมายจากนั้นเลือก Restore Previous Version
  06

 8. หลังจากเปิด Previous Version แล้วจะพบว่ามีข้อมูลก่อนหน้านี้ได้ถูกบันทึกเก็บไว้และพร้อมทีจะสามารถเรียกคืนได้ทันที การเรียกคืนมาใช้งานมีสามแบบคือ
  • Open: คือการเปิดไฟล์เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ขึ้นมาเรียกดู เพื่อเปรียบเทียบ หรือ Save ออกมาภายหลัง
  • Copy: คือการเลือกคัดลอกสำเนาออกไปวางไว้ยังที่อื่นเพื่อการใช้งานจริงจะได้ไม่ไปเขียนทับข้อมูลปัจจุบัน
  • Restore: คือการสั่งให้ข้อมูลก่อนหน้านี้ทำการเขียนทับลงไปยังข้อมูลปัจจุบัน

  07

 9. ที่ระดับไฟล์ก็เช่นกัน สามารถเลือก Restore Previous Version ได้เช่นเดียวกับระดับโฟล์เดอร์
  08

 10. จะเห็นแถบที่แสดงถึงไฟล์ที่ได้เคยมีการเปลี่ยนแปลง และระบบทำการบันทึกไว้
  09

 11. การใช้งาน Previous Version หากต้องการทำการ restore ข้อมูล จะมีหัวข้อให้เลือกใช้ตามด้านล่างนี้
  • Open: คือการเปิดไฟล์เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ขึ้นมาเรียกดู เพื่อเปรียบเทียบ หรือ Save ออกมาภายหลัง
  • Copy: คือการเลือกคัดลอกสำเนาออกไปวางไว้ยังที่อื่นเพื่อการใช้งานจริงจะได้ไม่ไปเขียนทับข้อมูลปัจจุบัน
  • Restore: คือการสั่งให้ข้อมูลก่อนหน้านี้ทำการเขียนทับลงไปยังข้อมูลปัจจุบัน
 12. Open: คุณสามารถเปิดไฟล์เวอร์ชั่นเก่ามาเลือกดูได้ก่อนเพื่อทำการ Save As หรือแค่ดูข้อมูลเปรียบเทียบ
  10
  จากรูปด้านล่าง แสดงถึงการ Open ไฟล์เดิมขึ้นมาดูที่เกิดจาก Previous Version
  11

 13. Copy: คือการเลือกคัดลอกสำเนาออกไปวางไว้ยังที่อื่นเพื่อการใช้งานจริงจะได้ไม่ไปเขียนทับข้อมูลปัจจุบัน
  12

 14. Restore: คือการสั่งให้ข้อมูลก่อนหน้านี้ทำการเขียนทับลงไปยังข้อมูลปัจจุบัน
  (โปรดระวังหากไม่แน่ใจให้ใช้ทางเลือกอื่นก่อน)
  13

การปฏิเสธความรับผิดเนื้อหาแนวทางแก้ปัญหาจากประชาคม

MICROSOFT CORPORATION และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่ได้เป็นตัวแทนรับรองถึงความเหมาะสม ความเชื่อถือได้ หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในที่นี้ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ได้รับการนำเสนอ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการให้การรับประกันใดๆ MICROSOFT และซัพพลายเออร์ของบริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและภาพกราฟิคนี้ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการจัดจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การทำงานที่คล้ายคลึงกับผลงานบุคคล กรรมสิทธิ์ และการไม่ล่วงละเมิด คุณตกลงเป็นการเฉพาะด้วยว่า ไม่ว่าในกรณีใด MICROSOFT และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่รับผิดชอบภาระใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม จากการใช้งานอย่างหนัก อุบัติเหตุ ความเสียหายเฉพาะกรณี หรือที่เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าแบบใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการสูญเสียการใช้ การสูญหายของข้อมูลหรือกำไร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในที่นี้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานจากการติดต่อ การล่วงละเมิด ความประมาท ภาระหนี้สิน หรือในทางอื่นใด แม้ว่า MICROSOFT หรือซัพพลายเออร์รายใดของบริษัท จะได้รับการแจ้งถึงความเสียดายที่อาจเป็นไปได้นั้นแล้วก็ตาม
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 980444 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 18 พ.ค. 2010 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม