คำอธิบายของการปรับปรุง NCL สำหรับ1ของ Service Pack ๓.๕. net framework และ .NET framework ๒.๐เซอร์วิสแพ็ค2บน Windows XP และ Windows Server ๒๐๐๓: 8 มิถุนายน๒๐๑๐


ข้อความนำ


Microsoft ได้เปิดตัวคำแนะนำด้านความปลอดภัยของ Microsoft เกี่ยวกับปัญหานี้สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT คำแนะนำด้านความปลอดภัยประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเพิ่มเติม หากต้องการดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยแวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

ข้อมูลเพิ่มเติม


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
๙๘๒๑๖๗ คำอธิบายของการปรับปรุงค่าสะสมสำหรับ1ของ Service Pack ๓.๕. net framework และ .NET framework ๒.๐เซอร์วิสแพ็ค2บน Windows XP และ Windows Server ๒๐๐๓ (๙๗๖๗๖๕และ๙๘๐๗๗๓): 8 มิถุนายน๒๐๑๐
๙๗๖๗๖๕คำอธิบายของการปรับปรุง ASP.NET สำหรับการ .net Framework ๓.๕ service pack 1 และกรอบงาน. net framework ๒.๐2 บน windows XP และ windows Server ๒๐๐๓: 8 มิถุนายน๒๐๑๐

ปัญหาที่ทราบ


๒๑๙๗๑๔๖การปรับปรุงสำหรับการ .net Framework ๓.๕บริการ pack 1 และ. net framework ๒.๐2 เซอร์วิสแพ็คอาจทำให้หมายเลขบทความฐานความรู้ของ Microsoft จะปรากฏแทนที่เป็นชื่อเต็มของการปรับปรุงในรายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ' ใน ' แผงควบคุม '
ทราบ การปรับปรุงที่สอดคล้องกับคำแนะนำนี้รวมถึงวลี "ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย" อย่างไรก็ตามชื่อเรื่องควรมีวลี "Update" เนื่องจากเนื้อหาของโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้ไม่ใช่การแก้ไขสำหรับปัญหาด้านความปลอดภัย การปรับปรุงเหล่านี้มีคุณลักษณะการป้องกันเพิ่มเติมใหม่ ปัญหานี้ไม่มีผลต่อการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงในลักษณะใด

ข้อมูลไฟล์


การปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) จะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงอยู่ในเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณและมีอคติการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม

สำหรับรุ่นที่ใช้ x86 ของ .NET framework ๓.๕ SP1 และ SP2 .NET framework ๒.๐

ชื่อไฟล์รุ่นของไฟล์ขนาดไฟล์วันที่เวลาสาขาบริการ
System.dll2.0.50727.4443๓,๑๘๒,๕๙๒17-Mar-201011:49LDR
System.dll2.0.50727.3614๓,๑๘๒,๕๙๒23-Mar-201012:32Gdr

สำหรับรุ่นที่ใช้ x64 ของ .NET framework ๓.๕ SP1 และ SP2 .NET framework ๒.๐

ชื่อไฟล์รุ่นของไฟล์ขนาดไฟล์วันที่เวลาสาขาบริการ
System.dll2.0.50727.4443๓,๑๘๒,๕๙๒17-Mar-201011:22LDR
System.dll2.0.50727.4443๓,๑๘๒,๕๙๒17-Mar-201011:49LDR
System.dll2.0.50727.3614๓,๑๘๒,๕๙๒23-Mar-201012:07Gdr
System.dll2.0.50727.3614๓,๑๘๒,๕๙๒23-Mar-201012:32Gdr

สำหรับ IA-๖๔-รุ่นที่ใช้ .NET framework ๓.๕ SP1 และ .NET framework ๒.๐ SP2

ชื่อไฟล์รุ่นของไฟล์ขนาดไฟล์วันที่เวลาสาขาบริการ
System.dll2.0.50727.4443๓,๑๘๒,๕๙๒17-Mar-201011:22LDR
System.dll2.0.50727.4443๓,๑๘๒,๕๙๒17-Mar-201011:49LDR
System.dll2.0.50727.3614๓,๑๘๒,๕๙๒23-Mar-201012:07Gdr
System.dll2.0.50727.3614๓,๑๘๒,๕๙๒23-Mar-201012:32Gdr