การสำรองข้อมูลสถานะของระบบผิดพลาดใน Windows Server 2008, Windows Vista, Windows 7 และ Windows Server 2008 R2: "การแจงนับไฟล์ล้มเหลว"

นำไปใช้กับ: Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-VWindows Server 2008 Enterprise without Hyper-VWindows Server 2008 Standard without Hyper-V

อาการ


เมื่อคุณดำเนินการสำรองข้อมูลสถานะของระบบบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008, Windows Vista, Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 การดำเินินการสำรองข้อมูลสถานะของระบบล้มเหลว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้
การแจงนับไฟล์ล้มเหลว
พารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง
นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้ยังถูกบันทึกไว้ในบันทึกเหตุการณ์บนคอมพิวเตอร์ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้
 • มีรีจิสทรีคีย์ภายใต้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\<service name>
  หมายเหตุ ใช้ตัวยึด <ชื่อบริการ> สำหรับชื่อของชื่อบริการ
 • ค่าของรายการรีจิสทรี ImagePath ซึ่งตั้งอยู่ในจุดที่คีย์ย่อยนี้ชี้ไปที่ไดรฟ์ข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในระบบ
เช่น สมมติว่าคุณดำเนินการสำรองข้อมูลสถานะระบบบนโหนดแบบพาสซีฟ และ้สมมติว่ารายการรีจิสทรี ImagePath ของบริการหนึ่งที่ตั้งอยู่บนโหนดแบบพาสซีฟชี้ไปที่ไดรฟ์ที่ไม่ได้อยู่บนโหนดแบบพาสซีฟ ในสถานการณ์จำลองนี้ การดำเนินการสำรองข้อมูลสถานะระบบล้มเหลว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด

การแก้ไข


ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้กับระบบที่เกิดปัญหาตามที่อธิบายในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ ขอแนะนำให้รอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลดได้ คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่นๆ เกิดขึ้นหรือต้องแก้ไขปัญหาใดๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก มีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่อยู่ในการแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดดูจากเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้ หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" จะแสดงในภาษาที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ แสดงว่าไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คอมพิวเตอร์ของคุณต้องใช้ระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows Vista Service Pack โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ดังนี้

935791 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows Vista

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows Server 2008 Service Pack โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ดังนี้

968849 วิธีรับเซอร์วิสแพ็คล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

ข้อมูลรีจิสทรี

ข้อสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม อาจเกิดปัญหาร้ายแรงหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
คุณต้องสร้างคีย์รีจิสทรีหากต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก เริ่มปุ่มเริ่ม พิมพ์ regedit ในกล่อง ค้นหาโปรแกรมและไฟล์ แล้วกด ENTER
  UAC พิมพ์รหัสผ่านหากคุณได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแล ยืนยัน หากคุณได้รับข้อความแจ้งให้ยืนยัน
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SystemWriter
  หมายเหตุ: ถ้าไม่มีคีย์ย่อยของรีจิสทรีนี้ โปรดสร้างเอง
 3. ในเมนู แก้ไข ให้ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก Multi-string Value
 4. พิมพ์ ExcludedBinaryPaths และจากนั้นกด ENTER หมายเหตุ
 5. คลิกขวาที่ ExcludedBinaryPaths แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน
 6. ในกล่อง ค่าข้อมูล ให้พิมพ์เส้นทางไบนารีทั้งหมดที่ควรได้รับการละเว้นจากการดำเนินการสำรองข้อมูลสถานะระบบ จากนั้นคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: เส้นทางไบนารีควรจะเป็นเส้นทางที่แน่นอน ซึ่งไม่ควรรวมตัวแปรสภาพแวดล้อม (เช่น %windir%) และไม่ควรอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศคู่หรือเดี่ยว นอกจากนี้จะต้องแน่ใจว่าได้รวมชื่อไบนารีเต็มกับเส้นทางที่จะละเว้น เช่น:
  D:\ProgramFolder\bin\program.exe
 7. ออกจาก Registry Editor
หมายเหตุ
 • หากคุณใช้วิธีการนี้เพื่อละเว้นข้อมูลบริการจากขอบเขตการสำรองข้อมูลสถานะระบบ คุณต้องสำรองข้อมูลบริการบนไดร์ฟข้อมูลที่ใช้ร่วมกันด้วยตนเอง
 • ถ้าคุณกำหนดอักษรไดรฟ์ไปยังไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกันที่ถูกละเว้นออกจากขอบเขตสำรองข้อมูลสถานะระบบ คุณจะต้องป้อนรีจิสทรีคีย์ทั้งหมดด้วยตนเองอีกครั้งโดยใช้เส้นทางใหม่ เนื่องจากไดรฟ์ที่ได้รับมอบหมายจะไม่สามารถทำงานได้อีก
สิ่งสำคัญ คุณจะต้องละเว้นบริการอย่างระมัดระวัง เพราะรายการที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้สถานะของระบบเสียหายได้

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้การแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการเปลี่ยนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ออกมาก่อนหน้านี้

ข้อมูลไฟล์

โปรแกรมแก้ไขด่วนเวอร์ชันทั่วโลกจะติดตั้งไฟล์ที่มีคุณสมบัติตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับไฟล์นี้แสดงเป็น Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับไฟล์นี้ในคอมพิวเตอร์ท้องถิ่นจะแสดงเวลาท้องถิ่นของคุณและการเลื่อนเวลาตามฤดูกาลปัจจุบัน (DST) นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในไฟล์
หมายเหตุข้อมูลไฟล์ Windows Vista และ Windows Server 2008
ข้อสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Vista และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 ถูกรวมไว้ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม จะมีเฉพาะ "Windows Vista" เท่านั้นที่แสดงอยู่ในหน้าคำขอโปรแกรมแก้ไขด่วน ในการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำไปใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่งหรือทั้งสองระบบ ให้เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ปรากฏอยู่ภายใต้ "Windows Vista" ในหน้านั้น โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความนี้เพื่อตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่สามารถใช้ได้กับโปรแกรมแก้ไขด่วนแต่ละรายการ
 • ไฟล์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่งโดยเฉพาะ SR_Level (RTM, SPn) และสาขาบริการ (LDR, GDR) สามารถระบุได้ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของไฟล์ดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาบริการ
  6.0.600 1
.
  22xxx
  Windows Vista และ Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.600 2
.
  22xxx
  Windows Vista และ Windows Server 2008SP2LDR
 • Service Pack 1 จะผนวกเข้ากับ Windows Server 2008 รุ่นที่นำออกใช้ ดังนั้นไฟล์กำหนดเวลาของ RTM จะใช้กับ Windows Vista เท่านั้น ไฟล์กำหนดเวลาของ RTM มีหมายเลขรุ่น 6.0.0000. xxxxxx
 • ไฟล์ MANIFEST (.manifest) และไฟล์ MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมจะแสดงรายการแยกต่างหากกัน ในหัวข้อ "ข้อมูลไฟล์เพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 และสำหรับ Windows Vista" ไฟล์ MUM และ MANIFEST และไฟล์แค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (.cat) เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับการรักษาสถานะขององค์ประกอบที่ปรับปรุง ไฟล์แค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่ไม่ได้แสดงคุณสมบัติจะถูกลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตอล Microsoft
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cryptsvc.dll6.0.6001.22636130,56018-Feb-201013:58x86
Cryptsvc.dll6.0.6002.22341131,07218-Feb-201013:41x86
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cryptsvc.dll6.0.6001.22636168,44818-Feb-201014:24x64
Cryptsvc.dll6.0.6002.22341169,47218-Feb-201013:42x64
Cryptsvc.dll6.0.6001.22636130,56018-Feb-201013:58x86
Cryptsvc.dll6.0.6002.22341131,07218-Feb-201013:41x86
สำหรับ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่รองรับทั้งหมด
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cryptsvc.dll6.0.6001.22636343,55218-Feb-201014:58IA-64
Cryptsvc.dll6.0.6002.22341343,55218-Feb-201013:26IA-64
Cryptsvc.dll6.0.6001.22636130,56018-Feb-201013:58x86
Cryptsvc.dll6.0.6002.22341131,07218-Feb-201013:41x86
หมายเหตุของข้อมูลของไฟล์ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วน Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วน Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนในหน้าขอโปรแกรมแก้ไขด่วนแสดงอยู่ภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง หากต้องการขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการหนึ่งหรือทั้งสอง โปรดเลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงอยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในเพจนั้น โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความนี้เพื่อตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่สามารถใช้ได้กับโปรแกรมแก้ไขด่วนแต่ละรายการ
 • ไฟล์ MANIFEST (.manifest) และไฟล์ MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมจะแสดงรายการแยกต่างหากกัน ในหัวข้อ "ข้อมูลไฟล์เพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2 และสำหรับ Windows 7" ไฟล์ MUM และ MANIFEST และไฟล์แค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยง (.cat) เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับการรักษาสถานะขององค์ประกอบที่ปรับปรุง ไฟล์แค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่ไม่ได้แสดงคุณสมบัติจะถูกลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตอล Microsoft
สำหรับ Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86 ที่สนับสนุนทั้งหมด
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cryptsvc.dll6.1.7600.20756136,70416-Jul-201010:21x86
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cryptsvc.dll6.1.7600.20756176,64016-Jul-201010:46x64
Cryptsvc.dll6.1.7600.20756136,70416-Jul-201010:21x86
สำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่รองรับทั้งหมด
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cryptsvc.dll6.1.7600.20756367,61616-Jul-201009:49IA-64
Cryptsvc.dll6.1.7600.20756136,70416-Jul-201010:21x86

สถานะ


Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้ในโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

824684 คำอธิบายคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้อธิบายโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ Microsoft

รายละเอียดเพิ่มเติมของไฟล์

ข้อมูลไฟล์เพิ่มเติมสำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

ไฟล์เพิ่มเติมสำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size3,565
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot applicable
File nameX86_0b89d40099f195e886747774f99bfd97_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_1ca686c57238fc48.manifest
File versionNot applicable
File size700
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot applicable
File nameX86_6eb5a8b8e210dbc04e05b946c4a7e5c7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_93bc4f28b8c4e721.manifest
File versionNot applicable
File size700
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_766ed1a5b3ffcb53.manifest
File versionNot applicable
File size7,489
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)18:02
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_7845722fb132bdb5.manifest
File versionNot applicable
File size7,489
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:36
PlatformNot applicable
ไฟล์เพิ่มเติมสำหรับ Windows Vista รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด และสำหรับ Windows Server 2008
File nameAmd64_62643131e92caea4f009bd1e99d4889d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_e580bb45464b1e1d.manifest
File versionNot applicable
File size1,048
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot applicable
File nameAmd64_bbc3143d862c7c34b8903979fdfe8348_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_b460e83b58b8c10a.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot applicable
File nameAmd64_f72ebfa48e1af8cecbe291eeeeefa164_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_47ca12c7c24fd240.manifest
File versionNot applicable
File size1,048
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_d28d6d296c5d3c89.manifest
File versionNot applicable
File size7,523
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)16:25
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_d4640db369902eeb.manifest
File versionNot applicable
File size7,523
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:32
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size3,593
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_766ed1a5b3ffcb53.manifest
File versionNot applicable
File size7,489
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)18:02
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_7845722fb132bdb5.manifest
File versionNot applicable
File size7,489
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:36
PlatformNot applicable
ไฟล์เพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 IA-64 รุ่นที่รองรับทั้งหมด
File nameIa64_031fca498ff4112e58cc2269287c7bbb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_eecb20e221a64a14.manifest
File versionNot applicable
File size702
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot applicable
File nameIa64_2a3815ed81467e80940084b67de47169_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_c58af6100d4e79a3.manifest
File versionNot applicable
File size1,046
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot applicable
File nameIa64_e9583df3df6d4ed5ea8485b011b50b9d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_1feb1da6a2984667.manifest
File versionNot applicable
File size1,046
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_7670759bb3fdd44f.manifest
File versionNot applicable
File size7,506
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)19:11
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_78471625b130c6b1.manifest
File versionNot applicable
File size7,506
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:04
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size2,748
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_766ed1a5b3ffcb53.manifest
File versionNot applicable
File size7,489
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)18:02
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_7845722fb132bdb5.manifest
File versionNot applicable
File size7,489
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:36
PlatformNot applicable

ข้อมูลไฟล์เพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ไฟล์เพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด
File namePackage_1_for_kb980794~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,818
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb980794~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,823
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb980794~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,803
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980794_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,421
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_6c0b67353637612bb818dc54c669066f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_47302adfdf4fbfd8.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_768102131527401d.manifest
File versionNot Applicable
File size2,389
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)11:03
PlatformNot Applicable
ไฟล์เพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 รุ่น x64 และ Windows Server 2008 R2 ที่รองรับทั้งหมด
File nameAmd64_4f0cb7996ce618763382a7bd84c9a9d8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_0fe37d3550795015.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6c0b67353637612bb818dc54c669066f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_a34ec66397ad310e.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e062b269ea94dd608d3d56e4c37b92f6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_2d81e99e778b6e3d.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_d29f9d96cd84b153.manifest
File versionNot Applicable
File size2,393
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)11:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb980794~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,828
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb980794~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,253
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb980794~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,055
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb980794~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,031
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980794_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,357
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_768102131527401d.manifest
File versionNot Applicable
File size2,389
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)11:03
PlatformNot Applicable
ไฟล์เพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่รองรับทั้งหมด
File nameIa64_3ca4d2049da197559a82c3548b34c610_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_f1da99aaaa8f6591.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_6c0b67353637612bb818dc54c669066f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_4731ced5df4dc8d4.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_7682a60915254919.manifest
File versionNot Applicable
File size2,391
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)11:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb980794~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,827
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb980794~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,049
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980794_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,958
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_768102131527401d.manifest
File versionNot Applicable
File size2,389
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)11:03
PlatformNot Applicable