โปรแกรมประยุกต์ DirectX 9.0 ทำงานล้มเหลวบนคอมพิวเตอร์ที่มีการกำหนดค่าตัวประมวลผลเชิงตรรกะมากกว่า 16 ตัว

อาการ

คุณได้กำหนดค่าตัวประมวลผลเชิงตรรกะมากกว่า 16 ตัวบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ระบบปฏิบัติการแบบมใดแบบหนึ่งต่อไปนี้:
 • Windows XP Service Pack 3 (SP3)
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 SP2
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ DirectX 9.0 บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ โปรแกรมประยุกต์ทำงานล้มเหลว

ตัวอย่างเช่น คุณเล่นแฟ้มเพลงใน Microsoft Windows Media Player เมื่อคุณพยายามที่จะปิด Windows Media Player โปรแกรมประยุกต์จะทำงานล้มเหลว

การหลีกเลี่ยงปัญหา

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถใช้วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้เพื่อสร้างหรือปรับเปลี่ยนรีจิสทรีคีย์ที่จะเปลี่ยนการตั้งค่าของไปป์ไลน์ของกราฟิกเฉพาะตัวประมวลผล

การกำหนดจำนวนตัวประมวลผลเชิงตรรกะที่ใช้ไปป์ไลน์ของกราฟิกเฉพาะตัวประมวลผล (PSGP)

เมื่อต้องการให้เรากำหนดจำนวนตัวประมวลผลเชิงตรรกะที่ใช้ไปป์ไลน์ของกราฟิกเฉพาะตัวประมวลผล (PSGP) ให้กับคุณ ให้ไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" เมื่อคุณต้องการที่จะกำหนดจำนวนตัวประมวลผลเชิงตรรกะที่ใช้ไปป์ไลน์ของกราฟิกเฉพาะตัวประมวลผล (PSGP) ด้วยตนเอง ให้ไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉัน

เมื่อต้องการกำหนดจำนวนตัวประมวลผลเชิงตรรกะที่ใช้ไปป์ไลน์ของกราฟิกเฉพาะตัวประมวลผล (PSGP) เป็น 16 ตัวโดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่การเชื่อมโยง แก้ไขปัญหานี้ แล้วคลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้มและทำตามขั้นตอนต่างๆ ในตัวช่วยสร้างนี้
หมายเหตุ การแก้ไขอัตโนมัตินี้จะกำหนดจำนวนตัวประมวลผลเชิงตรรกะที่ใช้ไปป์ไลน์ของกราฟิกเฉพาะตัวประมวลผล (PSGP) เป็น 16

หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ แต่การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย

หมายเหตุ ถ้าคุณไม่ได้อยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติลงในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี เพื่อให้คุณสามารถเรียกใช้ได้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

 1. คลิก เริ่มปุ่มเริ่ม พิมพ์ regedit ในกล่อง ค้นหาโปรแกรมและแฟ้ม แล้วกด ENTER
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Direct3D
 3. บนเมนู แก้ไข ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก ค่า DWORD
 4. พิมพ์ PSGPNumThreads แล้วกด ENTER
 5. คลิกขวาที่ PSGPNumThreads แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน
 6. ในกล่อง ข้อมูลค่า ให้พิมพ์จำนวนเธรดที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง
 7. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้
หมายเหตุ
 • หากคุณกำลังเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์แบบ 32 บิตบนคอมพิวเตอร์ที่ทำงานบน x64 คุณต้องเพิ่มคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้ เพิ่มเติมจากรายการรีจิสทรีที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ในส่วนนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Direct3D
  จากนั้น ให้ตั้งค่า PSGPNumThreads เท่ากับจำนวนเธรดที่คุณต้องการใช้
 • จำนวนเธรดไม่ควรเกินจำนวนของตัวประมวลผลเชิงตรรกะที่สนับสนุนเธรดจำนวนสูงสุด 16 เธรด

ปิดใช้งานไปป์ไลน์ของกราฟิกเฉพาะตัวประมวลผล

เมื่อต้องการปิดใช้งานไปป์ไลน์ของกราฟิกเฉพาะตัวประมวลผล ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มปุ่มเริ่ม พิมพ์ regedit ในกล่อง ค้นหาโปรแกรมและแฟ้ม แล้วกด ENTER
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Direct3D
 3. บนเมนู แก้ไข ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก ค่า DWORD
 4. พิมพ์ DisablePSGP แล้วกด ENTER
 5. คลิกขวาที่ DisablePSGP แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน
 6. ในกล่อง ข้อมูลค่า ให้พิมพ์ 1 แล้วคลิก ตกลง
 7. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ หากปัญหาได้รับการแก้ไข แสดงว่าคุณสิ้นสุดขั้นตอนในส่วนนี้แล้ว ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 • เราขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ เมื่อต้องการแสดงคำติชมหรือรายงานปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ โปรดฝากความคิดเห็นไว้ในบล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่งข้อความอีเมลถึงเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้ในโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

824684 คำอธิบายคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้อธิบายโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 982485 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 23 ม.ค. 2012 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม