การยกเลิกการอัปเดตพร้อมใช้งานสำหรับ .NET Framework ๓.๕ SP1 ใน Windows Vista SP2 และใน Windows Server ๒๐๐๘ SP2

นำไปใช้กับ: .NET Framework 3.5 Service Pack 1

สรุป


การยกเลิกการอัปเดตนี้เน้นปัญหาของ Microsoft .NET Framework ๓.๕ Service Pack 1 (SP1) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista Service Pack 2 (SP2) หรือ Windows Server ๒๐๐๘ Service Pack 2 (SP2) ถ้าคุณเรียกใช้แอปพลิเคชัน Windows งานนำเสนอพื้นฐานของ Windows (WPF) XAML (XBAPs) ในเบราว์เซอร์ Mozilla Firefox การอัปเดตการยกเลิกนี้จะปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX ของเว็บเบราว์เซอร์ (WebOC) ใน Microsoft .NET Framework ๓.๐ Service Pack 2 (SP2)หมายเหตุ
  • .NET Framework ๓.๐ SP2 เป็นฟีเจอร์ที่มีอยู่แล้วของ Windows Vista SP2 และ Windows Server ๒๐๐๘ SP2
  • ฟีเจอร์ WPF จะรวมอยู่ใน .NET Framework ๓.๐
  • การติดตั้ง SP2 ของ .NET Framework ๓.๐จะรวมอยู่ใน SP1 .NET Framework ๓.๕

ข้อมูลเพิ่มเติม


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  • ๙๕๖๒๕๐ การอัปเดตพร้อมใช้งานสำหรับ .NET Framework ๓.๕ Service Pack 1 ใน Windows Vista และ Windows Server ๒๐๐๘
  • ๙๗๙๘๙๙ การอัปเดตพร้อมใช้งานสำหรับ .NET Framework ๓.๕ Service Pack 1 ใน Windows Vista Service Pack 2 และใน Windows Server ๒๐๐๘ Service Pack 2

ข้อมูลการปรับปรุง

ดาวน์โหลดข้อมูล

ไฟล์ต่อไปนี้พร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 เวอร์ชันของ windows Vista และ windows Server ๒๐๐๘Download Download the update package now.ดาวน์โหลดแพคเกจการอัปเดตเมื่อทันที สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ windows Vista และ windows Server ๒๐๐๘Download Download the update package now.ดาวน์โหลดแพคเกจการอัปเดตในขณะนี้ สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนIA-๖๔- เวอร์ชันที่ใช้Windows Server ๒๐๐๘Download Download the update package now.ดาวน์โหลดแพคเกจการอัปเดตในขณะนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดไฟล์สนับสนุนของไมโครซอฟท์ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ microsoft:
119591 วิธีการขอรับไฟล์สนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนไฟล์นี้สำหรับไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจจับไวรัสล่าสุดที่พร้อมใช้งานในวันที่ที่มีการโพสต์ไฟล์ ไฟล์จะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังไฟล์

สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับการอัปเดตนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวิตช์บรรทัดคำสั่งที่ได้รับการสนับสนุนโดยการอัปเดตนี้ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
๙๓๔๓๐๗ คำอธิบายของโปรแกรมติดตั้งแบบสแตนด์อโลนของ Windows Update (Wusa.exe) และไฟล์ .msu ใน Windows Vista และ Windows Server ๒๐๐๘

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการติดตั้งการอัปเดตนี้คุณต้องใช้ Windows Vista SP2 หรือ Windows Server ๒๐๐๘ SP2 นอกจากนี้คุณต้องติดตั้ง SP1 NET Framework ๓.๕หรือได้ติดตั้งฟีเจอร์ NET Framework ๓.๐ SP2

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้การอัปเดตนี้ถ้าไม่ได้ใช้ไฟล์ที่ได้รับผลกระทบ

การอัปเดตข้อมูลการเอาออก

เมื่อต้องการเอาการอัปเดตนี้ออกให้ใช้รายการโปรแกรมและคุณลักษณะในแผงควบคุม

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงรุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) จะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ ซึ่งจะปรากฏในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
สาขาเซอร์วิสของ GDR
ชื่อไฟล์รุ่นของไฟล์ขนาดไฟล์วันที่เวลา
Dfshim.dll4.0.31106.0๑,๑๓๐,๘๒๔08-Nov-200902:55
Netfxperf.dll4.0.31106.0๔๙,๔๗๒08-Nov-200902:55
Mscorees.dll4.0.31106.0๑๑,๖๐๐08-Nov-200902:55
Mscoree.dll4.0.31106.0๒๙๗,๘๐๘08-Nov-200902:55
Presentationhost.exe4.0.31106.0๒๙๕,๒๖๔08-Nov-200902:55
Presentationhostproxy.dll4.0.31106.0๙๙,๑๗๖08-Nov-200902:55
Presentationframework.dll3.0.6920.4016๕,๒๗๙,๗๔๔05-Apr-201012:19
Presentationcore.dll3.0.6920.4016๔,๒๑๔,๗๘๔05-Apr-201012:19
Presentationfontcache.exe.configNot Applicable๑๖๑18-Feb-200918:39
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.4000๑,๗๓๗,๐๖๔18-Feb-200918:39
Presentationframework.dll3.0.6920.4016๕,๒๗๙,๗๔๔05-Apr-201012:19
Presentationhostdll.dll3.0.6920.4016๑๒๙,๘๙๖05-Apr-201012:19
Presentationhost.exe4.0.31106.0๒๙๕,๒๖๔05-Apr-201012:19
Presentationhostproxy.dll4.0.31106.0๙๙,๑๗๖05-Apr-201012:19
สาขาเซอร์วิสของ LDR
ชื่อไฟล์รุ่นของไฟล์ขนาดไฟล์วันที่เวลา
Presentationframework.dll3.0.6920.4030๕,๒๗๙,๗๔๔31-Mar-201013:03
Presentationcore.dll3.0.6920.4030๔,๒๑๘,๘๘๐31-Mar-201013:02
Presentationfontcache.exe.configNot Applicable๑๖๑03-Apr-200921:25
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.4003๑,๗๓๖,๐๒๔17-Jun-200908:03
Presentationframework.dll3.0.6920.4030๕,๒๗๙,๗๔๔31-Mar-201013:03
Presentationhostdll.dll3.0.6920.4030๑๓๐,๔๐๘30-Mar-201011:59
Presentationhost.exe4.0.40305.0๒๙๕,๒๖๔30-Mar-201011:59
Presentationhostproxy.dll4.0.31106.0๙๙,๑๗๖30-Mar-201011:59
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ทำงานบน x64 ที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด
สาขาเซอร์วิสของ GDR
ชื่อไฟล์รุ่นของไฟล์ขนาดไฟล์วันที่เวลา
Dfshim.dll4.0.31106.0๑,๙๔๒,๘๕๖08-Nov-200902:55
Netfxperf.dll4.0.31106.0๔๘,๙๖๐08-Nov-200902:55
Mscorees.dll4.0.31106.0๑๑,๖๐๐08-Nov-200902:55
Mscoree.dll4.0.31106.0๔๔๔,๗๕๒08-Nov-200902:55
Presentationhost.exe4.0.31106.0๓๒๐,๓๕๒08-Nov-200902:55
Presentationhostproxy.dll4.0.31106.0๑๐๙,๙๑๒08-Nov-200902:55
Presentationcore.dll3.0.6920.4016๓,๙๙๖,๖๗๒05-Apr-201012:19
Presentationfontcache.exe.configNot Applicable๑๖๑18-Feb-200918:40
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.4000๒,๒๕๔,๑๕๒18-Feb-200918:40
Presentationframework.dll3.0.6920.4016๔,๖๓๖,๖๗๒05-Apr-201012:19
Presentationhostdll.dll3.0.6920.4016๑๗๐,๘๕๖05-Apr-201012:19
Presentationhost.exe4.0.31106.0๓๒๐,๓๕๒05-Apr-201012:19
Presentationhostproxy.dll4.0.31106.0๑๐๙,๙๒๘05-Apr-201012:19
Presentationframework.dll3.0.6920.4016๕,๒๗๙,๗๔๔05-Apr-201012:19
Presentationcore.dll3.0.6920.4016๔,๒๑๔,๗๘๔05-Apr-201012:19
Presentationfontcache.exe.configNot Applicable๑๖๑18-Feb-200918:39
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.4000๑,๗๓๗,๐๖๔18-Feb-200918:39
Presentationframework.dll3.0.6920.4016๕,๒๗๙,๗๔๔05-Apr-201012:19
Presentationhostdll.dll3.0.6920.4016๑๒๙,๘๙๖05-Apr-201012:19
Presentationhost.exe4.0.31106.0๒๙๕,๒๖๔05-Apr-201012:19
Presentationhostproxy.dll4.0.31106.0๙๙,๑๗๖05-Apr-201012:19
สาขาเซอร์วิสของ LDR
ชื่อไฟล์รุ่นของไฟล์ขนาดไฟล์วันที่เวลา
Presentationcore.dll3.0.6920.4030๓,๙๙๗,๖๙๖31-Mar-201013:02
Presentationfontcache.exe.configNot Applicable๑๖๑03-Apr-200920:58
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.4003๒,๒๕๔,๑๖๘17-Jun-200908:03
Presentationframework.dll3.0.6920.4030๔,๖๓๖,๖๗๒31-Mar-201013:02
Presentationhostdll.dll3.0.6920.4030๑๗๑,๓๖๘30-Mar-201011:57
Presentationhost.exe4.0.31106.0๓๒๐,๓๕๒30-Mar-201011:57
Presentationhostproxy.dll4.0.31106.0๑๐๙,๙๒๘30-Mar-201011:57
Presentationframework.dll3.0.6920.4030๕,๒๗๙,๗๔๔31-Mar-201013:03
Presentationcore.dll3.0.6920.4030๔,๒๑๘,๘๘๐31-Mar-201013:02
Presentationfontcache.exe.configNot Applicable๑๖๑03-Apr-200921:25
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.4003๑,๗๓๖,๐๒๔17-Jun-200908:03
Presentationframework.dll3.0.6920.4030๕,๒๗๙,๗๔๔31-Mar-201013:03
Presentationhostdll.dll3.0.6920.4030๑๓๐,๔๐๘30-Mar-201011:59
Presentationhost.exe4.0.40305.0๒๙๕,๒๖๔30-Mar-201011:59
Presentationhostproxy.dll4.0.31106.0๙๙,๑๗๖30-Mar-201011:59
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-๖๔-เวอร์ชันที่ใช้ Windows Server ๒๐๐๘
สาขาเซอร์วิสของ GDR
ชื่อไฟล์รุ่นของไฟล์ขนาดไฟล์วันที่เวลา
Dfshim.dll4.0.31106.0๓,๗๑๗,๙๖๐08-Nov-200902:55
Netfxperf.dll4.0.31106.0๙๙,๖๖๔08-Nov-200902:55
Mscorees.dll4.0.31106.0๑๑,๕๘๔08-Nov-200902:55
Mscoree.dll4.0.31106.0๘๕๖,๔๐๐08-Nov-200902:55