วิธีแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ใน Excel 2010

ข้อความสั้น

บทความนี้จะอธิบายวิธีแสดงตัวอย่างหน้ากระดาษก่อนพิมพ์ ด้วยการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ใน Excel 2010 และอธิบายวิธีใช้มุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษที่จะช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเอกสารได้ในขณะที่ดู

public/ja/PCTalk/Faces/q-g_student-question.gif

ฉันสร้างรายการการอ่านใน Excel 2010 แต่ก่อนที่ฉันจะพิมพ์ออกมา ฉันสามารถดูตัวอย่างก่อนได้หรือไม่ ฉันหมายความว่าฉันจะแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ใน Excel 2010 ได้อย่างไร


public/ja/PCTalk/Faces/a-b_student-notice.gif

ใน Excel 2010 ให้คลิก แฟ้ม และคลิก พิมพ์ แล้ว ตัวอย่างก่อนพิมพ์ จะปรากฏขึ้น


public/ja/PCTalk/Faces/q-g_student-say.gif

ในการแสดงตัวอย่าง คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าของการพิมพ์ได้ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น จำนวนสำเนา เครื่องพิมพ์ ช่วงหน้ากระดาษ พิมพ์ด้านเดียว / สองด้าน การวางแนวตั้ง และขนาด


public/ja/PCTalk/Faces/a-b_student-explain.gif

การทำงานนี้ใช้งานได้ง่ายเนื่องจากคุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้ในขณะที่คุณดูบทความในด้านขวาหน้าต่าง เพื่อดูว่าบทความจะพิมพ์ออกมาเป็นอย่างไร ฉันมักจะใช้ฟังก์ชันเพื่อลดขนาดตารางแบบ 2 หน้าให้พิมพ์ออกมาใน 1 หน้าโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ ให้คลิก การปรับมาตราส่วน และเลือก พิมพ์แผ่นงานใน 1 หน้า


public/ja/PCTalk/Faces/q-g_student-exclamation.gif

เป็นวิธีที่สะดวกจริงๆ

public/ja/PCTalk/Faces/a-b_student-standard.gif

ใน Excel 2010 มีฟังก์ชันมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถแก้ไขแผ่นงานได้ในขณะที่ดูลักษณะของแผ่นงานที่จะพิมพ์ออกมา

public/ja/PCTalk/Faces/q-g_student-wonder.gif

ฉันจะใช้ฟังก์ชันนี้ได้อย่างไร

public/ja/PCTalk/Faces/a-b_student-explain.gif

ให้คลิกแท็บ มุมมอง และคลิก มุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม มุมมองสมุดงาน


public/ja/PCTalk/Faces/q-g_student-standard.gif

ฉันเห็นแล้วว่าแผ่นงานจะพิมพ์ออกมาเป็นลักษณะใด พร้อมกับพื้นที่สีขาวรอบๆ ตารางก็ปรากฏขึ้นมาเช่นกัน คุณหมายความว่าฉันสามารถแก้ไขแผ่นงานได้ในขณะที่ดูรูปภาพนี้ แล้วฉันจะย้อนกลับมาเป็นมุมมองก่อนหน้านี้ได้อย่างไร ให้คลิกที่ ปกติ ใช่หรือไม่


public/ja/PCTalk/Faces/a-b_student-smile.gif

ถูกต้อง นอกจากนี้ คุณยังสามารถสลับมุมมองจากปุ่มที่มุมล่างขวาของหน้าต่างได้เช่นกัน ปุ่มสามปุ่มประกอบด้วย มุมมองปกติมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ และ แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า เมื่อใช้ แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า คุณจะมองเห็นว่ากระดาษจะถูกแบ่งหน้าอย่างไร


public/ja/PCTalk/Faces/q-g_student-smile.gif

เป็นประโยชน์มากเลยที่ฉันรู้ว่าเพียงคลิกเดียวก็สามารถเปลี่ยนมุมมองได้แล้วใน Excel 2010
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 982830 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 3 ธ.ค. 2010 - ฉบับแก้ไข: 1

Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel Home and Student 2010

คำติชม