ไม่สามารถเปลี่ยนการจัดเรียงโฟลเดอร์ใน Outlook 2010!

ข้อความสั้น

บทความนี้อธิบายวิธีการเปลี่ยนวิธีจัดเรียงโฟลเดอร์ในกล่องจดหมายภายใน Outlook 2010

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-angry1.gif

ฉันกำลังจัดระเบียบกล่องจดหมายด้วยการสร้างโฟลเดอร์ แต่กำลังสงสัยว่าฉันจะเปลี่ยนวิธีการจัดเรียงโฟลเดอร์ในกล่องจดหมายได้หรือไม่ การลากโฟลเดอร์ดูเหมือนจะไม่ได้ผลเลย

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-notice1.gif

ใน Outlook 2010 โฟลเดอร์ในกล่องจดหมายจะเรียงตามชื่อเสมอ ดังนั้นถ้าคุณเริ่มต้นชื่อโฟลเดอร์ด้วยตัวเลข เช่น 01,02,03....คุณก็สามารถจัดเรียงโฟลเดอร์ตามตัวเลขได้

ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ ให้คลิกขวา และจากนั้นคลิก เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์


http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-say1.gif

จริงด้วย พอป้อนตัวเลขนำหน้าชื่อโฟลเดอร์ ก็สามารถจัดเรียงตามตัวเลขได้เลย


http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-smile1.gif

เมื่อคุณมีโฟลเดอร์จำนวนหนึ่งแล้ว คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่ เพื่อที่จะเก็บโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องกันไว้ภายใน เพื่อเป็นการจัดระเบียบได้

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-standard1.gif

โฟลเดอร์รวมใช่ไหม เมื่อฉันสร้างโฟลเดอร์ใหม่ ฉันคลิกขวาที่กล่องจดหมาย และคลิก สร้างโฟลเดอร์ ถูกไหม


http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif

ถูกต้อง และป้อนชื่อโฟลเดอร์ในกล่องโต้ตอบ สร้างโฟลเดอร์ใหม่ จากนั้นคลิก ตกลง


http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-smile1.gif

จากนั้นลากและวางโฟลเดอร์ลงในโฟลเดอร์รวมที่สร้างใหม่ใช่ไหม


http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-notice1.gif

ใช่ และสิ่งที่อยากจะบอกอีกอย่างก็คือ วิธีที่สะดวกยิ่งขึ้นในการจัดการโฟลเดอร์ใน Outlook 2010 ก็คือการแสดงไว้ใน "รายการโปรด"

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-question1.gif

รายการโปรดหรือ

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-smile1.gif

ใน Outlook 2010 ถ้าคุณคลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ต้องการเพิ่มเป็นรายการโปรด โฟลเดอร์นั้นจะปรากฏใน รายการโปรด ซึ่งจะแสดงอยู่เหนือรายการโฟลเดอร์


http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-smile1.gif

จริงด้วย ถ้าโฟลเดอร์อยู่ใน รายการโปรด เราก็สามารถค้นหาและเข้าถึงได้ง่าย วันนี้ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับโฟลเดอร์ใน Outlook 2010 เยอะเลย ขอบคุณนะ


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 982835 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 29 ต.ค. 2014 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม