การสำรองข้อความที่ได้รับและที่ติดต่อใน Outlook 2010

ข้อความสั้น

บทความนี้อธิบายวิธีการสำรองข้อความอีเมลและข้อมูลที่ติดต่อไปยังหน่วยความจำ USB หรือ CD-R ใน Outlook 2010 ด้วยการใช้บทสนทนาและรูปภาพ

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-question.gif

ฉันเพิ่งเริ่มใช้ Office 2010 และเห็นว่าใช้ง่ายมากเลย โดยเฉพาะ Outlook 2010 ฉันชอบเป็นพิเศษ
ฉันอยากรู้ว่าฉันจะสำรองข้อความอีเมลและที่ติดต่อไปยัง CD-R ได้ไหม เผื่อว่าคอมพิวเตอร์เสีย

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-notice.gif

ขอแนะนำให้คุณสร้างข้อมูลสำรองด้วยการใช้ฟังก์ชันส่งออกที่มีอยู่ใน Outlook 2010 การส่งออกหมายถึงการนำข้อมูลออกไปยังที่อื่น สิ่งที่คุณต้องทำก็คือการส่งออกข้อความและข้อมูลที่ติดต่อของ Outlook 2010 และคัดลอกข้อมูลลงบน CD-R

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-standard.gif

ฉันจะลองใช้ฟังก์ชันนี้ดู บอกหน่อยได้ไหมว่าต้องทำอย่างไร

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-explain.gif

ใน Outlook 2010 ให้คลิก เปิด ในแท็บ แฟ้ม จากนั้นคลิก นำเข้า


http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-say.gif

ตัวช่วยสร้างการนำเข้า/ส่งออก จะปรากฏขึ้น

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-standard.gif

ถูกต้อง เลือก ส่งออกไปยังแฟ้ม จากนั้นคลิก ถัดไป


http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-standard.gif

ฉันได้รับข้อความให้เลือก "สร้างแฟ้มชนิด:"

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-smile.gif

เลือก แฟ้มข้อมูล Outlook (.pst) ที่นี่และคลิก ถัดไป


http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-wonder.gif

คราวนี้ Outlook แสดงข้อความให้ เลือกโฟลเดอร์ที่จะส่งออกจาก หมายถึงโฟลเดอร์ที่ฉันต้องการสำรองข้อมูลใช่หรือไม่

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-standard.gif

ถูกต้อง เลือก โฟลเดอร์ส่วนบุคคล ที่นี่ และตรวจสอบว่าได้เลือก รวมโฟลเดอร์ย่อย ไว้ วิธีนี้ทำให้คุณสามารถส่งออกข้อมูลทั้งหมดใน Outlook 2010 จากนั้นคลิก ถัดไป


http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-standard.gif

สิ่งที่ฉันต้องทำต่อไปก็คือกำหนดชื่อแฟ้มข้อมูลสำรอง และเลือกโฟลเดอร์ปลายทางใช่หรือไม่

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-smile.gif

ถูกต้อง ตามค่าเริ่มต้น แฟ้มชื่อ "backup.pst" จะถูกสร้างบนเดสก์ท็อป ถ้าคุณไม่มีปัญหากับการกำหนดค่านี้ ให้ดำเนินการต่อได้เลย


สำหรับส่วน ตัวเลือก เมื่อคุณส่งออกเป็นครั้งแรก คุณไม่จำเป็นต้องเลือก แต่สำหรับครั้งที่สองเป็นต้นไป คุณจะต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรเมื่อมีข้อมูลซ้ำซ้อนระหว่างข้อมูลที่มีอยู่และข้อมูลที่คุณต้องการส่งออก ต่อไปนี้เป็นตัวเลือกที่คุณสามารถทำได้

แทนที่รายการที่ซ้ำกันด้วยรายการที่ส่งออก : เมื่อมีร่ายการที่ซ้ำกัน ข้อมูลที่ซ้ำจะถูกแทนที่ด้วยแฟ้มที่ส่งออกใหม่

อนุญาตให้มีการสร้างรายการที่ซ้ำกัน : ข้อมูลที่มีอยู่จะไม่ถูกแทนที่ และข้อมูลที่ซ้ำกันจะถูกเพิ่มไปยังแฟ้มข้อมูลสำรอง

ไม่ส่งออกรายการที่ซ้ำกัน :  ข้อมูลที่ซ้ำกันจะไม่ถูกคัดลอกในแฟ้มข้อมูลสำรอง

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-yes.gif

ในขั้นสุดท้ายฉันควรคลิก เสร็จสิ้น หรือยัง

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-explain.gif

เกือบลืมไป เมื่อคุณคลิก เสร็จสิ้น กล่องโต้ตอบถัดไปจะปรากฏ ถ้าคุณตั้งรหัสผ่านในที่นี้ คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านทุกครั้งที่คุณเปิดแฟ้มข้อมูลสำรอง ถ้าคุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่ารหัสผ่าน ให้คลิก ตกลง


http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-exclamation.gif

การส่งออกเริ่มแล้ว


http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-smile.gif

เมื่อการส่งออกเสร็จสมบูรณ์ ให้ใส่หน่วยความจำ USB หรือ CD-R ในคอมพิวเตอร์ และคัดลอกแฟ้มข้อมูลสำรองไปยังสื่อ ขั้นตอนนี้จะทำให้การสำรองเสร็จสมบูรณ์

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-question.gif

ฉันควรทำอย่างไรถ้าต้องการโหลดแฟ้มข้อมูลสำรองใน Outlook 2010

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-standard.gif

สำหรับวิธีโหลดแฟ้มข้อมูลสำรองเข้าสู่ Outlook 2010 โปรดดูที่ "การนำเข้าข้อความและที่ติดต่อที่สำรองไว้ใน Outlook 2010"

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-smile.gif

ขอบคุณนะ ดีใจจังที่ได้รู้วิธีสำรองข้อมูลใน Outlook 2010
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 982838 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 29 ต.ค. 2014 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม