การนำเข้าข้อความและที่ติดต่อที่สำรองไว้ใน Outlook 2010

ข้อความสั้น

บทความนี้จะอธิบายวิธีการนำเข้าข้อความและที่ติดต่อที่คุณส่งออกจาก Outlook 2010 ไว้กลับสู่ Outlook 2010

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-wonder.gif

คุณได้อธิบายไปแล้วว่าจะสำรองข้อความและที่ติดต่อลงใน CD-R อย่างไร ในหัวข้อ "การสำรองข้อความที่ได้รับและที่ติดต่อใน Outlook 2010" คราวนี้ฉันต้องการโหลดข้อมูลกลับสู่ Outlook 2010 บอกหน่อยได้ไหมว่าต้องทำอย่างไร

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-notice.gif

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนำเข้าใน Outlook 2010 การ “นำเข้า” ก็คือการโหลดข้อมูลและทำให้สามารถอ่านได้

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-yes.gif

เข้าใจแล้ว

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-explain.gif

ขั้นแรก ให้ใส่ CD-R ที่คุณใช้สำรองข้อมูลของ Outlook 2010 ลงในคอมพิวเตอร์ เสร็จแล้วก็คัดลอกข้อมูลลงบนเดสก์ท็อป

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-standard.gif

เสร็จแล้ว

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-standard.gif

ใน Outlook 2010 ให้คลิกแท็บ แฟ้ม และคลิก เปิด จากนั้นคลิก นำเข้า


http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-wonder.gif

ตัวช่วยสร้างการนำเข้า/ส่งออก จะปรากฏขึ้น

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-explain.gif

จากนั้นเลือก นำเข้าจากโปรแกรมหรือแฟ้มอื่น จากนั้นคลิก ถัดไป


http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-standard.gif

ฉันได้รับข้อความให้เลือกชนิดของแฟ้มที่จะนำเข้า

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-smile.gif

เลือก แฟ้มข้อมูล Outlook (.pst) และคลิก ถัดไปhttp://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-say.gif

จากนั้นฉันจะต้องเลือกแฟ้มที่จะนำเข้าสู่ Outlook 2010 ถูกไหม

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-standard.gif

ใช่ คลิก เรียกดู และเลือกแฟ้มที่คุณเพิ่งคัดลอกออกมาจากซีดีรอม จากนั้นคลิก ถัดไป


สำหรับส่วนของ ตัวเลือก คุณสามารถเลือกสิ่งที่ต้องการทำ เมื่อมีข้อมูลซ้ำซ้อนระหว่างข้อมูลที่มีอยู่และข้อมูลที่คุณต้องการนำเข้า ต่อไปนี้เป็นตัวเลือกที่คุณสามารถทำได้

แทนที่รายการที่ซ้ำกันด้วยรายการที่นำเข้า : เมื่อมีร่ายการที่ซ้ำกัน ข้อมูลที่ซ้ำจะถูกแทนที่ด้วยแฟ้มที่นำเข้าใหม่

อนุญาตให้มีการสร้างรายการที่ซ้ำกัน : ข้อมูลที่มีอยู่จะไม่ถูกแทนที่ และข้อมูลที่ซ้ำกันจะถูกนำเข้าไปยัง Outlook 2010

ไม่นำเข้ารายการที่ซ้ำกัน :  ข้อมูลที่ซ้ำกันจะไม่ถูกนำเข้า

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-standard.gif

ฉันคลิก ถัดไป และได้รับข้อความให้เลือกโฟลเดอร์ที่จะนำเข้ามา

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-smile.gif

ถ้าคุณต้องการนำเข้าข้อมูลบางอย่างที่ต้องการจากข้อมูลสำรอง ให้เลือกข้อมูลได้จากที่นี่ ถ้าคุณต้องการนำเข้าข้อมูลทั้งหมด ให้เลือก แฟ้มข้อมูล Outlook และทำเครื่องหมายในกล่องกาเครื่องหมาย รวมโฟลเดอร์ย่อย


http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-say.gif

เข้าใจแล้ว จากนั้นคลิก เสร็จสิ้น ใช่ไหม

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-standard.gif

ใช่ การนำเข้าจะเริ่มต้น


http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-smile.gif

การนำเข้าเสร็จสิ้น ได้รู้วิธีนำเข้าข้อมูลที่สำรองไว้ได้ตลอดเวลาที่ต้องการ ทำให้รู้สึกว่าปลอดภัยขึ้นมากจริงๆ
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 982839 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 29 ต.ค. 2014 - ฉบับแก้ไข: 1

Microsoft Outlook 2010

คำติชม