Step by Step: ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงเสียงใน Windows 7

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความนี้เขียนโดยคุณ Rames Gantanant ตำแหน่ง ASP/ASP.NET MVP และคุณ Ramesยังได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งเป็น Microsoft Regional Director - Thailand มาตั้งแต่ปี 2547 และเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญด้านโครงสร้างระบบในอุตสาหกรรมไอทีของไทยโดยเฉพาะเรื่องของ Workflow Foundation และเทคโนโลยี .Net

บทนำ

ลองนึกภาพว่าคุณกำลังนั่งเล่นอินเตอร์เน็ทอยู่ในห้องนั่งเล่นคุยกับเพื่อนในขณะอยู่ในห้องนอนหรือสั่งพิมพ์ไปที่เครื่องพรินเตอร์ที่บริษัทของคุณ
เครือข่ายไร้สายเปิดโอกาสให้พวกเรามีความสะดวกสบายและการติดตั้งก็สะดวกสบายบทความนี้จะแสดงให้คุณเห็นการติดตั้งแบบง่ายๆ

วิธีทำ

ขั้นตอนการเลือกรูปแบบเสียง
  1. กดปุ่ม Start และกดไปที่ Control Panel และกดที่ Hardware and Sound และ กดที่ Sound
  2. กดไปที่แถบ Sounds และภายใต้ Sound Scheme คุณสามารถเลือกรูปแบบเสียงที่คุณต้องการใช้


การบันทึกรูปแบบเสียงที่คุณต้องการ
  1. กดปุ่ม Start และกดไปที่ Control Panel และกดที่ Hardware and Sound และ กดที่ Sound
  2. กดไปที่แถบ Sounds และภายใต้ Program เลือกเหตุการณ์ที่คุณต้องการเปลี่ยนเสียง
  3. ภายใต้ Sounds เลือกเสียงที่คุณต้องการ หากคุณไม่พบให้กดปุ่ม Browse เพื่อหาเสียงที่ต้องการ

การบันทึกรูปแบบเสียงที่คุณต้องการ
เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเสียงที่คุณต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณสามารถบันทึกรูปแบบเสียงนั้นๆ เป็นรูปแบบเสียงใหม่ได้โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
  1. กดปุ่ม Start และกดไปที่ Control Panel และกดที่ Hardware and Sound และ กดที่ Sound
  2. กดไปที่แถบ Sounds และภายใต้ Program เลือกเหตุการณ์ที่คุณต้องการเปลี่ยนเสียง
  3. ภายใต้ Sound Scheme กดปุ่ม Save As และใส่ชื่อรูปแบบเสียงที่คุณต้องการ

การปฏิเสธความรับผิดเนื้อหาแนวทางแก้ปัญหาจากประชาคม

MICROSOFT CORPORATION และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่ได้เป็นตัวแทนรับรองถึงความเหมาะสม ความเชื่อถือได้ หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในที่นี้ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ได้รับการนำเสนอ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการให้การรับประกันใดๆ MICROSOFT และซัพพลายเออร์ของบริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและภาพกราฟิคนี้ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการจัดจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การทำงานที่คล้ายคลึงกับผลงานบุคคล กรรมสิทธิ์ และการไม่ล่วงละเมิด คุณตกลงเป็นการเฉพาะด้วยว่า ไม่ว่าในกรณีใด MICROSOFT และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่รับผิดชอบภาระใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม จากการใช้งานอย่างหนัก อุบัติเหตุ ความเสียหายเฉพาะกรณี หรือที่เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าแบบใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการสูญเสียการใช้ การสูญหายของข้อมูลหรือกำไร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในที่นี้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานจากการติดต่อ การล่วงละเมิด ความประมาท ภาระหนี้สิน หรือในทางอื่นใด แม้ว่า MICROSOFT หรือซัพพลายเออร์รายใดของบริษัท จะได้รับการแจ้งถึงความเสียดายที่อาจเป็นไปได้นั้นแล้วก็ตาม
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 982916 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 5 ต.ค. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม