เอกสาร Office เปิดในมุมมองที่ได้รับการป้องกันแม้ว่าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านโยบาย "Office เปิดเอกสารเป็นแบบอ่าน/เขียนในขณะที่เรียกดู"

นำไปใช้กับ: Excel 2013PowerPoint 2013Word 2013

อาการ


พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณเปิดใช้งานการตั้งค่าการอ่าน/เขียนในขณะที่เรียกดูเอกสาร Office ที่เปิดเป็นนโยบาย โดยใช้ตัวแก้ไขนโยบายกลุ่มภายในเครื่อง หรือแก้ไขรายการรีจิสทรี openDocumentsReadWriteWhileBrowsing ภายใต้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้ด้วยตนเอง:

    สำหรับ Office 2013: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Internet
    สำหรับ Office 2010: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Internet
  • คุณใช้ Windows Internet Explorer ในการเปิดเอกสาร Microsoft Office เช่นเอกสาร Microsoft Word

ในสถานการณ์สมมตินี้ Word เปิดเอกสารในมุมมองที่ได้รับการป้องกัน

หมายเหตุ เมื่อคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านโยบายของOffice เปิดเอกสารเป็นแบบอ่าน/เขียนในขณะที่เรียกดูคุณคาดหวังที่เอกสารเพื่อเปิดในโหมดการอ่าน/เขียน

สาเหตุ


ทำงานนี้เกิดจากการออกแบบใน Office 2013 และ Office 2010 เมื่อคุณใช้ Internet Explorer เพื่อเปิดเอกสาร Office เอกสารถูกเปิดในมุมมองที่ได้รับการป้องกันได้เนื่องจากเอกสารที่เปิดอยู่อาจไม่ปลอดภัย

การแก้ปัญหา


เมื่อต้องการแก้ไขลักษณะการทำงานนี้ คลิกเปิดใช้งานการแก้ไข เมื่อคุณคลิกเปิดใช้งานการแก้ไขคุณรับทราบว่า คุณเชื่อถือเอกสาร และว่า เอกสารมาจากแหล่งเชื่อถือ

ข้อมูลเพิ่มเติม


นโยบายแบบอ่าน/เขียนในขณะที่เรียกดูเอกสาร Office ที่เปิดเป็นการตั้งค่าตัวควบคุมว่าผู้ใช้สามารถแก้ไข และบันทึกเอกสาร Office ที่เปิดใน Internet Explorer บนเว็บเซิร์ฟเวอร์

ถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านโยบายนี้ แอพลิเคชันที่เหมาะสมเปิดแฟ้มในโหมดการอ่าน/เขียนเมื่อผู้ใช้ใช้ Internet Explorer เพื่อเข้าถึงเอกสาร Office บนเว็บเซิร์ฟเวอร์

ถ้าคุณปิดใช้งาน หรือไม่กำหนดค่านโยบายนี้ แอพลิเคชันที่เหมาะสมเปิดแฟ้มในโหมดอ่านอย่างเดียวเมื่อผู้ใช้ใช้ Internet Explorer เพื่อเข้าถึงเอกสาร Office บนเว็บเซิร์ฟเวอร์

หมายเหตุ การเข้าถึงการตั้งค่านโยบายของOffice เปิดเอกสารเป็นแบบอ่าน/เขียนในขณะที่เรียกดูคุณต้องใช้ตัวแก้ไขนโยบายกลุ่มภายในเครื่องเพื่อนำเข้าแฟ้ม Office15.adm หรือ Office14.adm

ข้อมูลอ้างอิง


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองที่ได้รับการป้องกันใน Microsoft Office 2013 ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองที่ได้รับการป้องกันใน Microsoft Office 2010 ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแฟ้ม Office15.adm ไปเว็บไซต์ของ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแฟ้ม Office14.adm ไปเว็บไซต์ของ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้: