คุณไม่สามารถเพิ่มการอ้างอิง Microsoft.SharePoint.Client.ServerRunTime.dll ไปยังโครงการ WCF ใน Visual Studio


อาการ


เมื่อคุณสร้างโครงการ Windows สื่อสารพื้นฐาน (WCF) ใน Microsoft Visual Studio 2010 การอ้างอิงMicrosoft.SharePoint.Client.ServerRunTime.dllไม่พร้อมใช้งานบนแท็บ.NET ดังนั้น คุณไม่สามารถเพิ่มการอ้างอิงนี้

การแก้ปัญหา


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ค้นหาไดเรกทอรี GAC_MSIL และด้วยตนเองจากที่นั่น เพิ่มการอ้างอิงถึงMicrosoft.SharePoint.Client.ServerRunTime.dll GAC_MSIL จะอยู่ในไดเรกทอรี GAC ราก:
Windows\Assembly\GAC_MSIL