วิธีการเปิดใช้ Office Professional Plus 2010 เพื่อให้ทำงานในเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์

สรุป

บทความนี้จะอธิบายว่าลูกค้าที่ได้สมัครใช้งาน MSDN และ TechNet จะสามารถเปิดใช้งาน Office Professional Plus 2010 อย่างไร เพื่อให้ทำงานในเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ได้

บทนำ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • คุณติดตั้ง Office Professional Plus 2010 จากการสมัครใช้งาน MSDN หรือ TechNet
 • คุณเปิดใช้งาน Office Professional Plus 2010 ได้สำเร็จ
 • คุณต้องการใช้บริการเทอร์มินัลของ Windows Server 2008 เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้งานโปรแกรมประยุกต์ Office 2010 ได้จากเวิร์กสเตชันของตน
ในสถานการณ์นี้ คุณต้องติดตั้งหมายเลขผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมสำหรับ Office Professional Plus 2010

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้งหมายเลขผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมสำหรับ Office Professional Plus 2010 เพื่อเปิดใช้งานบริการเทอร์มินัล

เมื่อต้องการติดตั้งหมายเลขผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมเพื่อเปิดใช้งานบริการเทอร์มินัล ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1

 1. ถ้าคุณเป็นสมาชิก MSDN โปรดไปที่เพจของหมายเลขผลิตภัณฑ์ของการสมัครใช้งาน MSDN ด้วยการคลิกที่การเชื่อมโยงต่อไปนี้:ถ้าคุณเป็นสมาชิก TechNet โปรดไปที่เพจของหมายเลขผลิตภัณฑ์ของการสมัครใช้งาน TechNet ด้วยการคลิกที่การเชื่อมโยงต่อไปนี้:
 2. เริ่มการปรับปรุงการติดตั้งปัจจุบันของ Office Professional Plus 2010
  1. ปิดโปรแกรมประยุกต์ Office 2010 ที่เปิดอยู่ทั้งหมด
  2. คลิก Start แล้วคลิก Control Panel
  3. ถ้าคุณใช้ Windows Server 2003 ให้คลิก Add or Remove Programs
   ถ้าคุณใช้ Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2 ให้คลิก Program and Features
  4. ในรายการโปรแกรมที่ติดตั้งไว้ ให้คลิก Microsoft Office Professional Plus 2010 แล้วคลิกที่ Change
 3. ในกล่องโต้ตอบ Microsoft Office Professional Plus 2010 ให้คลิกตัวเลือก Enter a Product Key แล้วคลิก Continue

 4. ติดตั้งหมายเลขผลิตภัณฑ์ของบริการเทอร์มินัลที่คุณได้รับจากการสมัครใช้งาน MSDN หรือ TechNet
  1. โปรดตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่
  2. ป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ ให้คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย Attempt to automatically activate my product online แล้วคลิก Continue

  3. คลิก Install Now
  4. คลิก Close เมื่อกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าการกำหนดค่าเสร็จสมบูรณ์
 5. เปิดใช้งานให้เสร็จสมบูรณ์
  1. เริ่มโปรแกรมประยุกต์ Office 2010
  2. โปรดดำเนินการตามคำแนะนำเพื่อเปิดใช้งานให้เสร็จสมบูรณ์
 6. ตรวจสอบสถานะการเปิดใช้งาน
  1. เริ่มโปรแกรมประยุกต์ Office 2010 อีกครั้ง
  2. ในโปรแกรมประยุกต์ Office 2010 ให้คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก วิธีใช้
  3. โปรดสังเกตสถานะการเปิดใช้งาน

วิธีที่ 2

 1. ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ในวิธีที่ 1 เพื่อรับการเปิดใช้งานบริการเทอร์มินัลสำหรับหมายเลขผลิตภัณฑ์ของ Office 2010 จากการสมัครใช้งาน MSDN หรือ TechNet
 2. เปิดหน้าต่างพร้อมท์คำสั่ง

  ถ้าคุณใช้ Windows Server 2003 โปรดดำเนินการตามขั้นตอนนี้:
  1. คลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ cmd แล้วคลิก OK
  ถ้าคุณใช้ Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2 โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิก Start พิมพ์ cmd ในกล่อง Search แล้วคลิกขวาที่ cmd.exe แล้วคลิกที่ Run as administrator
  2. ในกล่องโต้ตอบ User Account Control ให้คลิก Yes
 3. ติดตั้งหมายเลขผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม และเปิดใช้งาน Office Professional Plus 2010

  ถ้าคุณใช้ Office Professional Plus 2010 รุ่น x86 ในระบบปฏิบัติการ Windows รุ่น x64 โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ที่พร้อมท์คำสั่ง ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
   cscript "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" /inpkey: <Product_Key>

   หมายเหตุ
   ในคำสั่งนี้ <Product_Key> เป็นหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการติดตั้ง
  2. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
   cscript "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" /act
  ในสถานการณ์อื่นๆ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ที่พร้อมท์คำสั่ง ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
   cscript "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" /inpkey: <Product_Key>
  2. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
   cscript "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" /act
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 983443 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12 ก.ย. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม