ชื่อแฟ้มเป็น Sensitive Case บนไดรฟ์ข้อมูล NTFS

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:100625
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
เป็นส่วนหนึ่งของความต้องการสำหรับความสอดคล้อง POSIX, Windows NT File System (NTFS) มีแฟ้ม case-sensitive และไดเรกทอรีแบบแผนการตั้งชื่อ ถึงแม้ว่าระบบไฟล์ NTFS และระบบย่อยการ POSIX แต่ละจัดการ case-sensitivity ดี โปรแกรมประยุกต์ขนาด 16 บิตที่ ใช้ Windows โปรแกรม-DOS ลแบบ OS/2-ใช้ Win32 ใช้ และไม่
ข้อมูลเพิ่มเติม
ในระบบไฟล์ NTFS คุณสามารถสร้างแฟ้มที่ไม่ซ้ำกันชื่อ จัดเก็บอยู่ในไดเรกทอรีเดียวกัน ที่แตกต่างเท่านั้นในกรณีที่ อยู่ตัวอย่างเช่น ชื่อแฟ้มต่อไปนี้สามารถร่วมในไดเรกตอรีหนึ่งในวอลุ่ม NTFS:
case.txt
case.txt
case.TXT
อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณพยายามเปิดแฟ้มเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งในโปรแกรมประยุกต์ที่ Win32 เช่น Notepad คุณจะมีการเข้าถึงไปยังแฟ้ม คำนึงถึงตัวพิมพ์ของชื่อแฟ้มที่คุณพิมพ์ลงในกล่องโต้ตอบการเปิดแฟ้มอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกันที่ยังมีอยู่ พรอมต์คำสั่งของ Windows NT และตัวจัดการแฟ้มแสดงชื่อของแฟ้มได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม คำสั่งปกติ เช่นคัดลอก ล้มเหลวเมื่อคุณพยายามเข้าถึงชื่ออย่าง น้อยหนึ่งแฟ้มที่แตกต่างเท่านั้นในกรณีที่

ระบบไฟล์ ntfs รองรับวิธีที่แตกต่างกันเล็กน้อยสองการดำเนินงานที่เลือก โดยระบบย่อยของโปรแกรมประยุกต์โต้ตอบกับระบบไฟล์ NTFSแรกคือครบถ้วน case สำคัญ และต้องการให้ ชื่อแฟ้มที่ระบุให้ โดยโปรแกรมประยุกต์ที่ตรงกับชื่อที่เก็บอยู่บนดิสก์ที่รวมถึงกรณีหากแฟ้มบนดิสก์จะถูกเลือก โหมดการดำเนินการสองถูกบันทึกข้อมูลทาง case แต่ไม่ใช้ case sensitive ซึ่งหมายความ ว่า โปรแกรมประยุกต์สามารถเลือกแฟ้มบนดิสก์แม้ว่าชื่อที่ให้มาที่แตกต่างในกรณีที่จากชื่อที่เก็บอยู่บนดิสก์ โปรดสังเกตว่า โหมดทั้งสองรักษาเกิดขึ้นในกรณีที่ใช้ในการสร้างแฟ้ม ส่วนต่างในลักษณะการทำงานที่บันทึกไว้ที่นี่ใช้เฉพาะ เมื่อโปรแกรมประยุกต์ต้องค้นหาแฟ้มมีอยู่POSIX ใช้ประโยชน์จากโหมดเต็ม case สำคัญ ขณะ MS-DOS, WOW และ Win32 subsystems ใช้โหมดการ case insensitive
prodnt

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 100625 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 09:31:07 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows NT Workstation 3.1

  • kbnosurvey kbarchive kbother kbmt KB100625 KbMtth
คำติชม