ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อผิดพลาดของพาริตีหน่วยความจำ: สาเหตุและคำแนะนำ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:101272
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
คำเตือนข้อมูลในบทความนี้ประกอบด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับการ examination และทำความสะอาดของฮาร์ดแวร์ หากคุณไม่มีชิปเซ็ตการบำรุงรักษาโดยพบ Microsoft แนะนำให้ คุณตรวจกขนาดสอบข้อมูล warrantee ฮาร์ดแวร์ของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการ invalidating warrantee ใด ๆ คุณอาจได้ และการค้นหาความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เทคนิคของฮาร์ดแวร์ trained เพื่อหลีกเลี่ยงการ damages ใด ๆ กับฮาร์ดแวร์ ใช้ ด้วยข้อมูลให้ไว้ในบทความนี้อยู่ที่ความเสี่ยงของคุณเอง Microsoft ให้ข้อมูลนี้ "ตามที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของสามารถเชิงพาณิชย์และ/หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ
สรุป
บทความนี้กล่าวถึงการศึกษาที่หลากหลายในการกำหนดสาเหตุบางอย่างผิดพาริตีหน่วยความจำ NMI ใน Windows ด้วยเครื่องช่วยของ tester SIMM ที่ tech สูง ผลลัพธ์ไม่ conclusive และการวิจัยลงในที่นี้ไม่ต่อเนื่อง
ข้อมูลเพิ่มเติม
2.x IBM OS/2 และ Windows อาจ ประสบปัญหาถูกเชื่อมโยงกับหน่วยความจำระบบในบางสถานการณ์ คุณสามารถ frustrating มีระบบที่ สามารถเรียกใช้ DOS, Windows 3.1 หรือ 1.x OS/2 ทันทีค้นหานั้นไม่สามารถเรียกใช้ Windows ได้เนื่องจากปัญหานี้ให้ ปัญหาแรกเพื่อยกเลิกเลือกขึ้นมีข้อผิดพลาด NMI ทั้งหมดที่ไม่ได้เนื่องจากการหน่วยความจำ คณะกรรมการอื่น ๆ ในระบบอาจทำให้เกิดปัญหานี้ และส่วนประกอบบนแผงวงจรหลักของระบบโดยตรงได้ที่ข้อบกพร่อง

เมื่อมีหน่วยความจำที่ข้อบกพร่อง เป็นปกติที่เนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้:
  • ไม่ทำการหน่วยความจำที่อัตราการเข้าถึงที่ระบุตามที่จำเป็นโดยคณะกรรมการของระบบ ถ้ามีเรียกข้อมูลจำเพาะของระบบสำหรับอัตราการเข้าถึง ns 80, Windows เป็นไปได้มากที่สุดไม่ถ้ามีการเข้าถึงหน่วยความจำที่ช้ากว่าอัตราเช่น 90 ns ถึงแม้ว่า chips อาจถูกทำเครื่องหมายเป็น 80 ns ในการทดสอบ บางล้มเหลวให้ตรงกับอัตราการเข้าถึงนี้ องมักหน่วยความจำ chips ทำงานที่ความเร็วในการทำงานช้าเมื่อพวกเขาไปถึงอุณหภูมิปฏิบัติ ซึ่งสร้างลักษณะพิเศษเรียกว่า "ความเร็ว drift" อาการคือ ระบบที่รัน Windows เมื่อเปิดใช้งานอยู่ก่อน อย่างไรก็ตาม หลัง 15 นาทีหรือนั้น ระบบเริ่มมีข้อผิดพลาดของหน่วยความจำ tester SIMM มีคุณภาพสูงสามารถวน chips ผ่านต่าง ๆ voltage และความร้อนรอบ เพื่อเป็น fairly ง่ายเมื่อต้องการดู
  • หน่วยความจำมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของระบบ แต่ความเร็วในการทำงานมีความแตกต่างระหว่างแต่ละโมดูลที่การ SIMM อัตราเฉลี่ยในการเข้าถึงอาจ 70 ns ในโมดูหนึ่ง SIMM ลขณะถัดไปกำลังทำงานที่ 60 ns ได้ เราพบ SIMMs ประทับที่โรงงานจะสามารถจัดอันดับที่ 70 อัตราเฉลี่ยในการเข้าถึง ns ไปจริง ๆ สามารถรันได้เร็วเป็น 50 ns แม้ว่า SIMMs อยู่ภายใต้ข้อมูลระบบที่จำเป็นต้องเข้าถึงจำเพาะ ความแตกต่างจาก 10 obviously ด้วย ns หรือมากกว่าระหว่างกันอาจทำให้มักจะเกิดปัญหากับบางระบบได้ หมายเหตุ interesting ข้อต่อไปนี้คือ คุณสามารถย้ายเหล่านี้ไปยังกระดานของระบบที่แตกต่างกันซึ่งมีการใช้งาน BIOS ที่แตกต่างกัน และชิชุด และอาจไม่มีปัญหาหน่วยความจำ นี่คือเนื่องจากแต่ละชุดของ BIOS และชิปเซ็ต regulate "ฟื้นฟูสถานะรอ" ใช้สำหรับการกำหนดเวลา และความแตกต่างนี้มักจะให้สำหรับส่วนต่างในความเร็วในการที่จะยอมรับได้ ถ้า BIOS ของระบบของคุณช่วยให้คุณสามารถปรับปรุง "รอสถานะ" สำหรับการฟื้นฟูการแสดงผลของหน่วยความจำ นี้มักจะทำให้ระบบทำงาน ด้วย chips หน่วยความจำ SIMMs หรือ DRAM ซึ่งกำลังทำงานที่อัตราการเข้าถึงที่แตกต่างกัน downside เพื่อเพิ่มจำนวนที่ใช้ในการรอสถานะคือ ระบบที่ช้าลง
  • chips แต่ละในโมดูล SIMM กำลังทำงานอยู่ที่อัตราการเข้าถึงที่แตกต่างกัน ซึ่งต้องใช้หน่วยความจำสำคัญที่อุปกรณ์เพื่อดูว่าการทดสอบ จะต้องสามารถ gauge อัตราการเข้าถึงแต่ละแต่ละบิต (ชิพ) ในโมดูล ความแตกต่างจาก 10 ns หรือมากกว่าระหว่างบิตได้ถูกเรียกเมื่อต้องการทำให้เกิดปัญหา นี้หนึ่งครั้งสามารถถูก regulated somewhat โดยการตั้งค่า BIOS และชิปเซ็ตของกระดานระบบถ้าอนุญาตให้คุณ lengthen ฟื้นฟูรอสถานะสำหรับการเข้าถึงหน่วยความจำได้
  • chips หน่วยความจำอย่างใดอย่างหนึ่งจะมีการรับผลกระทบจาก "เซลล์รั่ว" นี้ขึ้นจะมีข้อผิดพลาดของพาริตี้จริงสิ้นสุด และจะเรียกอีกอย่างว่าผิดเป็น "นุ่มนวลพลาด" ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสถานะที่มีเซลล์แต่ละ (ศูนย์หรือหนึ่ง) electrically leaks เป็นเซลล์ neighboring ที่การเปลี่ยนแปลงสถานะนั้น เมื่อหน่วยความจำมีอ่านกลับ นั้นตรงกับค่า checksum ของบิตพาริตีอีก และ NMI ถูกนำออกใช้ในตัวประมวลผลสัญญาณเกิดข้อผิดพลาดของพาริตี หน่วยความจำ SIMM นี้ต้องถูกแทน If problems persist with replacement chips, there is quite possibly a voltage or heat anomaly occurring with the socket or circuitry which is damaging the chips.
  • Cache memory is another thing to suspect. We have seen instances where the Cache memory access rates were too slow and caused enormous problems. On most Intel-based 486 computers, a 15 ns to 25 ns is normal. You will most likely have problems if it is slower than 25 ns. The system manufacturer can provide the specifications and locations of these chips.
In general, you should first carefully clean the system of dust. Thisincludes the areas allowing ventilation so that heat does not build upabnormally. The contacts of all boards and SIMMs should be cleaned. You canuse the eraser of a pencil to do this, thus ensuring good contacts. Becertain that all boards are firmly seated in their slots or sockets. It maybe necessary to replace old cabling which may degrade over time and underhigh temperatures. Power supplies can also cause many problems, thus, ifpossible, have the output voltages checked. Monitors can cause strangebehaviors on your system as well. It is also highly recommended thatcomputers be placed on some type of Surge Suppression power strip sinceafter a power outage occurs, the return of power back on is usually afairly high surge and can permanently damage sensitive electricalcomponents of your system.

If you add more memory to the system, it is possible that the BIOS will recognize the full amount of physical RAM that is installed in the server but that Windows will recognize only a part of the RAM. If the server has a redundant memory feature or a memory mirroring feature that is enabled, the full complement of memory may not be visible to Windows. Redundant memory provides the system with a failover memory bank when a memory bank fails. Memory mirroring splits the memory banks into a mirrored set. Both features are enabled or disabled in the BIOS and cannot be accessed through Windows. To modify the settings for these features, you may have to refer to the system user manual or the OEM Web site. Alternatively, you may have to contact the hardware vendor.

For example, if you are running a system that has 4 GB of RAM installed and you then add 4 GB of additional RAM, Windows may recognize only 4 GB of physical memory or possibly 6 GB instead of the full 8 GB. The redundant memory feature or the memory mirroring feature may be enabled on the new memory banks without your knowledge. These symptoms are similar to the symptoms that occur when you do not add the/PAEswitch to the Boot.ini file.
prodnt

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 101272 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 09:32:57 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.1, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1

  • kbnosurvey kbarchive kbhardware kbmt KB101272 KbMtth
คำติชม