วิธีการใช้ดิสก์เริ่มระบบของ Windows เพื่อป้องกันการล้มเหลวในการเริ่มระบบใน Windows 2000 หรือ Windows NT

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:101668
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Windows XP โปรดดูที่314079.
สรุป
เมื่อมีการติดตั้ง Windows บนคอมพิวเตอร์ที่มี Intel x 86-ตัวประมวลผลที่ตามและระเบียนสำหรับบูตสำหรับพาร์ติชันที่ใช้งานอยู่หรือแฟ้มที่จำเป็นต้องเริ่มระบบ Windows จะเสียหาย คุณไม่สามารถเริ่มระบบ Windows หรือระบบปฏิบัติการอื่นใด ๆ บนคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อป้องกันการสถานการณ์เช่นนี้ สร้างดิสก์สำหรับเริ่มระบบ Windows เมื่อคุณติดตั้ง Windows บนคอมพิวเตอร์ ดิสก์นี้จะแตกต่างจากดิสก์เริ่มระบบของ MS-DOS ได้เนื่องจากไม่พอดีกับระบบปฏิบัติการ Windows ทั้งหมดบนดิสก์หนึ่งเป็นสามารถ MS-DOS แผ่นดิสก์สำหรับเริ่มระบบของ Windows ประกอบด้วยแฟ้มจำเป็นต้องเริ่มการทำงานของระบบปฏิบัติการกับส่วนเหลือของแฟ้มระบบ Windows ที่ติดตั้งบนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสร้างดิสก์นี้:
 1. ใส่ฟลอปปีดิสก์ที่ว่างในไดรฟ์ A และการจัดรูปแบบดิสก์ใช้ Windows NT หรือในภายหลัง
 2. จากโฟลเดอร์รากของพาร์ติชันระบบของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของคุณ (ตัวอย่างเช่น C:\-), คัดลอกแฟ้มต่อไปนี้ลงในฟลอปปีดิสก์:
  • Boot.ini
  • Ntldr
  • NTDetect.com

  หมายเหตุ:: คุณอาจต้องเอาการซ่อน ระบบ และคุณลักษณะอ่านอย่างเดียวจากแฟ้มได้

 3. คืนค่าระบบที่ซ่อนไว้ และอ่าน-คุณลักษณะเฉพาะ แฟ้มที่อยู่บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ
 4. หากการ Bootsect.dos หรือแฟ้ม Ntbootdd.sys อยู่ในพาร์ติชันระบบ ดำเนินการขั้นตอนที่ 2 ถึง 4 ข้างต้นเพื่อคัดลอกแฟ้มเหล่านี้ไปยังดิสก์สำหรับเริ่มระบบด้วย
หากคุณฟอร์แมตฟล็อปปี้ดิสก์ ใน Windows NT หรือใหม่กว่า บูตเรกคอร์ดชี้ไปแฟ้ม NTLDR เมื่อ NTLDR รัน จะโหลดการเลือกระบบปฏิบัติการที่มีจากแฟ้ม Boot.ini ถ้าผู้ใช้เลือก Windows, NTLDR รัน Ntdetect.com และส่งผ่านการควบคุมการ Osloader.exe แล้ว ถ้าผู้ใช้เลือก MS-DOS หรือ OS/2, NTLDR โหลด Bootsect.dos
การเริ่มระบบ bootdisk prodnt

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 101668 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 09:34:15 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.1, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbusage kbmt KB101668 KbMtth
คำติชม