ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อผิดพลาดของ ntvdm: เป็นไม่มีดิสก์ในไดรฟ์มี

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:102418
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณล็อกอินไปยัง Windows NT ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งปรากฏขึ้น:

  • ntvdm - ไม่มีดิสก์
    ไม่มีดิสก์ในไดรฟ์ กรุณาใส่ดิสก์ลงในไดรฟ์ a:

    หรือ
  • ntvdm - ไม่มีดิสก์
    ไม่มีดิสก์ในไดรฟ์ กรุณาใส่ดิสก์ลงในไดรฟ์<drive letter=""></drive>
ข้อผิดพลาดของ windows NT 4.0:

  • <service>-ดิสก์ไม่มีอยู่ไม่มีดิสก์ในไดรฟ์ กรุณาใส่ดิสก์ลงในไดรฟ์ <drive.letter>ที่ <drive letter="">เป็นซีดีรอมไดรฟ์แบบลอจิคัล และซึ่ง<service>สามารถเป็นบริการที่ควรจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติเช่น SPOOLSS และ SNMP</service></drive> </drive.letter></service>
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคำสั่งพาธใน AUTOEXEC.BAT แฟ้ม ตัว แปรของสภาพแวดล้อมระบบ Windows NT หรือตัว แปรสภาพแวดล้อมของผู้ใช้สำหรับการ<user name="">อ้างอิงถึงเป็นไดรฟ์ฟล็อปปี้ดิสก์หรือซีดีรอมไดรฟ์</user>

ถ้าคุณทำการอ้างอิงแผ่นฟล็อปปี้ดิสก์ หรือซีดีรอมไดรฟ์ใน AUTOEXEC.BAT, Windows NT 4.0 ไม่แสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเข้าสู่ระบบ แต่จะแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์เช่น EDIT.COM, WRITE.EXE หรือ NOTEPAD.EXE
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ มีดิสก์ในไดรฟ์ หรือเอารายการออกจากคำสั่งของเส้นทาง

อาจไม่ถูกป้อนในใบแจ้งยอดจากเส้นทางแบบอักษรชื่อไดรฟ์ แต่จะไม่พบในตำแหน่งที่ตั้งของรีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\SETUP\WinntPath


ลบที่นี่ และเข้าสู่ระบบกลับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อผู้ใช้ที่ล็อกไว้ในบัญชีของเขา หรือเธอ Windows NT ค้นหาแฟ้ม AUTOEXEC.BAT ในไดเรกทอรีรากของไดรฟ์ c หากพบแฟ้ม NTVDM.EXE appends ตัวแปรสภาพแวดล้อมของเส้นทางของตัวแปรของสภาพแวดล้อมเส้นทางระบบ เฉพาะตัวแปรพาธ VDM จะได้รับผลกระทบ

ntvdm ทดสอบใบแจ้งยอดจากเส้นทางสำหรับการมีผลบังคับใช้ ถ้าออกไดรฟ์ทางกายภาพจาก NTVDM ทดสอบสำหรับชนิดของไดรฟ์ (สื่อแบบถอดได้ หรือถาวร) ถ้าไดรฟ์นั้นเป็นฟลอปปีดิสก์หรือซีดีรอม จะทดสอบสำหรับการมีอยู่ของสื่อที่ถูกต้อง If noneis found, the error message is displayed. If invalid drives are used in theAUTOEXEC.BAT PATH statement, no error message is displayed, but the PATHvariable in any VDMs that are opened will be invalid.

The same message may also be displayed if you try to start an applicationsuch as NOTEPAD.EXE in Program Manager by choosing Run from the File menu.

3.10 prodnt Control Panel System include

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

..." />
..." />