ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Boot.ini และการตั้งชื่อแบบ ARC Path และการใช้งาน

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:102873
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายแบบแผนการคิดการในข้อกำหนดขั้นสูง RISC ใช้งานคอมพิวเตอร์อย่าง (ARC) ที่ใช้ในการกำหนดเส้นทางไปติดใน Windows NT ตั้งบน Intel x 86 -ตัวประมวลผล - ที่ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ RISC บทความนี้ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้:

 • x เปรียบเส้นทาง ARC ใช้ x86 และ ใช้ RISC เทียบ
 • ความแตกต่างระหว่าง MULTI(X) และไวยากรณ์ SCSI(X) และแอพลิเคชัน
 • ตัวอย่างของ x ที่ใช้ x86 และเส้นทาง ARC ตาม RISC

x เปรียบเส้นทาง ARC ใช้ x86 และ ใช้ RISC เทียบ

เส้นทางไปยังการติดตั้ง Windows NT แต่ละที่ได้อธิบายไว้ในบรรทัดเดียวในแฟ้ม BOOT.INI สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ x86 อย่างไรก็ตาม ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ RISC ชุดของบรรทัดที่สี่จะใช้ในเฟิร์มแวร์ตัวเลือกการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ให้ชี้ไปที่การติดตั้ง Windows NT เดียว ถ้ามีการติดตั้ง Windows NT บน x ของหลายใช้ x86 คอมพิวเตอร์ BOOT.INI มีพาธ ARC หนึ่งสำหรับแต่ละการติดตั้งในนั้น คุณได้รับพร้อมท์ ด้วยเมนูการบูตในระหว่างกระบวนการเริ่มระบบเพื่อเลือกการติดตั้งที่คุณต้องการเริ่มระบบ

ไม่มีรูปแบบพื้นฐานที่สองที่มีเส้นทาง ARC สามารถปรากฏ แบบฟอร์มหนึ่งที่ขึ้นต้น ด้วย MULTI() และแบบฟอร์มอื่น ๆ ที่ขึ้นต้น ด้วย SCSI() ใช้แบบฟอร์มทั้งบน x ใช้ x86 คอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม เฉพาะฟอร์ม SCSI() ถูกใช้บนคอมพิวเตอร์ RISC:

x คอมพิวเตอร์ที่ใช้ x86

ต่อไปนี้คือ ตัวอย่างทั่วไปของพาธ ARC BOOT.INI เป็นไปได้ที่สองที่ใช้งาน:
หลาย (X) พาร์ติชัน rdisk (Z) ดิสก์ (Y) (W) \<winnt_dir></winnt_dir>

หรือ

scsi (X) พาร์ติชัน rdisk (Z) ดิสก์ (Y) (W) \<winnt_dir></winnt_dir>


โดยที่ X, Y, Z และ W คือ หมายเลขที่ระบุสินค้าทางซ้ายของตนเอง

ตัวอย่างเส้นทาง ARC ทั้งสองข้างต้นให้ค้นหาของ Windows NT เรกทอรี% SystemRoot %ให้เสร็จสมบูรณ์กระบวนการเริ่มระบบ ด้วยในขณะโหลดแฟ้มในที่อยู่ในไดเรกทอรีนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ส่วนความแตกต่างระหว่าง The MULTI(X) และ SCSI(X) ไวยากรณ์และแอพพลิเคชันด้านล่าง

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ RISC

เนื่องจากสถาปัตยกรรมตาม RISC ต้องว่า เฟิร์มแวร์ชี้ไปยังพื้นที่อื่นของระบบ ARC เส้นทางไปยังการติดตั้ง Windows NT เดียวประกอบด้วยกลุ่มของคำนิยามที่สี่มีพาธ ARC (และเฉพาะบรรทัดหนึ่งเส้นทาง ARC กำหนดบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ x86) แต่ละพาธ ARC ที่ตามข้อกำหนดของสี่อย่างใดอย่างหนึ่งเริ่ม ด้วย SCSI() หลังชื่อคำจำกัดความ:

  SYSTEMPARTITION scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)  OSLOADER scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)\os\<nt_dir>\osloader.exe  OSLOADPARTITION scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)  OSLOADFILENAME \<winnt_dir>				


ต่อไปนี้อธิบายแต่ละบรรทัดของกลุ่มบรรทัดสี่ข้างต้น

1 (SYSTEMPARTITION) นิยาม:
กำหนดเส้นทางไปยัง SYSTEMPARTITION เล็ก การปันส่วนของแฟ้มพาร์ติชันของตาราง (FAT) ซึ่งบรรจุ OSLOADER.EXE และ HAL.EXE:

scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)


นิยาม 2 (OSLOADER):
กำหนดเส้นทางไปยังแฟ้ม OSLOADER ซึ่งจะเหมือนกับ SYSTEMPARTITION แต่จะมีตัวแสดงรายละเอียดของเส้นทาง:

แบ่งพาร์ติชัน scsi (X) rdisk ดิสก์ (Y) (Z) (ดำ) \os\ <nt_dir>\osloader.exe</nt_dir>

ซึ่ง <nt_dir>บ่งชี้ว่า ไดเรกทอรีที่อยู่ของ OSLOADER.EXE </nt_dir>


นิยาม 3 (OSLOADPARTITION):
กำหนดพาร์ติชันสำหรับเริ่มระบบที่ประกอบด้วยส่วนที่เหลือของ Windows NT ระบบแฟ้ม:

scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)


4 (OSLOADFILENAME) นิยาม:

กำหนดชื่อของไดเรกตอใน Windows NT ติดตั้งรี (winnt_dir) โดยไม่มีอักษรชื่อไดรฟ์:

\<winnt_dir></winnt_dir>


ความแตกต่างระหว่าง MULTI(X) และไวยากรณ์ SCSI(X) และแอพลิเคชัน

ไวยากรณ์ของ MULTI(X)

ไวยากรณ์ MULTI(X) ของเส้นทาง ARC ถูกใช้เฉพาะใน x คอมพิวเตอร์ที่ใช้ x86ใน Windows NT เวอร์ชัน 3.1 เส้นทางนี้จะใช้ได้เฉพาะ สำหรับไดรฟ์ IDE และ ESDI ใน Windows NT รุ่น 3.5, 3.51 และ 4.0 ที่ไม่ถูกต้องสำหรับไดรฟ์ SCSI เช่นเดียวกัน

ไวยากรณ์ MULTI() บ่งชี้ไปยัง Windows NT ว่า โปรแกรมควรใช้ BIOS ของคอมพิวเตอร์ให้โหลดแฟ้มระบบ ซึ่งหมายความ ว่า ระบบปฏิบัติการที่จะใช้การขัดจังหวะ (INT) 13 BIOS เรียกเพื่อค้นหา และโหลด NTOSKRNL.EXE และแฟ้มอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเริ่มระบบ Windows NT

X, Y, Z และพารามิเตอร์ดำมีความหมายต่อไปนี้:

 • x คือ หมายเลข ordinal ของการ์ดเชื่อมต่อ และทุกครั้งควรเป็น 0 (ดูข้อความด้านล่างสำหรับเหตุผล)
 • เสมอ Y คือ 0 (ศูนย์) ถ้า ARC เส้นทางเริ่มต้น ด้วย MULTI() เนื่องจาก MULTI() invokes โทร INT 13 ตามที่อธิบายกว่า และจึงไม่จำเป็นข้อมูลพารามิเตอร์ DISK()
 • z อยู่ ordinal สำหรับดิสก์การ์ดเชื่อมต่อ และโดยปกติแล้วจะเป็นจำนวนระหว่าง 0 ถึง 3
 • w คือ หมายเลขพาร์ติชัน พาร์ติชันทั้งหมดได้รับหมายเลขยกเว้นสำหรับชนิด 5 (MS-DOS แบบขยาย) และพิมพ์พาร์ติ 0 (ไม่ได้ใช้งาน) ชัน มีพาร์ติชันหลักที่มีหมายเลขแรกแล้วลอจิคัลไดรฟ์ หมายเหตุ: หมายเลขแรกถูกต้องสำหรับ W คือ 1, opposed ถึง X, Y และ Z ซึ่งเริ่มต้นใน 0 (ศูนย์)
theoretically สามารถใช้รูปแบบนี้เริ่ม Windows NT บนไดรฟ์ในระบบ However, this would require that all drives are correctlyidentified through the standard INT 13 interface; since support for thisvaries from disk controller to disk controller and most system BIOS onlyidentify a single disk controller through INT 13, in practice it is onlysafe to use this syntax to start Windows NT from the first two drivesconnected to the primary disk controller, or the first four drives in thecase of a dual-channel EIDE controller.

In a pure IDE system, the MULTI() syntax will work for up to the fourdrives maximum on the primary and secondary channels of a dual-channelcontroller.

In a pure SCSI system, the MULTI() syntax will work for the first twodrives on the first SCSI controller (that is, the controller whose BIOSloads first).

In a mixed SCSI and IDE system, the MULTI() syntax will work only for theIDE drives on the first controller.

SCSI(X) Syntax

The SCSI() syntax is used on both RISC and x86-based computers and is usedin all versions of Windows NT. Using SCSI() notation indicates thatWindows NT will load a boot device driver and use that driver to accessthe boot partition.

On an x86-based computer, the device driver used is NTBOOTDD.SYS, whichcan be found in the root of the system drive (generally of drive C) and isa copy of the device driver for the drive controller in use.

On a RISC computer, the driver is built into the firmware as required bythe RISC standards, so no file is required.

The X, Y, Z, and W parameters have the following meaning when using theSCSI() syntax:

 • X is the ordinal number of the adapter as identified by the NTBOOTDD.SYS driver.
 • Y is the SCSI ID of the target disk.
 • Z is the SCSI logical unit number (LUN) of the target disk. This number is almost always 0 (zero).
 • W is the partition number. All partitions receive a number except for type 5 (MS-DOS Extended) and type 0 (unused) partitions, with primary partitions being numbered first and then logical drives.

  NOTE: This first valid number for W is 1, as opposed to X, Y, and Z which start with 0.
When using SCSI() notation the value of X depends upon NTBOOTDD.SYS. EachSCSI driver under Windows NT has its own method of ordering controllers,although generally they conform to the order that the BIOS on thecontrollers load (that is, if the BIOS is loaded).

Additionally, if you have multiple controllers that use different devicedrivers, you should only count those controlled by NTBOOTDD.SYS whendetermining the value of the X parameter. For instance, if you have anAdaptec 2940 (which uses the driver AIC78XX.SYS) and an Adaptec 1542(which uses AHA154X.SYS) X will always be 0. What will change is theNTBOOTDD.SYS file:

 • If you load Windows NT from a drive on the Adaptec 2940, NTBOOTDD.SYS is a copy of AIC78XX.SYS.
 • If you load Windows NT from a drive on the Adaptec 1542, NTBOOTDD.SYS is a copy of AHA154X.SYS.

Example of x86-Based and RISC-Based ARC Paths

The following are examples of valid ARC paths. The first two examples areARC paths on x86-based computers. Example three is taken from a singleboot entry on a DEC Alpha AXP 150 RISC-based computer, but should becorrect for all RISC-based computers with similar drive configurations.

NOTE: If you have multiple ARC paths in the BOOT.INI file and acombination of different SCSI adapters in your computer as shown inexample 1 and 2 below, you must copy the appropriate SCSI driver to theNTBOOTDD.SYS file name in the root directory of the system partition(generally drive C), before you shut down to boot from a Windows NTinstallation that resides on a drive connected to the other SCSIcontroller. This is because regardless on which drive the other Windows NTinstallation resides, NTBOOTDD.SYS always resides on the system partition.

Example 1: Multiple SCSI controllers

This is an example of an x86-based computer with the following drives andcontrollers installed:

 • Two Adaptec 2940 SCSI controllers, each with two 1 gigabyte (GB) hard drives at ID 0 and 1.
 • One Adaptec 1542 SCSI disk controller, with two 1 GB hard drives at ID 0 and 4.
Each hard drive has a single, 1 GB primary partition. For the purpose ofexplaining this example, the partitions are numbered from 1 through 6,with partition 1 and 2 identifying disk one and two attached to theAdaptec 2940 controller, partition 3 and 4 identifying the disks attachedto the second Adaptec 2940 controller, and partition 5 and 6 on the diskson the Adaptec 1542. One of the following ARC paths appears in BOOT.INIdepending on what partition you installed Windows NT. This example assumesthat Windows NT is installed in a directory named WINNT35:

Windows NT Installed On Corresponding ARC Path

Partition1(on 1st Adaptec 2940) multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT35Partition2(on 1st Adaptec 2940) multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINNT35Partition3(on 2nd Adaptec 2940) scsi(1)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT35Partition4(on 2nd Adaptec 2940) scsi(1)disk(1)rdisk(0)partition(1)\WINNT35Partition5(on Adaptec 1542)   scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT35Partition6(on Adaptec 1542)   scsi(0)disk(4)rdisk(0)partition(1)\WINNT35				


NOTES: For partition 3 and 4, NTBOOTDD.SYS is a copy of AIC78XX.SYS, forpartition 5 and 6 NTBOOTDD.SYS is a copy of AHA154X.SYS. As an alternativeto the ARC paths of partition 1 and 2, you can substitute the followingpaths provided that you have an NTBOOTDD.SYS file that is a copy of theAIC78XX.SYS driver:

Windows NT Installed On Corresponding ARC Path

Partition1(on 1st Adaptec 2940) scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT35Partition2(on 1st Adaptec 2940) scsi(0)disk(1)rdisk(0)partition(1)\WINNT35				


However, Windows NT Setup always uses MULTI() syntax for these first twodrives.

Example 2: Mixed IDE and SCSI Environment

This is an example of an x86-based computer with the following drives andcontrollers installed:

 • A dual-channel EIDE controller with three 1 GB drives, two on the primary channel and one on the secondary channel.
 • An Adaptec 2940 SCSI controller with a single 4 GB hard drive at ID 3.
The three EIDE drives have one 1 GB partition each, the SCSI drive hasfour 1 GB partitions. For the purpose of explaining this example, thepartitions are numbered from 1 through 7, with partition 1 and 2identifying disks one and two on the primary channel of the EIDEcontroller, partition 3 on the secondary channel, and partitions 4, 5, 6,and 7 on the SCSI drive. One of the following ARC paths appears inBOOT.INI depending on what partition you installed Windows NT. Thisexample assumes that Windows NT is installed in a directory named WINNT35:

Windows NT Installed On Corresponding ARC Path

Partition1 (pri. EIDE channel) Multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT35Partition2 (pri. EIDE channel) multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINNT35Partition3 (sec. EIDE channel) multi(0)disk(0)rdisk(2)partition(1)\WINNT35Partition4 (on Adaptec 2940)  scsi(0)disk(3)rdisk(0)partition(1)\WINNT35Partition5 (on Adaptec 2940)  scsi(0)disk(3)rdisk(0)partition(2)\WINNT35Partition6 (on Adaptec 2940)  scsi(0)disk(3)rdisk(0)partition(3)\WINNT35Partition7 (on Adaptec 2940)  scsi(0)disk(3)rdisk(0)partition(4)\WINNT35				


NOTES: Loading Windows NT from partitions 4 through 7 requires anNTBOOTDD.SYS file which is a copy of AIC78XX.SYS.

Example 3: Boot variables on a DEC Alpha AXP 150

On a RISC computer, all boot paths are defined through the firmware. Whencreating a new boot entry for a RISC computer the firmware steps youthrough a series of prompts which aids you in defining the pathscorrectly; so unless you are editing a boot entry that is not working anymore, you should never have to directly edit the ARC paths on a RISCcomputer.

The following example is a boot entry on a DEC Alpha AXP 150, with asingle hard drive at ID 0 that is partitioned as follows:

 • One 4 MB system partition.
 • One 396 MB boot partition.
Windows NT is installed on the boot partition in a directory named WINNT35and the OSLOADER directory is also named OS\WINNT35, however, it is on thesystem partition. The boot entry has the following values:

  SYSTEMPARTITION scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)  OSLOADER scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\os\winnt35\osloader.exe  OSLOADPARTITION scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)  OSLOADFILENAME \WINNT35				
3.10 kbfaqw2ksetup

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ