REG: CurrentControlSet ส่วนที่ 1

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:102987
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
บทความประกอบด้วยรายการรีจิสทรีสำหรับ 1 ส่วนของคีย์ย่อย CurrentControlSet\Control ซับคีย์เหล่านี้ถูกรวมไว้:

 • BootVerificationProgram
 • computername
 • DisplayDriver
 • GroupOrderList
 • HiveList
 • KeyboardLayout
 • Lsa
 • NetworkProvider
 • Nls
 • PriorityControl
 • ProductOptions
 • ServiceGroupOrder
สำหรับรายการย่อยของรีอื่นควบคุมภายใต้ CurrentControlSet ดูการบทความต่อไปนี้:

CurrentControlSet Part 2: รายการ SessionManager และ CurrentControlSet Part 3 ซึ่งประกอบด้วยรายการบัญชีสำหรับ:

 • การตั้งค่า
 • TimeZoneInformation
 • VirtualDeviceDrivers
 • Windows
 • WOW

รายการคีย์ย่อย currentcontrolset\control

คีย์นี้ประกอบด้วยพารามิเตอร์ที่ควบคุมการเริ่มต้นระบบ เช่น subsystems การโหลด ขนาด และตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มเพจจิ้ง และอื่น ๆ

หมายเหตุ: ระบบจะต้องเริ่มต้นใหม่สำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ใช้คีย์การควบคุมผล

คีย์ย่อยของตัวควบคุมตัวเองสามารถประกอบด้วยรายการบัญชีแสดงมูลค่าต่อไปนี้:

ผู้ใช้ปัจจุบัน REG_SZ ชื่อผู้ใช้

Default: Username		
ระบุชื่อผู้ใช้สำหรับผู้ใช้สู่ระบบในปัจจุบัน

ขนาด REG_DWORD RegistrySizeLimit เป็นไบต์

Default: 8 MB (That is, 25 percent of the default PagedPoolSize.)		
ระบุยอดเงินผลรวมของพื้นที่ที่ใช้ โดยข้อมูลรีจิสทรี

ระบบจะแน่ใจว่า ค่าสำหรับ RegistrySizeLimit ไม่น้อยกว่า 4 MB และไม่มากกว่าประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของขนาดของ PagedPoolSize การตั้งค่าการ RegistrySizeLimit 0xffffffff ตั้งค่ามีขนาดใหญ่เป็น 80 เปอร์เซ็นต์ของ PagedPoolSize (ภายใต้คีย์ Manager\MemoryManagement Control\Session)คุณสามารถอนุญาตสำหรับรีจิสทรีที่ใหญ่ขึ้น โดยการตั้งค่า PagedPoolSize ที่เริ่มต้น หรือคุณสามารถกำหนดค่าของ RegistrySizeLimit ถ้าคุณต้องการรีจิสทรีที่มีขนาดใหญ่มาก กำหนดทั้งสองอย่าง อย่างไรก็ตาม สำหรับทั้งหมด แต่บางโดเมนคอนโทรลเลอร์ RegistrySizeLimit ไม่เคยต้องมีการเปลี่ยนแปลง

RegistrySizeLimit ต้องมีชนิดของ REG_DWORD และความยาวของข้อมูลของไบต์ที่ 4 หรือจะถูกละเว้น

REG_SZ SystemStartOptions สตริง

ประกอบด้วยข้อความของระบบอาร์กิวเมนต์ที่ส่งผ่านไปยังระบบ โดยเฟิร์มแวร์ค่าเหล่านี้สามารถใช้การตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้ดีบัก ตัวเลือกที่กำหนดไว้สำหรับพอร์ตและความเร็ว และอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น ค่าต่อไปนี้สามารถถูกกำหนดไว้สำหรับ SystemStartOptions:
  c:\winnt="Windows NT" /DebugPort=com1/DebugBaudRate=56000		
ในตัวอย่างนี้ "Windows NT" ในส่วนแรกของสายอักขระการบ่งชี้ว่า SystemRoot ระบุไว้ภายใต้คีย์ย่อยของ Windows NT\CurrentVersion ในพื้นที่ซอฟต์แวร์ของรีจิสทรี ส่วนที่เหลือของข้อความนี้ถูกตีความ โดยระบบเพื่อกำหนด COM พอร์ตและ baud อัตราสำหรับการดีบัก

พบซับคีย์การควบคุมมาตรฐานต่อไปนี้ภายใต้เส้นทางรีจิสทรีนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control		
ค่าของ (เหมาะสม--บางอย่างที่ทำเครื่องหมายในรายการด้านล่างจะไม่สามารถแก้ไข โดยผู้ใช้) อยู่ในแฟ้มเหล่านี้:

แสดงรายการคอนโทรล BootVerificationProgram, ComputerName, DisplayDriver, GroupOrderList, Hivelist เค้า โครงแป้นพิมพ์ Lsa, NetworkProvider, Nls, PriorityControl, ProductOptions และ ServiceGroupOrder ในส่วนเหลือของแฟ้มนี้ ต่อรายการด้านล่าง

รายการการ SessionManager อยู่ในบทความ " CurrentControlSet ส่วนที่ 2: SessionManager รายการ"

เซ็ตอัพ TimeZoneInformation, VirtualDevice, WindowsStartup WOW รายการ และที่อยู่ในบทความ "CurrentControlSet, Part 3

นี่คือรายการทั้งหมดของคีย์ย่อยของตัวควบคุม:

โปรแกรมตรวจสอบการเริ่มระบบ

computername (คีย์เหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลที่ใช้ โดยระบบเท่านั้น และควรไม่สามารถแก้ไข โดยผู้ใช้ อธิบายได้เนื่องจากรายการเหล่านี้ควรมีการเก็บรักษา โดยระบบเท่านั้น พวกเขาไม่ไว้ในแฟ้มเหล่านี้)

DisplayDriverControl (คีย์เหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลที่ใช้ โดยระบบเท่านั้น และควรไม่สามารถแก้ไข โดยผู้ใช้ อธิบายได้เนื่องจากรายการเหล่านี้ควรมีการเก็บรักษา โดยระบบเท่านั้น พวกเขาไม่ไว้ในแฟ้มเหล่านี้)

GroupOrderList

ServiceGroupOrder

HiveList

KeyboardLayout

Lsa (คีย์เหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลที่ใช้ โดยระบบเท่านั้น และควรไม่สามารถแก้ไข โดยผู้ใช้ อธิบายได้เนื่องจากรายการเหล่านี้ควรมีการเก็บรักษา โดยระบบเท่านั้น พวกเขาไม่ไว้ในแฟ้มเหล่านี้)

NetworkProvider

Nls

พิมพ์ (ให้ดูที่ "รีจิสทรีรายการสำหรับการพิมพ์ของบทความ)

PriorityControl (คีย์เหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลที่ใช้ โดยระบบเท่านั้น และควรไม่สามารถแก้ไข โดยผู้ใช้ อธิบายได้เนื่องจากรายการเหล่านี้ควรมีการเก็บรักษา โดยระบบเท่านั้น พวกเขาไม่ไว้ในแฟ้มเหล่านี้)

ProductOptions (คีย์เหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลที่ใช้ โดยระบบเท่านั้น และควรไม่สามารถแก้ไข โดยผู้ใช้ อธิบายได้เนื่องจากรายการเหล่านี้ควรมีการเก็บรักษา โดยระบบเท่านั้น พวกเขาไม่ไว้ในแฟ้มเหล่านี้)

SessionManager

การตั้งค่า (คีย์เหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลที่ใช้ โดยระบบเท่านั้น และควรไม่สามารถแก้ไข โดยผู้ใช้ อธิบายได้เนื่องจากรายการเหล่านี้ควรมีการเก็บรักษา โดยระบบเท่านั้น พวกเขาไม่ไว้ในแฟ้มเหล่านี้)

TimeZoneInformation (คีย์เหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลที่ใช้ โดยระบบเท่านั้น และควรไม่สามารถแก้ไข โดยผู้ใช้ อธิบายได้เนื่องจากรายการเหล่านี้ควรมีการเก็บรักษา โดยระบบเท่านั้น พวกเขาไม่ไว้ในแฟ้มเหล่านี้)

VirtualDeviceDrivers

Windows

WOW

รายการการควบคุม BootVerificationProgram

คีย์ BootVerificationProgram ถูกใช้เพื่อปรับปรุงล่าสุดรู้จักดีโครงแบบในระหว่างการเริ่มต้นระบบ รายการนี้อธิบายถึงโปรแกรมที่จะถูกเรียก โดยตัวควบคุมบริการสร้างการกำหนดค่าที่ดีที่รู้จักที่สุดท้าย เช่นโปรแกรมสามารถถูกเขียน โดยผู้ดูแลระบบเส้นทางรีจิสทรีสำหรับคีย์นี้มีข้อมูลต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet  \Control\BootVerificationProgram		
รายการใดเพิ่มภายใต้คีย์ย่อยนี้ต้องมีการจัดรูปแบบต่อไปนี้:

Reg_SZ ImagePath หรือ REG_EXPAND_SZ ชื่อแฟ้ม

Default: (no entry)		
ระบุชื่อแฟ้มสำหรับการตรวจสอบโปรแกรมเริ่มต้น

คุณต้องระบุค่า 1 สำหรับรายการ ReportBootOK ภายใต้เส้นทางรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon		
เมื่อมีตั้งค่าของ ReportBootOK 0 จะปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ (ค่าเริ่มต้น) ยอมเริ่มต้นรับ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการเข้าสู่ระบบสำเร็จแรก

เป็นแทน ถ้าคุณต้องการเริ่มต้นระบบจากตำแหน่งที่ตั้งระยะไกล การตรวจสอบบริการ BootVerification ที่ให้มาพร้อมกับ Windows NT สามารถนำมาใช้แทนการ BootVerificationProgram ตามที่อธิบายไว้ในบทนี้ในภายหลังThe BootVerification service cannot be used in conjunction with entries inthe BootVerificationProgram subkey.

NOTE: Do not change values in the BootVerificationProgram key unless youneed a custom verification program to satisfy specific startup criteria atyour site. Otherwise, accept the default procedures for verifying systemstartup.

ComputerName Control Entries

The ComputerName key contains the system's computername.

CAUTION: Do not change the ComputerName values in the Registry. Thecomputername should be changed only by choosing the Network icon in ControlPanel or by applications using the Get/SetComputerName APIs.

There are two subkeys under ComputerName:ActiveComputerName and ComputerName. This is because a new computernametakes effect only on the next system startup. Changing the computernamechanges the value in the ComputerName key. When you start the system, theComputerName key gets copied to the ActiveComputerName key (which isvolatile and which provides the computername during that session). Thesetwo subkeys appear under the following Registry path:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName		
These two subkeys each contain a value entry of the following type:

ComputerName REG_SZ ComputerName

Default:  ComputerName defined during Setup		
Defines the name for the computer as identified for network browsers.

DisplayDriverControl Entries

Entries under the following Registry path define basic display driverinformation used during system startup:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DisplayDriverControl		

DriverEnabled REG_DWORD 0 or 1

Default:  0		

LayeredDriver REG_SZ String

Default:  layrdisp		

MaxClientCount REG_DWORD Number

Default:  0x4		
These entries should be maintained only by the system.

GroupOrderList Control Entries

The entries in the GroupOrderList key specify the ordering of serviceswithin groups, under the following Registry path:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GroupOrderList		
For a service listed under CurrentControlSet\Services, the value of theGroup entry plus any Tag entry determines the order in which the service isloaded. But not all services have a Tag entry, and not all groups have anentry in the GroupOrderList subkey. The ServiceGroupOrder subkey describedlater in this article specifies the order for loading groups. The entriesin the key are all of type REG_BINARY. These default entries define theorder within groups:
  Base       Pointer Class     Video  Ndis       SCSI Miniport     Keyboard Port  Primary Disk   Keyboard Class  Filter      Pointer Port		

HiveList Control Entries

The location of the files that contain Registry information is reportedunder the following Registry path:
  HKEY_CURRENT_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\hivelist		
All data types are REG_SZ. The following are the default entries:
\REGISTRY\MACHINE\HARDWARE\REGISTRY\MACHINE\SAM=  \Device\Harddisk0\Partition1\SystemRoot\SYSTEM32\CONFIG\SAM\REGISTRY\MACHINE\SECURITY=  \Device\Harddisk0\Partition1\SystemRoot\SYSTEM32\CONFIG\SECURITY\REGISTRY\MACHINE\SOFTWARE=  \Device\Harddisk0\Partition1\SystemRoot\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE\REGISTRY\MACHINE\SYSTEM=  \Device\Harddisk0\Partition1\SystemRoot\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM\REGISTRY\USER\.DEFAULT=  \Device\Harddisk0\Partition1\SystemRoot\SYSTEM32\CONFIG\DEFAULT\REGISTRY\USER\SID_#=  \Device\Harddisk0\Partition1\SystemRoot\SYSTEM32\CONFIG\ADMIN000		

Keyboard Layout Control Entries

The Keyboard Layout key maintains the mapping of keyboard layout names tokeyboard layout DLL names, under the Registry path:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout		
คีย์เค้าโครงแป้นพิมพ์ที่ใช้ โดยระบบเพื่อดูว่า DLL ที่โหลด การแมปที่อาจประกอบด้วยชื่อ DLL เค้าโครงแป้นพิมพ์ซ้ำถ้า DLL ที่ใช้โครงร่างภาษามากกว่าหนึ่ง (ในอย่างอื่น รูปแบบแป้นพิมพ์อาจมีมากกว่าหนึ่งชื่อ) ได้ การกำหนดลักษณะที่แต่ละจะถูกเก็บไว้ภายใต้เค้าโครง HKEY_CURRENT_USER\Keyboard

คีย์การเค้าโครงแป้นพิมพ์ประกอบด้วยรายการในรูปแบบนี้:

ชื่อแฟ้ม KeyboardLayout REG_SZ DLL

ตามแบบแผน ชื่อเค้าโครงแป้นพิมพ์เป็นสตริงที่ null สิ้นสุดของตัวเลขฐานสิบหกที่ 8 แทนรหัสภาษา (ในหลักสี่ครั้งสุดท้าย) และหมายเลขการเปลี่ยนแปลง (ในหลักสี่ขั้นแรก)

ตัวอย่างเช่น ภาษา ID ของสวิสเยอรมันคือ 0x807 ดังนั้น ตามแบบแผน ชื่อเค้าโครงแป้นพิมพ์อาจเป็น 00000807, 00010807 และอื่น ๆ

คีย์ย่อยของ DosKeybCodes ถูกใช้ โดยระบบเพื่อแปลงชื่อเค้าโครงแป้นพิมพ์ของ Windows NT ให้เป็นชื่อเค้าโครงแป้นพิมพ์ของอักขระสองโปรแกรม-DOS-ลักษณะตามใช้คำสั่ง kb16 (เท่ากับ keyb ใน MS-DOS) ระบบต้องโดยอัตโนมัติสลับรูปแบบแป้นพิมพ์ VDM ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแป้นพิมพ์ของ Windows NT พบรายการภายใต้เส้นทางรีจิสทรีนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet  \Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes		

REG_SZ KeyboardLayout โค้ดอักขระสอง

รายการเหล่านี้กำหนดเทียบอักขระสองสำหรับแต่ละรูปแบบแป้นพิมพ์รายการนี้ summarizes รายการภายใต้ DosKeybCodes:
  00000405=cz   00000414=no   0000080C=be  00000406=dk   00000415=pl   00000813=be  00000407=gr   00000416=br   00000816=po  00000409=us   00000419=ru   00000C0C=cf  0000040A=sp   0000041A=yu   00001009=us  0000040B=su   0000041B=sl   0000100C=sf  0000040C=fr   0000041D=sv   00010409=dv  0000040E=hu   00000807=sg   0001040A=sp  0000040F=us   00000809=uk   00010C0C=cf  00000410=it   0000080A=la   00020409=us  00000413=nl		

รายการการควบคุม Lsa

แพคเกจการรับรองความถูกต้องสำหรับการรับรองความปลอดภัยเฉพาะที่มีค่าที่กำหนดไว้ภายใต้เส้นทางรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa		
ค่าเหล่านี้จะถูกรักษาไว้เท่านั้นโดยระบบข้อผิดพลาดอาจป้องกันผู้อื่นจะสามารถเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ได้

แพคเกจการรับรองความถูกต้อง REG_MULTI_SZ ชื่อแฟ้ม

Default:  msv1_0		

ขอบเขต REG_BINARY

Default:  (none)		

รายการการควบคุม NetworkProvider

windows NT สนับสนุนอินเทอร์เฟซทั่วไปที่ทำให้เครือข่ายจากผู้หลายอื่นขาย (นั่นคือ ให้บริการเครือข่าย) เพื่อใช้งานบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวในเวลาเดียว กัน คีย์ย่อยของ NetworkProvider แสดงรายการของผู้ให้บริการเครือข่ายที่พร้อมใช้งานที่ใช้ APIs ไม่ขึ้นอยู่กับเครือข่ายของ Microsoft ค่าต่อไปนี้สำหรับคีย์ย่อยของใบสั่งปรากฏภายใต้เส้นทางรีจิสทรีนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet  \Control\NetworkProvider\Order		

รายชื่อที่คั่นด้วยจุลภาค REG_SZ ProviderOrder ของ keynames

Default:  LanmanWorkstation (when a single network is installed)		
ระบุใบสั่งสำหรับการเข้าถึงตัวให้บริการเครือข่ายที่พร้อมใช้งาน ตามที่กำหนด โดยการเลือกปุ่ม'เครือข่าย'ในกล่องโต้ตอบเครือข่ายใน'แผงควบคุม'แต่ละรายการในรายการนี้อยู่ในรูปแบบของชื่อคีย์รีจิสทรีบริการสำหรับการบริการหรือโปรแกรมควบคุมที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการเครือข่ายเฉพาะที่คีย์ย่อยของบริการที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการของเครือข่ายควรประกอบด้วยข้อมูลรายการกลุ่ม ด้วยค่าของ NetworkProvider และจะต้องประกอบด้วยคีย์ย่อย NetworkProvider ด้วยรายละเอียดสำหรับเราเตอร์หลายของผู้ให้บริการสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ "NetworkProvider" ในส่วน "รีจิสทรีรายการสำหรับเครือข่ายบริการ" ในบทนี้ในภายหลัง

รายการการควบคุม Nls

คีย์นี้ประกอบด้วยคีย์ย่อยที่กำหนดรายละเอียดสำหรับภาษาและโค้ดเพจ

ในคีย์ที่โค้ดเพจและภาษาย่อย โค้ดเพจทั้งหมดและภาษาที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้ Windows NT อยู่ ดังนั้นโปรแกรมประยุกต์สามารถตรวจสอบคีย์เหล่านี้เพื่อค้นหาภาษา "สนับสนุน" ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เฉพาะรายการที่ มีชื่อแฟ้มในเขตข้อมูลเป็นจริงในระบบติดตั้ง เพื่อให้โปรแกรมประยุกต์ต้องทำการตรวจสอบเขตข้อมูลเพื่อค้นหาหากหน้ารหัสที่ระบุถูกติดตั้งจริง ๆ ในระบบ

รายการของเพจรหัสควบคุม Nls

รายการภายใต้เส้นทางรีจิสทรีต่อไปนี้ระบุแฟ้มสำหรับการพร้อมใช้งานโค้ดเพจ ถ้าไม่มีค่าต่อไปนี้ชื่อของรายการบัญชี โค้ดเพจของนั้นไม่ได้ติดตั้งในระบบ
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage		
แต่ละรายการมีรูปแบบต่อไปนี้:

REG_SZ CodePageID ชื่อแฟ้ม

ดังที่แสดงในรายการต่อไปนี้ 437=C_437.NLS บ่งชี้ว่า แฟ้มสำหรับโค้ดเพจของ 437 และ 1252=C_1252.NLS บ่งชี้ว่า แฟ้มสำหรับโค้ดเพจของ 1252 และอื่น ๆ ACP เป็น ANSI เริ่มต้นเป็นการโค้ดเพจของ OEMCP เป็นค่าเริ่มต้น OEM โค้ดเพ และ MACCP เป็นค่าเริ่มต้น Macintosh โค้ดเพจ
10000=c_10000.nls    1253=      861=10006=          1254=      863=10007=          437=c_437.nls  865=10029=          500=      866=1026=          850=c_850.nls  869=1250=          852=      875=1251=          855=      ACP=12521252=c_1252.nls     857=      MACCP=10000             860=      OEMCP=437		
รายการภาษาของตัวควบคุม Nls

รายการภายใต้เส้นทางรีจิสทรีต่อไปนี้ระบุแฟ้มสำหรับภาษาที่พร้อมใช้งาน ถ้าไม่มีค่าต่อไปนี้ชื่อของรายการบัญชี ภาษานั้นไม่ได้ติดตั้งในระบบ
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language		
แต่ละรายการมีรูปแบบต่อไปนี้:

REG_SZ LanguageID ชื่อแฟ้ม

ดังที่แสดงในตารางต่อไป l_INTL.NLS คือ แฟ้มสำหรับภาษา 0409, l_INTL.NLS คือ แฟ้มสำหรับภาษา 0809 และอื่น ๆ
Default: 0409 (the default language ID)0405=l_intl.nls   0414= l_intl.nls   0813=l_intl.nls0406= l_intl.nls   0415=l_intl.nls   0814=l_intl.nls0407=l_intl.nls   0416=l_intl.nls   0816=l_intl.nls0408=        0419=l_intl.nls   0c07=l_intl.nls0409=l_intl.nls   041b=l_intl.nls   28=l_intl.nls040a=l_intl.nls   041d=l_intl.nls   0c0a=l_intl.nls040b= l_intl.nls   041f=        0c0c=l_intl.nls040c=l_intl.nls   0807=l_intl.nls   1009=l_intl.nls040e=l_intl.nls   0809=l_intl.nls   100c=l_intl.nls040f=l_intl.nls   080a=l_intl.nls   1409=l_intl.nls0410=l_intl.nls   080c=l_intl.nls   1809=l_intl.nls0413=l_intl.nls   0810=l_intl.nls		
ตัวควบคุม Nls OEMLocale รายการ

คีย์ต่อไปนี้ ถ้ามี สามารถประกอบด้วยรายการที่ OEM มีเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งของการกำหนดเอง:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\OEMLocale		
ส่วนนี้ของรีจิสทรีถูกเลือกเท่านั้นถ้าระบบภาษาที่ระบุไม่พบ ID ในตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นแฟ้ม (LOCALE.NLS) If this subkey is present,each entry has the following format:

OEMlocale REG_SZ filename

Default: This subkey is not present, so there is no default.

Specifies the locale ID and a filename for the OEM locale.

PriorityControl Entries

The PriorityControl key defines the foreground/background priority boostdifferential. Change this value by choosing the Tasking button in theSystem dialog box in Control Panel. Values are stored under this Registrypath:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PriorityControl		

Win32PrioritySeparation REG_DWORD 0, 1, or 2

Default:  0x2		
Specifies the priority to give to the application running in the forground.This application receives more process or time relative to otherapplications running in the background. The values here correlate to thefollowing options in the Tasking dialog box:

Value Meaning

0     Foreground and background applications equally responsive1     Foreground application more reponsive than background2     Best foreground application response time		

ProductOptions Control Entries

The ProductOptions subkey contains miscellaneous information used by thesystem, under the following Registry path:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ProductOptions		
The following entry appears under this key.

ProductType REG_SZ Product name

Specifies the installed version of Windows NT as either WinNT (for WindowsNT) or LanmanNT (for Windows NT Advanced Server).

ServiceGroupOrder Control Entries

The ServiceGroupOrder key specifies the order to load various groups ofservices.

Order within groups is specified using the value of Tag under the specificServices subkeys and the values in the GroupOrderList subkey. For example,when you start Windows NT, the Boot Loader scans the Registry for driverswith a Start value of 0 (which indicates that these drivers should beloaded but not initialized before the Kernel) and a Type value of 0x1(which indicates a Kernel device driver such as a hard disk or other low-level hardware device driver). The drivers are then loaded into memory inthe order specfied as the List value in the ServiceGroupOrder subkey.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ServiceGroupOrder		

List REG_MULTI_SZ Group names

Specifies the order for loading drivers into memory.
Default:SCSI miniportportPrimary diskSCSI classSCSI CDROMclass filterboot file systemBaseKeyboard PortPointer PortKeyboard ClassPointer ClassVideofile systemEvent logStreams DriversNDISTDINetBIOSGroupNetDDEGroupextended base network		
Reference: "The Windows NT Resource Kit for Operating System Version 3.1".
prodnt

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 102987 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 09:38:48 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Windows NT Workstation 3.1

 • kbnosurvey kbarchive kbother kbmt KB102987 KbMtth
คำติชม