วิธีการสร้างแฟ้มการ.MDB สำหรับฐานข้อมูล Microsoft Access

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:118609
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างแฟ้ม.MDB โดยทางโปรแกรมใช้ c ++ Visual รุ่น 4.x หรือในภายหลัง โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
126606ข้อมูล: เข้าถึง CREATE_DB, REPAIR_DB และ COMPACT_DB
แฟ้ม.mdb จำเป็นในการกำหนดค่าแหล่งข้อมูล Microsoft Access โดยใช้ระดับผู้ดูแลของการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเปิด (ODBC) หรือ โดยการกำหนดค่าแหล่งข้อมูลโดยทางโปรแกรมเสมอ ไม่สามารถสร้างเป็นแฟ้ม.mdb โดยใช้ระดับชั้นของฐานข้อมูล MFC หรืออินเทอร์เฟซ ODBC โปรแกรมประยุกต์โปรแกรมสำหรับ (API)

คุณสามารถใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้โปรแกรมประยุกต์ที่กำหนดค่าแหล่งข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของคุณ:

 • จัดส่ง และการติดตั้งแฟ้ม.mdb พร้อมกับโปรแกรมประยุกต์
 • ทำให้แฟ้ม.mdb เป็นทรัพยากรที่กำหนดโดยผู้ใช้ คัดลอกแฟ้ม.mdb แล้ว ในขณะดำเนินการ
บทความนี้อธิบายวิธีการที่สอง การแปลงแฟ้ม.mdb เข้ากับผู้ใช้-กำหนดทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสามารถใช้ทรัพยากรที่กำหนดโดยผู้ใช้แนบข้อมูลเบ็ดเตล็ดให้กับแฟ้ม.EXE ถ้าเป็นแฟ้ม.mdb ทำเป็นทรัพยากร ทรัพยากรสามารถถูกโหลดในขณะดำเนินการ และเขียนไปยังแฟ้ม.mdb ขั้นตอนที่จำเป็นต้องทำเช่นนี้เป็นดังนี้:

 1. สร้างแฟ้ม.mdb การอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยใช้การเข้าถึงของ Microsoft หรือ MSQuery
 2. สร้างแฟ้ม.mdb เป็นทรัพยากรที่กำหนดโดยผู้ใช้ โดยการเพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ของคุณแฟ้ม.RC:
     mdb_file MDB_RESOURCE filename.mdb						
  โดย::
     mdb_file   is a name for identifying the resource.   MDB_RESOURCE is a name for identifying the type of the resource            and can be any user-defined type.   filename.mdb is the name of the .mdb file.						
 3. โหลดทรัพยากร และเขียนนั้นออกไปยังแฟ้ม.mdb คุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้ จากที่ใดก็ได้ในโปรแกรมประยุกต์ของคุณ การสร้างแฟ้ม.mdb (ตำแหน่งทั่วไปสำหรับการสร้างแฟ้ม.mdb จะแทนที่ของฟังก์ชัน CWinApp::InitInstance())
    CreateMDBFile()  {   // Get the instance handle - required for loading the resource   HINSTANCE hInst = AfxGetInstanceHandle();   // Load the user-defined resource.   HRSRC hmdbFile = ::FindResource(hInst, "mdb_file", "MDB_RESOURCE");     HGLOBAL hRes = ::LoadResource(hInst, hmdbFile);     DWORD dwResSize = ::SizeofResource(hInst, hmdbFile);     if (hRes != NULL)     {      UINT FAR* lpnRes = (UINT FAR*)::LockResource(hRes);      CString szFileName = "Filename.mdb";      TRY      {        // Create the .mdb file        CFile f( szFileName, CFile::modeCreate | CFile::modeWrite );        // Write the user-defined resource to the .mdb file        f.WriteHuge(lpnRes, dwResSize);        f.Flush();      }      CATCH( CFileException, e )      {   #ifdef _DEBUG       afxDump << "File could not be opened " << e->m_cause << "\n";   #endif      }      END_CATCH   #ifndef WIN32 //Unlock Resource is obsolete in the Win32 API      ::UnlockResource(hRes);   #endif      ::FreeResource(hRes);     }   }						
disadvantage หนึ่งของวิธีนี้มีให้เพิ่มขนาดของแฟ้ม.exe ตามขนาดของแฟ้ม.mdb เนื่องจากแม้แต่เป็นแฟ้ม.mdb ว่าง 64 กิโลขนาด .exe จะถูกเพิ่ม โดยอย่างน้อย 64 กิโล วิธีหนึ่งเพื่อลดขนาดของ.exe มี การเก็บแฟ้ม.mdb บีบอัดไว้บน.exe การขยายที่เรียกใช้เวลาเมื่อการจัดเก็บทรัพยากร
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมบนทรัพยากรที่กำหนดโดยผู้ใช้ อ้างอิงถึงวิธีใช้ Windows sdk ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการกำหนดค่าแหล่งข้อมูลโดยทางโปรแกรม โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
110507วิธีการกำหนดค่าแหล่งข้อมูล ODBC ในแบบลอย

110508วิธีการสร้างตาราง โดยระดับชั้นฐานข้อมูลมูลฐาน
2.50 2.51 2.52 3.00 3.10 odbc

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 118609 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 10:22:51 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Foundation Class Library 4.2

 • kbnosurvey kbarchive kbdatabase kbhowto kbprogramming kbmt KB118609 KbMtth
คำติชม