XL: #NUM กลับฟังก์ชัน MOD() ค่าผิดพลาด

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:119083
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สำหรับ Microsoft Excel 2001 หรือ Microsoft Excel 98 รุ่นของบทความนี้ ดู119083.
อาการ
ฟังก์ชัน MOD() ใน Microsoft Excel อาจส่งคืน #NUM ค่าความผิดพลาดแทนการเหลือที่ถูกต้อง (modulus)
สาเหตุ
ฟังก์ชัน MOD() #NUM ส่งกลับ ข้อผิดพลาดหากเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:
('หาร' * 134217728) น้อยกว่า หรือเท่ากับ 'ตัวเลข'
การหลีกเลี่ยงปัญหา
ถ้าเงื่อนไขข้างบนเป็นจริง และฟังก์ชัน MOD() #NUM ส่งกลับ ข้อผิดพลาด คุณสามารถใช้สูตรต่อไปนี้เพื่อคำนวณส่วนเหลือ (modulus) ของตัวเลขที่สอง:
=ตัวเลข- (int (ตัวเลข/หาร)*หาร)
ตัวอย่างเช่น แทนการใช้สูตรนี้
=mod(j13,k13)
ใช้สูตรนี้:
=j13-(int(j13/k13)*k13)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ใน Microsoft Excel ฟังก์ชัน MOD() ส่งกลับส่วนเหลือ (modulus) ของหารจำนวนหนึ่งโดยอื่น ฟังก์ชัน MOD() ยอมรับอาร์กิวเมนต์ที่สอง:
   Argument   Definition   --------------------------------------   Number     The number being divided   Divisor    The number being divided by				
ถ้าคุณต้องการคำนวณ (modulus) เหลือของ 22 หาร ด้วย 5 คุณจะใช้สูตรต่อไปนี้:
=mod(22,5)
ผลเป็น 2 (22 หาร ด้วย 5 ออกจากส่วนเหลือของ 2)

ถ้าอาร์กิวเมนต์หาร คูณ 134,217,728 (หรือ 2 ยกกำลัง 27th), น้อยกว่า หรือเท่ากับอาร์กิวเมนต์ที่หมายเลข ฟังก์ชัน MOD() ส่งกลับ #NUM แบบ ค่าของข้อผิดพลาด
7.00

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 119083 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 10:23:51 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbprb kbmt KB119083 KbMtth
คำติชม