วิธีการคืนค่า แปลง การแก้ไขโฟลเดอร์ใน Windows 95/98/Me

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:119941
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธี Windows แปลง Windows ที่มีอยู่แล้วและ Windows สำหรับกลุ่มโฟลเดอร์ Windows 95/98 และ (Me) Edition Millennium Windows Workgroups วิธีการสร้าง หรือการคืนค่าโฟลเดอร์ วิธีการโอนย้ายส่วน [ข้อจำกัด] จากแฟ้ม PROGMAN.INI ไป Windows 95/98/Me และวิธีแก้ไขปัญหาการแปลงไม่สำเร็จ
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายเหตุ: ในบทความนี้ เงื่อนไข "Windows" หมายถึง Windows เวอร์ชัน 3.1 และ 3.11 และ Windows สำหรับ Workgroups เวอร์ชัน 3.1 และ 3.11

กลุ่มและโฟลเดอร์

windows ใช้กลุ่มและการจัดกลุ่มรายการที่แสดง ด้วยไอคอนเพื่อให้การเข้าถึงโปรแกรม กลุ่มการเริ่มต้นสำหรับ Windows จะหลัก เบ็ดเตล็ด เกม และเริ่มต้น ตัวอย่างของรายการภายในกลุ่มหลักเป็นแผง ควบคุม

windows 95/98/Me ใช้โฟลเดอร์และการเชื่อมโยงเพื่อให้การทำงานเดียวกันเป็นกลุ่มและรายการใน Windows รุ่นก่อนหน้านี้

กลุ่มที่มีการแปลงไปยังโฟลเดอร์

เพื่อให้ง่ายต่อการปรับรุ่นจาก Windows เพื่อให้ Windows 95/98/Me มีอยู่ใน Windows 95/98/Me. ของแฟ้มที่ปฏิบัติการตั้งชื่อ GRPCONV.EXE แฟ้มนี้ให้คำแปลของกลุ่มและการจัดกลุ่มรายการไปยังโฟลเดอร์และการเชื่อมโยง

แต่ละกลุ่มถูกแปลงไปยังโฟลเดอร์ และรายการถูกแปลงไปเชลล์ลิงค์ ซึ่งวางอยู่ภายในโฟลเดอร์พิเศษนั้น

GRPCONV.EXE ใช้ข้อมูลจากรีจิสทรีเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มแฟ้มที่เกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ GRPCONV.EXE ถูกรัน ไม่มีรายการในแฟ้ม SYSTEM.INI หรือ WIN.INI ที่ดำเนินการก่อนหน้าเหนือรายการรีจิสทรีของระบบเหล่านี้ได้

ปรับเปลี่ยนล่าสุดวันและเวลาของแฟ้ม PROGMAN.INI และแฟ้มทั้งหมดของกลุ่มที่เก็บไว้ในรีจิสทรีของระบบ:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\GrpConv


GRPCONV.EXE รันโดยอัตโนมัติหลังจากที่มีการคัดลอกแฟ้มส่วนใหญ่จำเป็นสำหรับการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ และ rebooted คอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้ง คุณสามารถเรียกยังใช้ GRPCONV.EXE ด้วยตนเอง GRPCONV.EXE สนับสนุนสวิทช์ที่ต่อไปนี้:
 • /s

  GRPCONV.EXE เมื่อรัน ด้วยสวิตช์ /S จะเริ่มต้น Windows 95/98/Me โฟลเดอร์ กล่องโต้ตอบสถานะชื่อ "ทางเริ่มเมนูลัด" ปรากฏขึ้นในระหว่างกระบวนการ rebuilding เมื่อคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจะส่งกลับไปยังเดสก์ท็อป
 • /m

  GRPCONV.EXE เมื่อรัน ด้วยสวิตช์ /M ช่วยให้คุณด้วยตนเองแปลงกลุ่มของ Windows ที่มีอยู่ไปยังโฟลเดอร์ของ Windows 95/98/Me คุณสามารถแปลงเพียงหนึ่งกลุ่มในเวลาเดียวโดยใช้วิธีการนี้ ถ้ากลุ่มอยู่ในไดเรกทอรีที่คุณติดตั้ง Windows 95/98/Me พวกเขาจะแปลงโดยอัตโนมัติในระหว่างการติดตั้ง
 • -o

  ปรับปรุงเฉพาะส่วนประกอบที่เลือกกำหนดได้
 • -t

  โฟลเดอร์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมปรับปรุง
เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์เริ่มต้นที่จัดส่งกับ Windows 95/98/Me ใหม่อีกครั้ง:

 1. คลิกปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก 'เรียกใช้'
 2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  grpconv /s

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการจัดรูปแบบของ Windows 95/98 แปลงกลุ่มของ Windows ที่มีอยู่:

 1. คลิกปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก 'เรียกใช้'
 2. พิมพ์ต่อไปนี้:
  grpconv /m

 3. คลิกกลุ่มคุณต้องการแปลง
 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้::
  • คลิกเปิด แล้วคลิกใช่ในกล่องโต้ตอบ "ตัวจัดการโปรแกรมกลุ่มตัวแปลง"

   เมื่อคุณคลิกใช่ กล่องโต้ตอบสถานะชื่อ "ทางเริ่มเมนูลัด" ปรากฏขึ้นในระหว่างกระบวนการ rebuilding เมื่อคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจะส่งกลับไปยังเดสก์ท็อป

   หรือ
  • แปลงกลุ่ม โดยการคลิกสองครั้งที่ชื่อของกลุ่ม คลิกสองตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีกลุ่มเรียกว่า MYGROUP.GRP คุณสามารถครั้ง MYGROUP.GRP การแปลงไป Windows 95/98/Me รูปแบบของโฟลเดอร์ได้

Specifics GRPCONV.EXE อื่น ๆ

 • ในครั้งแรกที่รัน GRPCONV.EXE เงื่อนไขการค้นหาเส้นทางสำหรับกลุ่มที่มีอยู่ของกำลังค้นหาในขึ้นเนื้อหาของแฟ้ม PROGMAN.INI ในไดเรกทอรี Windows ปัจจุบัน (ถ้ามี)
 • ชื่อกลุ่มและชื่อสินค้าไม่เรียงก่อนการแปลง กลุ่มการแปลงค่าเริ่มต้น ด้วยกลุ่มแรกในไดเรกทอรี และการเชื่อมโยง shell จะสร้างจุดเริ่มต้นกับสินค้าแรกในกลุ่ม
 • หน่วยความจำที่จำเป็นสำหรับการแปลงกลุ่มจะถูกจัดสรรสำหรับแต่ละกลุ่มรายการตามที่จำเป็น และจากนั้น ออกทั้งหมดในคราวเดียวกันในตอนท้ายของแต่ละกลุ่มในการประมวลผล No temporary files are created during conversion.
 • All data in a .GRP file, except icon location (x, y coordinates in a group), is used during conversion and migrated to folders in the Windows 95/98/Me \PROGRAMS folder.
 • GRPCONV.EXE calls the shell link creation APIs directly, and as such does not call any executables during conversion.
 • Windows Program Manager has been known to create corrupted .GRP files that may work in their native environment, but have the potential to cause errors during conversion in Windows 95/98/Me. GRPCONV.EXE recognizes corrupted .GRP files and properly converts them.
 • If one or more groups are not converted to folders, or if one or more items in a group are not converted to links, follow the methods outlined in the "Troubleshooting Group Conversion" section below.

Restrictions Migration for Upgrades

GRPCONV.EXE migrates the [Restrictions] section of the PROGMAN.INI filefrom previous versions of Windows into the Policies section of thesystem registry.

Troubleshooting Group Conversion

If a group fails to be converted or if an error is displayed duringconversion, use the following steps to troubleshoot the problem:
 1. Use GRPCONV.EXE to convert a group file that was previously converted successfully. If this fails, GRPCONV.EXE has been corrupted, and you must replace this file with the GRPCONV.EXE file from your original Windows 95/98/Me disks. If this step is successful, continue with step 2.
 2. Run the PROGMAN.EXE file that ships with Windows 95/98/Me and view the group that did not convert. If it displays and acts correctly in Program Manager, create a new group and copy (do not move) the items from the original group to the new one.
 3. Close Program Manager and run GRPCONV.EXE in interactive mode (grpconv /m) to convert the newly created group. If this step fails, continue with step 4.
 4. Run Program Manager, delete the items in the newly created group, and copy a few of the items from the original group into the new group. If this fails, repeat this step with different items until you have determined which item is causing the failure.
NOTE: It is also possible for a virus to cause conversion failure.

tshoot

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 119941 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 10:27:23 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows for Workgroups 3.1, Microsoft Windows for Workgroups 3.11

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbui kbmt KB119941 KbMtth
คำติชม