ข้อผิดพลาดในการสร้างแฟ้มหรือโฟลเดอร์ในไดเรกทอรีราก

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:120138
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณสร้างแฟ้มหรือโฟลเดอร์ในไดเรกทอรีราก ข้อผิดพลาดที่แน่นอนขึ้นอยู่กับวิธีการที่ใช้ในการสร้างแฟ้มหรือโฟลเดอร์

ใช้คำสั่งคัดลอกในเซสชันของ MS-DOS รายงานต่อไปนี้:
  Cannot make directory entry - <filename>				
wordpad และ'ระบายสี'รายงานต่อไปนี้เมื่อการบันทึกแฟ้มไปยังไดเรกทอรีราก:
  <filename>: This filename is not valid.				
เมื่อคุณพยายามที่จะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ในไดเรกทอรีรากใน My Computer หรือ Windows Explorer คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถสร้าง <"new folder"=""> ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ดิสก์ไม่เต็ม หรือแบบอ่านอย่างเดียว</"new>
หมายเหตุ: ข้อมูลนี้จะมีความถูกต้องสำหรับแฟ้มมาตรฐานจัดสรรตาราง 16 (FAT16) ระบบไฟล์ แต่ไม่ประยุกต์ใช้กับระบบแฟ้ม FAT32 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FAT32 ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
154997คำอธิบายของระบบไฟล์ FAT32
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีการใช้รายการในไดเรกทอรีราก 512 ทั้งหมดปัญหานี้ยังสามารถเกิดขึ้นกับแฟ้มและโฟลเดอร์ในไดเรกทอรีรากที่น้อยกว่า 512 เนื่องจาก Windows 95 รายการไดเรกตอรีเพิ่มเติมที่ใช้ในการจัดเก็บชื่อแฟ้มยาว
สถานะ
เมื่อต้องการตรวจสอบความเข้ากันได้กับ MS-DOS, Windows 95 ใช้ระบบแฟ้ม (FAT) แฟ้มมาตรฐานจัดสรรตาราง ไดเรกทอรีรากสำหรับไดรฟ์แบบ FAT มีขนาดที่ถาวร และเก็บไว้ในสถานที่เก็บถาวรบนดิสก์ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ทั้งหมดใช้เซกเตอร์ 32 ของ 512 ไบต์แต่ละไดเรกทอรีรากที่เก็บ ซึ่งจำกัดไดเรกทอรีรากบนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ถึง 16 กิโล: 32 ภาค x 512 ไบต์ต่อเซกเตอร์ =ไบต์ 16,384 หรือ 16 กิโล

MS-DOS หนึ่งรายการในไดเรกทอรีที่ใช้สำหรับแต่ละแฟ้มและโฟลเดอร์ แต่ Windows 95 รายการไดเรกตอรีเพิ่มเติมที่ใช้ในการจัดเก็บชื่อแฟ้มที่มีความยาว และชื่อโฟลเดอร์ และนามแฝง 8.3 ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายความ ว่า คุณสามารถเรียกใช้ออกจากรายการของไดเรกทอรีที่ มีแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่อยู่ในไดเรกทอรีรากที่น้อยกว่า 512

โฟลเดอร์ไม่สามารถมีขนาดถาวร ดังนั้นข้อจำกัดที่เท่ากับจำนวนของแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณสามารถเก็บไว้ในโฟลเดอร์ใดก็ได้กับ Windows 95 มีเนื้อที่ว่างบนดิสก์ ด้วยเหตุผลนี้ จะดีที่สุดในการเก็บแฟ้มของคุณ (โปรแกรมและข้อมูล) ในโฟลเดอร์ออกจากไดเรกทอรีราก
การแก้ไข
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเพิ่มรายการในไดเรกทอรีราก:
 1. ตรวจสอบไดรฟ์สำหรับชื่อแฟ้มยาวที่ไม่ถูกต้อง และจัดเรียงข้อมูลแล้ว บนไดรฟ์ต่อไปนี้:

  ใช้ปุ่มเมาส์ขวาให้คลิกที่ไอคอนของไดรฟ์ใน My Computer หรือ Windows Explorer แล้วคลิกคุณสมบัติบนเมนูที่ปรากฏ คลิกแท็บ'เครื่องมือ' และจากนั้น คลิกตรวจสอบเดี๋ยวนี้ ทำการแก้ไขค่าเริ่มต้นหากพบชื่อแฟ้มยาวที่ไม่ถูกต้อง จากนั้น เลือก Defragment เดี๋ยวนี้
 2. Rename any files or folders in the root directory using only upper- case 8.3-compliant file or folder names.

  The characters that are valid for an 8.3-compliant file or folder name include any combination of letters (A-Z) and/or numbers (0-9), plus the following special characters:
     $  Dollar sign   %  Percent sign   '  Apostrophe   `  Opening single quotation mark   -  Hyphen   @  At sign   {  Left brace   }  Right brace   ~  Tilde   !  Exclamation point   #  Number sign   (  Opening parenthesis   )  Closing parenthesis   &  Ampersand   _  Underscore   ^  Caret						
 3. Move some files or folders out of the root directory.
ข้อมูลเพิ่มเติม
An MS-DOS FAT root directory contains a separate entry for every file andfolder it contains. These directory entries contain information such asthe file name, extension, attributes, time and date the file was lastmodified, the starting cluster number, and the file size. Each directoryentry uses 32 bytes to store this information. Because the root directoryis 16K in size, it can contain a maximum of 512 directory entries, whichare 32 bytes each.

When you name a file or folder in Windows, the system creates a primaryfile name, which can be a long file name, and an MS-DOS-compliant 8.3alias. If the file or folder name is already 8.3-compliant, only onedirectory entry is used.

NOTE: For a file or folder name to be 8.3-compliant, it must contain onlythose characters that are valid for an 8.3 alias name, and it must becomposed of all uppercase characters.

Windows 95/98 allows file and folder names to contain up to 250characters. Valid characters for a Windows 95 file name include all thevalid MS-DOS file name characters, the space character, and the followingadditional characters:
  +  Plus sign  ,  Comma  .  Period  =  Equal sign  [  Opening bracket  ]  Closing bracket				
Windows 95 file names are not case sensitive, but the case is preserved.The primary file names can include upper, lower, or mixed-case characters.For example, you can name a file "MyText.txt" and the file systempreserves the case formatting.

If the file name is not 8.3-compliant, Windows 95 automatically generatesan 8.3 alias for the file name. An additional directory entry is used tostore the 8.3 alias. If the primary file name contains more than 13characters, an additional directory entry is used.

The following table shows some primary file names, their 8.3 aliases, anddirectory entry usage in Windows 95:
  Primary        Possible    Directory  file name       8.3 alias   entries used  -------------------------------------------------  EXAMPLE.TXT      EXAMP~1.TXT     1  Example.txt      EXAMP~1.TXT     2  !@#$%&().{^}     !@#$%&~1.{^}    1  !@#$%&().{+}     !@#$%&~1.{}     2  LFN TEST.TXT     LFNTES~1.TXT    2  This is a LFN.TEST  THISIS~1.TES    3  This is a very long  file name.test    THISIS~2.TES    4				
NOTE: Any file whose name contains more than 13 characters requires 3 ormore directory entries.
lfns ldns vfat VM wwt fat root limit

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 120138 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 10:28:35 - ฉบับแก้ไข: 6.0

Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbdiskmemory kbmt KB120138 KbMtth
คำติชม