ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการเอาแฟ้มที่ มีชื่อที่สำรองใน Windows ออก

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:120716
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
เนื่องจากโปรแกรมควบคุมนโยบายสำหรับการสร้างแฟ้มใน Windows ในบางครั้งจะสร้างแฟ้ม โดยใช้ชื่อที่ไม่ถูกต้อง หรือการจองชื่อ เช่น LPT1 หรือ PRN บทความนี้อธิบายวิธีการลบแฟ้มเช่น โดยการใช้อินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้มาตรฐาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายเหตุ:: คุณต้องล็อกออนเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows เพื่อที่ลบแฟ้มเหล่านี้

ถ้าแฟ้มถูกสร้างขึ้นในแฟ้มจัดสรรตาราง (FAT) ทิ คุณอาจลบภายใต้ MS-DOS โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์บรรทัดคำสั่งมาตรฐาน (เช่น DEL) กับ wildcard(s) ตัวอย่าง::
  • pr del หรือไม่*

    หรือ
  • lpt del หรือไม่*
คำสั่งเหล่านี้ไม่ทำงานบนพาร์ติชันระบบแฟ้ม NTFS เป็น NTFS รองรับระบบย่อยการ POSIX และชื่อแฟ้มเช่น PRN ถูกใช้งานภายใต้ระบบย่อยนี้อย่างไรก็ตาม ระบบปฏิบัติสันนิษฐานโปรแกรมที่สร้างแฟ้มเหล่านั้นสามารถลบแฟ้มเหล่านั้น ดังนั้น คุณสามารถใช้คำสั่งดั้งเดิมกับระบบย่อยการ POSIX

คุณสามารถลบ (ยกเลิกเชื่อมโยง) แฟ้มเหล่านี้โดยใช้โปรแกรม POSIX ปกติ ดั้งเดิมได้ ตัวอย่างเช่น Kit ทรัพยากรของ Windows รวมเช่นเครื่องมือ Rm.exe

หมายเหตุ:: คำสั่ง POSIX case สำคัญได้ ไดรฟ์และโฟลเดอร์ที่ถูกอ้างแตกต่างนอกเหนือจากใน MS-DOS windows 2000 และคำสั่ง POSIX หลังจากนั้นต้องใช้การใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้:
posix /c <path\command> [<args>] IE: posix /c c:\rm.exe -d AUX. </args> </path\command>
ใช้สันนิษฐาน Rm.exe อย่างใดอย่างหนึ่ง ในเส้นทาง หรือโฟลเดอร์ปัจจุบัน:
rm -ว / /driveletter/เส้นทางที่ใช้ slashes ไปข้างหน้า/FileName :
ตัวอย่างเช่น การลบแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า COM1 (อยู่ที่ Files\Subdir C:\Program ในตัวอย่างนี้), พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
rm -d "//C/Program แฟ้ม/Subdir/COM1"
เมื่อต้องการลบโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ทั้งหมดเนื้อหา (C:\Program Files\BadFolder ในตัวอย่างนี้), พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
rm - r "//C/Program แฟ้ม/BadFolder"
ตัวเลือกอื่นที่มีการ ใช้ไวยากรณ์ที่ bypasses เช็คคำสำรองที่ใช้โดยทั่วไปทั้งหมด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถอาจลบแฟ้มใด ๆ มีคำสั่งเช่น:
ลบ \\ \driveletter:\เส้นทาง\FileName :
ตัวอย่าง::
DEL \\.\c:\somedir\aux
ถ้าชื่อในระบบไฟล์ปรากฏเป็นไดเรกทอรี ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถอาจลบไดเรกทอรีที่ มีคำสั่งเช่น:
RD \\.\<driveletter>:\<path>\<directory name=""></directory></path></driveletter>
ตัวอย่าง::
rd \\.\c:\somedir\aux
หรือ
RmDir \\.\<driveletter>:\<path>\<directory></directory></path></driveletter>
ตัวอย่าง::
RmDir \\.\C:\YourFTP_ROOT's_PATH\COM1 /s /q
/s-สวิตช์นี้ให้เอาไดเรกทอรีและไฟล์ทั้งหมดในไดเรกทอรีที่ระบุ และไดเรกทอรีตัวเอง สวิตช์นี้จะเอาแผนภูมิการไดเรกทอรี

/q-สวิตช์นี้หมายถึงโหมด Quiet ไม่ต้องถามถ้า คุณสามารถลบแผนภูมิไดเรกทอรีที่ประกอบด้วยการ/sสลับไป
3.10 prodnt CON PRN AUX CLOCK$ NUL COM1 LPT1 LPT2 LPT3 COM2 COM3 COM4 winnt

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ