ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

be different, depending on the dbid of the database the dump is loaded into. Additionally, the ckpt value in parenthesis is the location of the last checkpoint record that was found during the recovery process, so it may also vary.
 • Testing complete. If there are problems, see the "Problems" section of this article.
 • Advanced Testing Procedure

  This section details more extensive testing. Proceeding beyond this point, an assumption is made that the tape system has been thoroughly tested with NTBackup, which resulted in the successful completion of both archive and restore procedures. It is recommended that you do not use production or important development databases for testing unproved hardware.

  The advanced testing procedure varies mainly in the size of the database involved and its importance to the organization. If resources are available, it is certainly appropriate to create a database that mirrors a production or important development database in size and content for this testing. It is also important to realize that at some point the production or development database will need to be dumped to tape.

  As a result, the following procedure has some built-in redundancy that is illustrated by step 2. The following is the advanced testing procedure:
  1. Shut down SQL Server, either from the SQL Services Manager or from a command prompt by using a NET STOP MSSQLSERVER command (for SQL Server 4.2x, the command is NET STOP SQLSERVER).
  2. Using Ntbackup.exe, archive ALL database device files, including Master.dat and any devices used for tempdb. This procedure MUST be performed with the Verify option of NTBackup.
  3. Start SQL Server either through the SQL Services Manager or from a command prompt, with a NET START MSSQLSERVER command.
  4. Perform steps 1-0 as listed in the "Basic Testing Procedure" section of this article, substituting the desired database for the 'pubs' database.

  Final Notes on Testing

  ความสมบูรณ์ที่สำเร็จของวิธีการทดสอบที่ outlined ข้างต้นไม่รับประกันว่า จะไม่มีปัญหากับ SQL Server ของคุณการถ่ายโอน หรือโหลดการดำเนินการไปยังเทป การดำเนินการเทป sql Server ขึ้นอยู่กับการดำเนินการสำเร็จของชั้นการขีดเส้นใต้ทั้งหมดที่ทำขึ้นระบบย่อยของเทป เช่นเดียวกับฐานข้อมูลที่ไม่ว่างของปัญหา structural

  ปัญหา

  1. ตรวจทานแฟ้มบันทึกของระบบของตัวแสดงเหตุการณ์ของ Windows NT แอพลิเคชัน (พบภายใต้เครื่องมือการจัดการ) ตรวจสอบได้สำหรับข้อผิดใด ๆ SCSI หรือเทปพลาดอุปกรณ์
  2. ตรวจทานแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ของตัวแสดงเหตุการณ์ของ Windows NT application สำหรับข้อผิดพลาดที่ไม่ใช่ - SQL Server ใด ๆ
  3. ตรวจสอบล็อกข้อผิดพลาดของ SQL Server
  4. ติดต่อผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสม และตรวจสอบว่า ปัญหาที่เห็นได้ไม่ถูกแก้ไข โดยเฟิร์มแวร์รุ่นที่ใหม่กว่าหรือโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
  5. แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เห็นได้ชัดเจน และทำการทดสอบอีกครั้ง
  6. ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของผู้จัดจำหน่ายที่เหมาะสม
  เมื่อโทร Microsoft SQL Server Support จะพร้อมให้ข้อมูลต่อไปนี้:
  Test

  คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

  คุณสมบัติ

  รหัสบทความ: 124023 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/06/2011 10:16:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

  • Microsoft SQL Server 4.21a Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 6.0 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 6.5 Standard Edition
  • kbusage kbmt KB124023 KbMtth
  คำติชม
  nguagesListForLargeScreens track by $index" class="col-sm-6 col-xs-24 ng-scope"> Panamá - Español
  Uruguay - Español
  대한민국 - 한국어
  España - Español
  Paraguay - Español
  Venezuela - Español