ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Windows nt ไม่ไม่เริ่ม... ntoskrnl.exe ที่ได้รับ"

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:124550
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Windows XP โปรดดูที่314477.
อาการ
เมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานของ Microsoft Windows NT คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Windows NT could not start because the following file is missing or corrupt::

Winnt_root\System32\Ntoskrnl.exe

Please re-install a copy of the above file.
สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้หากเงื่อนไขต่อไปนี้ใด ๆ ที่มีอยู่:
  • ค่าเริ่มต้นในส่วน [ตัวโหลดการบูต] ของแฟ้ม Boot.ini จะหายไป หรือไม่ถูกต้อง
  • ไม่มีการติดตั้ง windows NT ในตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุในแฟ้ม Boot.ini
  • สำหรับ Microsoft Windows 2000 แฟ้ม Hal.dll อาจเสียหาย หรือสูญหาย
หมายเหตุ:: ปัญหานี้ยังสามารถเกิดขึ้นใน Windows NT 4.0 และ 3.5 ถ้าพาร์ติชันระบบมีขนาดใหญ่กว่ากิกะไบต์ 7.8 และไฟล์บูตของระบบจะเก็บอยู่ภายนอกของวงเงินกิกะไบต์ 7.8 (อาจเป็นผลมาจากการใช้เซอร์วิสแพ็ค หรือการจัดเรียงข้อมูลไดรฟ์) windows XP ไม่มีข้อจำกัดนี้ ไม่มีข้อจำกัดของฮาร์ดแวร์ และเกิดต่างหากของระบบปฏิบัติการ นี้ไม่ควรเป็นหัวข้อในคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ที่มี โดยค่าเริ่มต้นถ้า BIOS ของพวกเขาสนับสนุนส่วนขยาย INT13 และลักษณะการทำงานนี้เปิดอยู่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
224526windows NT 4.0 สนับสนุนสูงสุดของพาร์ติชันระบบ 7.8 กิกะไบต์
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

วิธีที่ 1

เริ่มระบบปฏิบัติการ โดยใช้ดิสก์ที่ใช้เริ่มระบบได้ หลังจากที่คุณเริ่มระบบปฏิบัติการ แก้ไขรายการเป็นค่าเริ่มต้นใน Boot.ini และให้แน่ใจว่า รายการอื่น ๆ ในส่วน [ระบบปฏิบัติการ] ชี้ไปที่ไดเรกทอรีที่เหมาะสม

วิธีที่สอง

ใช้กระบวนการซ่อมแซมเพื่อแก้ไขไม่สอดคล้องกันในแฟ้ม Boot.ini โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. เริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้แผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows NT สาม เมื่อได้รับการพร้อมท์ พิมพ์ R เพื่อเริ่มกระบวนการซ่อมแซม
  2. แทรก Emergency ซ่อมแซม Disk (ERD) ในไดรฟ์ฟล็อปปี้ดิสก์เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์
  3. เมื่อได้รับการพร้อมท์ เปิดใช้งานเท่านั้นตรวจสอบสภาพแวดล้อมเริ่มต้นตัวแก้ไขไม่สอดคล้องกันในแฟ้ม Boot.ini
  4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำกระบวนการซ่อมแซม

วิธีการสาม

ถ้าคุณกำหนดพาร์ติชันระบบมีขนาดใหญ่กว่า 7.8 GB, Windows NT ได้ถูกเซ็ตอัพในการกำหนดค่าที่ไม่สนับสนุน และไดรฟ์จะต้องสามารถ repartitioned จะมีขนาดน้อยกว่า 7.8 กิกะไบต์

วิธีการสี่ (Windows 2000)

เมื่อต้องการแก้ไขแฟ้ม Hal.dll เสียหาย คืนแฟ้ม Hal.dll จากการสำรองข้อมูลไปยังโฟลเดอร์ %windir%\sytem32\

For additional information about how to fix a corrupted Hal.dll file, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
237556How to troubleshoot Windows 2000 hardware abstraction layer issues
ข้อมูลเพิ่มเติม
If the Default value in the [Boot Loader] section of the Boot.ini file ismissing, Windows NT displays a new entry in the OS Loader (boot loader)menu named "NT (default)" and defaults to the new entry. The "NT(default)" entry points to the following path to load Windows NT:

   multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT				
For additional information about the Boot.ini file, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
102873Boot.Ini and ARC path naming conventions and usage

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ