ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

PRJ: รเปิดอัตโนมัติและแมโคร Auto_Close

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:126105
สรุป
ในโครงการ Microsoft เมื่อคุณใช้รเปิดอัตโนมัติหรือ Auto_Close แสดงผลพื้นฐาน แอพลิเคชันรุ่น ชื่อแมโคร แมโครจะทำงานเมื่อใดแฟ้มจะถูกเปิด หรือปิดเมื่อ อยู่ ตามลำดับ

พฤติกรรมนี้ไม่ทำงานสำหรับโครงการฝังตัว หรือโครงการแฟ้มที่เชื่อมโยงไปยังโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ รเปิด อัตโนมัติ/Auto_Close จะไม่ทำงานในกรณีดังกล่าวนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
ตารางต่อไปนี้แสดงลักษณะการทำงานของการแมโครเปิดอัตโนมัติหรือ Auto_Close ขึ้นอยู่กับว่าแมโครจะอยู่ ในแฟ้มโครงการ Microsoft MPP/MPT หรือ ใน GLOBALMPT โปรดสังเกตว่า รวม MPP จะเหมือนกับแผนหลัก คำศัพท์ที่การเปลี่ยนแปลง โดยรุ่น 2002

แมโครเปิดอัตโนมัติ

  Type of File Opening  Macro Location      Auto Macro Runs From  ----------------------------------------------------------------------  Normal MPP/MPT     GLOBAL.MPT        GLOBAL.MPT  Normal MPP/MPT     MPP or MPT        MPP/MPT  Normal MPP/MPT     GLOBAL.MPT and MPP/MPT  MPP/MPT  Foreign (MPX, CSV,   GLOBAL.MPT        GLOBAL.MPT  and so on)  3.0 MPV or MPC     GLOBAL.MPT        Does Not Run  Consolidated MPP    GLOBAL.MPT        Does Not Run  Consolidated MPP    MPP            Does Not Run  Consolidated MPP    GLOBAL.MPT & MPP     Neither Macro Runs				

แมโคร Auto_Close

  Type of File Closing  Macro Location      Auto Macro Runs From  ----------------------------------------------------------------------  Normal MPP/MPT     GLOBAL.MPT        GLOBAL.MPT  Normal MPP/MPT     MPP or MPT        MPP/MPT  Normal MPP/MPT     GLOBAL.MPT and MPP/MPT  MPP/MPT  Foreign (MPX, CSV,   GLOBAL.MPT        GLOBAL.MPT  and so on)  3.0 MPV or MPC     GLOBAL.MPT        GLOBAL.MPT  Consolidated MPP    GLOBAL.MPT        GLOBAL.MPT  Consolidated MPP    MPP            MPP  Consolidated MPP    GLOBAL.MPT & MPP     MPP				
หมายเหตุ: หลักต่างเกี่ยวกับโครงการรวมแฟ้มและรุ่น3.0 แฟ้ม MPV และ MPC คือเมื่อคุณเปิดแฟ้มเหล่านี้ แมโครเปิดอัตโนมัติการเรียกใช้ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณปิดแฟ้ม แมโคร Auto_Close ที่จะรันถ้ามีอยู่

ในการบวก ถ้าแมโครที่มีอัตโนมัติที่มีอยู่ภายในการ MPP หรือ MPT แฟ้ม แมโครจะไม่สามารถทำงานเมื่อคุณเปิด หรือปิดแฟ้มอื่น
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง A ย่อยกระบวนงานที่ทำเลือกเนื้อหาจากเมนูวิธีใช้ เลือก Visual Basic โดยอัตโนมัติอ้างอิง เลือกการค้นหาปุ่ม และชนิด:
การสร้าง

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ