ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

พีซีแบบเคลื่อนที่ดไป: คำอธิบายของของการเลิกการล็อกใน Windows NT

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:129202
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
โดยเฉพาะ Oplock ถ้ามีเปิดแฟ้มในเว็บไซต์ไม่ใช่-exclusive (ปฏิเสธไม่มี) โหมด ตัวเปลี่ยนเส้นทางการล็อกเลิกของแฟ้มทั้งหมดที่ร้องขอ ตราบเท่าที่ขั้นตอนอื่น ๆ ไม่มีแฟ้มเปิด เซิร์ฟเวอร์จะให้สิทธิ์ oplock นี้ ตัวเปลี่ยนเส้นทางการนำเข้าถึงเฉพาะแฟ้มที่ระบุ ซึ่งจะช่วยให้การเปลี่ยนเส้นทางการดำเนินการอ่าน ล่วงหน้า behind เขียน และล็อกแค ตราบเท่าที่ไม่มีกระบวนอื่น ๆ คุณได้พยายามเปิดแฟ้ม

เมื่อกระบวนการที่สองพยายามเปิดแฟ้ม เจ้าของเดิมจะถูกขอให้ตัวแบ่ง Oplock หรือตัวแบ่งการ Oplock II ระดับ ณจุดนั่น ตัวเปลี่ยนเส้นทางที่ต้องทำให้ข้อมูลที่เก็บไว้ชั่วคราว flush เขียน และการ ล็อก สิ้นสุด และปล่อย oplock หรือปิดแฟ้ม

เลิก Locking ระดับ II แสดงวิธีการสำหรับการอนุญาตให้อ่านการเข้าถึงแฟ้มโดยคอมพิวเตอร์ลูกข่ายมากกว่าหนึ่ง และเวิร์กสเตชันเหล่านี้สามารถแคชอ่านข้อมูลภายใน (อ่านล่วงหน้า) ตราบเท่าที่สถานีที่ไม่มีเขียนไปยังแฟ้ม สถานีหลาย ๆ สามารถมีแฟ้มเปิดซึ่ง มี oplock II ระดับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ภาพประกอบของระดับลักษณะการทำงานของ II oplocks:

 1. สถานี 1 เปิดแฟ้ม oplock ที่ร้องขอ
 2. เนื่องจากสถานีอื่นไม่มีแฟ้มเปิด อนุมัติเซิร์ฟเวอร์ station oplock แบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลที่ 1
 3. สถานี 2 เปิดแฟ้ม oplock ที่ร้องขอ
 4. เนื่องจากสถานี 1 ยังไม่ได้เขียนแฟ้ม เซิร์ฟเวอร์ขอสถานี 1 ไปยังตัวแบ่งการระดับ II Oplock
 5. สถานี 1 complies โดยการล้างข้อมูลล็อก buffered อยู่ภายในเครื่องไปยังเซิร์ฟเวอร์
 6. เซิร์ฟเวอร์ที่คุณได้ใช้งานไม่ได้กับ Oplock II ระดับที่แนะนำเกี่ยวกับสถานี 1 (หรือ สถานี 1 ไม่ได้ปิดแฟ้ม) ได้
 7. เซิร์ฟเวอร์ตอบสนองต่อคำร้องขอการเปิดสถานีของ 2 การอนุญาตให้ได้ระดับ II oplock สถานีอื่น ๆ สามารถเปิดแฟ้ม และการขอรับ II ระดับ likewise oplock ได้
 8. สถานี 2 (หรือสถานีที่มีแฟ้มเปิด) ส่งที่เขียน SMB ที่ร้องขอ เซิร์ฟเวอร์ส่งคืนการตอบสนองของการเขียน
 9. เซิร์ฟเวอร์ขอสถานีทั้งหมดที่มีแฟ้มเปิดไปยังตัวแบ่งไม่ มี ซึ่งหมายความว่า สถานีที่ไม่มีบรรจุ oplock ใด ๆ บนแฟ้ม เนื่องจากเวิร์กสเตชันสามารถให้มีการเขียนข้อมูลที่เก็บไว้ชั่วคราวหรือล็อกณจุดนี้ พวกเขาต้องไม่ตอบสนองต่อการหยุดพักเมื่อต้องการไม่ advisory ทั้งหมดที่จำเป็นต้องมีข้อมูลการอ่านล่วงหน้า cashed ภายในที่ทำให้สิ้นสุด
รายการรีจิสทรีต่อไปนี้จะใช้ในการเปิด หรือปิดการใช้งาน oplocks สำหรับเวิร์กสเตชันของ Windows NT หรือเซิร์ฟเวอร์ รีจิสทรีคีย์เหล่านี้อาจไม่มีอยู่ โดยค่าเริ่มต้น การเข้าถึงรีจิสทรี REGEDT32.EXE การเรียกใช้จากเมนู'แฟ้ม' เลือกการเรียกใช้ในตัวจัดการโปรแกรมหรือตัวจัดการแฟ้ม

คำเตือน: การใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรง ทั้งระบบซึ่งอาจทำให้คุณติดตั้ง Windows NT เพื่อแก้ไขแฟ้มเหล่านั้นMicrosoft ไม่รับประกันว่า ปัญหาใด ๆ ที่เป็นผลจากการใช้ของ'ตัวแก้ไขรีจิสทรี'สามารถแก้ไข ใช้เครื่องมือนี้ของคุณต้องยอมรับความเสี่ยง

รายการบริการเวิร์กสเตชัน

\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet  \Services\LanmanWorkstation\ParametersUseOpportunisticLocking  REG_DWORD  0 or 1Default: 1 (true)				
บ่งชี้ว่า ตัวเปลี่ยนเส้นทางควรใช้เลิกล็อกเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิภาพ (oplock) พารามิเตอร์นี้ควรถูกปิดการใช้งานเฉพาะเพื่อแยกปัญหา

รายการบริการของเซิร์ฟเวอร์

\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet  \Services\LanmanServer\ParametersEnableOplocks  REG_DWORD  0 or 1Default: 1 (true)				
ระบุว่า เซิร์ฟเวอร์อนุญาตให้ไคลเอนต์ใช้ oplocks บนแฟ้มมีการเพิ่มประสิทธิภาพของประสิทธิภาพการทำงานที่สำคัญ Oplocks แต่มีโอกาสของการทำให้เกิดการสูญเสียข้อมูลที่เก็บไว้ชั่วคราวบนบางเครือข่าย เครือข่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งพื้นที่
MinLinkThroughput  REG_DWORD  0 to infinite bytes per secondDefault: 0				
ระบุอัตราความเร็วการเชื่อมโยงที่น้อยที่สุดที่อนุญาตให้ใช้เซิร์ฟเวอร์ก่อนที่จะปิดใช้งาน raw และเลิกล็อกสำหรับการเชื่อมต่อนี้
MaxLinkDelay  REG_DWORD  0 to 100,000 secondsDefault: 60				
ระบุเวลาสูงสุดที่อนุญาตสำหรับความล่าช้าในการเชื่อมโยง ถ้าความล่าช้าเกินจำนวนนี้ เซิร์ฟเวอร์การปิดใช้งาน raw I/O และการเลิกการล็อกสำหรับการเชื่อมต่อนี้
OplockBreakWait  REG_DWORD  10 to 180 secondsDefault: 35				
ระบุเวลาที่เซิร์ฟเวอร์รอสำหรับไคลเอนต์เพื่อตอบสนองต่อการร้องขอการหยุดพัก oplock ค่ามีขนาดเล็กสามารถตรวจสอบไคลเอนต์ crashed รวดเร็วขึ้น แต่อาจทำให้สูญเสียข้อมูลที่เก็บไว้ชั่วคราว
3.00 3.20 3.20a

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ